Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 39693VerordeningenIntrekken belastingverordeningen 2017

 

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 19 december 2017 de intrekking vastgesteld van de onderstaande belastingverordeningen:  

 

Verordening OZB 2017

Verordening RZB 2017

Verordening rioolheffing 2017

Verordening afvalstoffenheffing 2017

Verordening hondenbelasting 2017

Verordening watertoeristenbelasting 2017

Verordening kadegelden 2017

Verordening marktgelden 2017

Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

Verordening leges 2017

Verordening forensenbelasting 2017

Verordening parkeerbelasting 2017

Verordening precario 2017

Verordening toeristenbelasting 2017

 

Genoemde verordeningen zijn ingetrokken per 1 januari 2018.