Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 4094Beschikkingen | aanvraagKappen bomen diverse locaties Vlissingen

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het kappen van 10 bomen op diverse locaties in de gemeente Vlissingen:

Annie Romeinlaan, Noordbeekseweg, Verdilaan, Irislaan, Dongestraat, Braamstraat, Molenweg, Bermweg, De Savornin Lohmanlaan, Grote Abeele (03-01-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.