Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 50609Overige overheidsinformatieOvereenkomst over grondexploitatie 

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan met:

- De heer M.F.M. van Heugten ten behoeve van een ontwikkeling op de locatie Wolfsberg 19-21 te Asten;

- Astein Beheer Asten B.V. en de heer J. Eijsbouts ten behoeve van een ontwikkeling op de locaties Hemel 2-4-6 en Emmastraat 51-53-55 te Asten;

- W.A.J. Aarts en M.H.J. Aarts-Vervoordeldonk ten behoeve van een ontwikkeling op de locatie Antoniusstraat 6 te Heusden;

- Hartman bouwbedrijf BV ten behoeve van een ontwikkeling op de locatie Kloosterstraat 8 te Ommel;

- De heer J.W.M. Jacobs en mevrouw S.I.A.W. Gommers-Jacobs ten behoeve van een ontwikkeling op de locatie Diesdonk 41 te Ommel.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 16 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.