Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 4788Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning: Theodorus Niemeyerstraat 1, 9726 BR Groningen – vergroten woongebouw (29-12-2017, 201571179)

Deze vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde datum gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, telefonisch bereikbaar via nummer 14050.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen - afhankelijk van de vergunning - bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan tot 6 weken na datum van verlening. Bij de Loket Bouwen en Wonen afdeling Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH) kunt u telefonisch navragen of het gaat om bezwaar of beroep.

Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 168,- aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk gesteld wordt.

Groningen, 10 januari 2018

Burgemeester en wethouders