Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2018, 42234BeleidsregelsHANDBOEK REGELS VERKIEZINGEN EN RECLAME

Het college van Sittard-Geleen heeft op 20.02.18 besloten tot vaststelling van het "Handboek verkiezingen en reclame" onder gelijktijdige intrekking van het (oude) uitvoeringsbeleid "tijdelijke reclame en verkiezingen gemeente Sittard-Geleen".

 

Nota Ruimtelijke Kwaliteit Sittard-Geleen, regels verkiezingen en reclame.

CRITERIA

Gebieden:

In de openbare ruimte.

Op particulier terrein.

 

Plaatsingsduur

Maximaal 30 dagen t/m laatste zaterdag na de verkiezingsdatum.

 

1 . Openbare ruimte

 

Geluidwagen

Toegestaan uitsluitend via ontheffing APV

Ontheffing (art. 4:6 APV; legesplichtig)

 

Losse borden

Toegestaan uitsluitend via vaste displays aan lantaarnpalen via de concessiehouder

Melden bij concessie houder

 

Mupi’s, abri’s

Toegestaan uitsluitend via de concessiehouders

Melden bij concessie houders

 

Plak ken

Toegestaan uitsluitend op de plakzuilen (17)

Vergunningvrij

 

Vlaggen/wimpels

Toegestaan en geen (verkeers)gevaar, hinder of overlast veroorzaken

Vergunningvrij

 

Standplaats/marktkraam

Toegestaan uitsluitend via vergunning APV

Vergunning (art. 5:18 APV; legesplichtig)

 

Overige vormen

Niet toegestaan

 

2 .Particulier terrein

 

Particulier terrein

“Vrije”campagnevoering toegestaan en geen (verkeers)gevaar, hinder of overlast veroorzaken

Vergunningvrij

 

20 GEMEENTELIJKE VERKIEZINGSBORDEN

 

Gebied:

In de openbare ruimte.

 

Aantal:

20 metalen frames met zeildoek.

 

Afmetingen per frame

Zeildoek 168(h) x 388 (b).

Maximaal 14 posters.

Poster formaat 75(h) x 50(b) cm.

 

Plaatsingsduur

Maximaal 30 dagen t/m laatste zaterdag na de verkiezingsdatum.