Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 38008Beschikkingen | afhandelingVerkeersbesluit, instellen stopverbod en uitbreiden verplicht fietspad, Millenerweg, Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 februari 2018 besloten hebben om:

 

  • 1.

    Door het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep een stopverbod in te stellen voor het gedeelte van de Millenerweg te Nieuwstadt, dat gelegen is ter hoogte van huisnummer 2a, over een lengte van dertien meter;

  • 2.

    Door het verplaatsen van de bebording G12 (einde verplicht fietspad) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (in de richting) naar de Millenerweg, ter hoogte van huisnummer 2a, het verplichte fietspad uit te breiden.

 

Een en ander zoals ingetekend op de situatiekaart ‘Gele streep 13.00 m.: stilstaan verbod/ Uitbreiding verplicht fietspad’ welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

 

De relevante stukken liggen met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.