Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een pand tot 15 appartementen, Verdronkenoord 12, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1811BE12

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Verdronkenoord 12 Alkmaar: het verbouwen van een pand tot 15 appartementen

Datum ontvangst: 21 februari 2018.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.

Naar boven