Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2018, 40077Beschikkingen | afhandelingVan rechtswege verleende omgevingsvergunning / Voortstraat 23, 6051 JP te Maasbracht / Maasgouw

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning / Voortstraat 23, 6051 JP te Maasbracht / Maasgouw / verzonden op 16 februari 2018 / het beginnen van een kleinschalige schoonheidssalon

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen, gedurende 6 weken na de dag van de verzending van de beschikking aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan - indien onverwijlde spoed vereist is - een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een bezwaarschrift worden ingediend.