Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 48664

Gepubliceerd op 8 maart 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan Leisurepark De Bandert, gemeente Echt-Susteren

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Leisurepark De Bandert

( NL.IMRO.1711.BP20180760-OW01)

 

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend, dat vanaf 9 maart 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Leisurepark De Bandert.

 

Het bestemmingsplan Leisurepark De Bandert betreft de planologisch-juridische regeling voor het gebied gelegen aan de noordoostzijde van de kern Echt, begrenst door de spoorlijn Roermond-Sittard, de Wilhelminalaan, de Rijksweg Noord en de Paalweg. Het gebied De Bandert is binnen de gemeente aangewezen als concentratiegebied voor sport- en leisureactiviteiten.

 

Het bestemmingsplan Leisurepark De Bandert betreft deels een actualisering van de bestaande situatie.

Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen, die van toegevoegde waarde zijn voor het gebied, met het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Als belangrijke ontwikkelingen kunnen worden genoemd: de nieuwe zaal voor de judovereniging Hercules, waarbij ook een Regionaal Trainingscentrum wordt ondergebracht, de uitbreiding van de natuurspeeltuin Valdeludo, de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum, tevens geschikt als overnachtingsmogelijkheid voor groepen.

Verder zijn er binnen het plangebied een tweetal wijzigingsbevoegdheden opgenomen, die toegepast kunnen worden door het college als er behoefte is aan invulling. Als eerste betreft het de projectie van een bouwblok voor een nieuwe sportontwikkeling. De tweede wijzigingsbevoegdheid ziet op het wijzigen van het perceel in de zuidoosthoek van de bestemming Sport in de bestemming Gemengd, zodat er op termijn een commerciële functie gerealiseerd kan worden.

 

Terinzagelegging/indienen zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 maart 2018 gedurende zes ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Daarnaast kan het plan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid voor een ieder om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “ontwerpbestemmingsplan Leisurepark De Bandert”.

De zienswijzen moeten voorzien zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het team Beleidsontwikkeling (0475-478478).

 

Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Echt-Susteren, 8-3-2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl