Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2018, 38377VerordeningenOnderwerp: van rechtswege vervallen Tijdelijke subsidieregeling toetsing taalniveau 2F/3F Hardenberg

 

In artikel 12 (Inwerkingtreding) van de "Tijdelijke subsidieregeling toetsing taalniveau 2F/3F Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 21 maart 2017 en in werking getreden met ingang van 1 april 2017, is het volgende bepaald:

"Na vaststelling van de subsidies verleend op grond van deze tijdelijke regeling zijn vastgesteld vervalt deze tijdelijke regeling van rechtswege."

 

De subsidies verleend op grond van deze tijdelijke regeling zijn vastgesteld op 25 januari 2018. Daarmee is deze regeling dus van rechtswege vervallen.