Naamgeving openbare ruimten: : Vaststellen van Ferdinand Bordewijkbrug in Nieuw-West, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 6 maart 2018 hebben besloten:

Gelet op:

 

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

 

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 24 november 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West van 6 februari 2018

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:
 • Ferdinand Bordewijkbrug (BAG-type kunstwerk)

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Ferdinand Bordewijkbrug in Nieuw-West  

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel Nieuw-West.

Brug 616 Ferdinand Bordewijkbrug: Ferdinand Bordewijk was een gerenommeerd schrijver, bekroond met de P.C. Hooftprijs in 1953 en de Constantijn Huygensprijs in 1957 voor zijn verdiensten.

 

Bijlage Situatietekening

Naar boven