Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 45100

Gepubliceerd op 7 maart 2018 09:00
Inhoudsopgave

Brem-Langeven, Heijen: het aanleggen van een fietspad

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning verleend voor:

het aanleggen van een fietspad van de Brem naar de Langeven langs de A77(2017-1105).

Verzenddatum

Dit besluit is verzonden op 1 maart 2018.

Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. U heeft daar zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal bezwaar maken via http://www.gennep.nl/bezwaarmaken.

Informatie

Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via gemeente@gennep.nl

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl