Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2018, 44170VerordeningenAanpassing in de arbeidsvoorwaardenregeling, gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het College van B&W op 13 februari 2018 het volgende heeft besloten:

 

Een aanpassing in de arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen.

 

Door de veroudering van de verordening betreffende de rechtspositie van het personeel werkzaam op de kaasmarkt en het reglement op het kaasdragersgilde wordt er samen met het bestuur van de kaasmarkt een voorstel gedaan tot wijziging van genoemde regelingen en een aanpassing in de CAR-LAR vanwege een salarisverhoging.

 

De aanpassing van de arbeidsvoorwaardenregeling gaat in per 1 maart 2018.

 

Bijlage IIc Ambtenaren werkzaam in een nevenbetrekking wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Functie

Uurloon

%

Salaris per marktdag

Uren per markt

Kaasdrager

€ 24,13

100%

€ 108,58

4,5

Kaasvader

€ 36,20

150%

€ 434,34

12

President Waagmeester

€ 30,16

125%

€ 135,73

4,5

Waagmeester

€ 21,72

90%

€ 97,72

4,5

Ingooier

€ 21,72

90%

€ 97,72

4,5

Voorman Ingooier

€ 30,16

125%

€ 196,05

6,5

Kaaszetter

€ 21,72

90%

€ 157,44

7,25

Voorman Kaaszetter

€ 30,16

125%

€ 218,67

7,25

Overman

€ 30,16

125%

€ 165,89

5,5

overmansecretaris

€ 30,16

125%

€ 196,05

6,5

overmanpenningmeester

€ 30,16

125%

€ 196,05

6,5

 

IKB 16,8% (per 1 juli 17,05 %)