Ingekomen APV melding, de kern van Westerhoven, organiseren van een Lente-Event op 29 april 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2018-0071

Meldingsdatum: 12 januari 2018

Omschrijving: de kern van Westerhoven, organiseren van een Lente-Event op 29 april 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven