Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 38008

Gepubliceerd op 22 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verkeersbesluit, instellen stopverbod en uitbreiden verplicht fietspad, Millenerweg, Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 februari 2018 besloten hebben om:

 

  • 1.

    Door het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep een stopverbod in te stellen voor het gedeelte van de Millenerweg te Nieuwstadt, dat gelegen is ter hoogte van huisnummer 2a, over een lengte van dertien meter;

  • 2.

    Door het verplaatsen van de bebording G12 (einde verplicht fietspad) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (in de richting) naar de Millenerweg, ter hoogte van huisnummer 2a, het verplichte fietspad uit te breiden.

 

Een en ander zoals ingetekend op de situatiekaart ‘Gele streep 13.00 m.: stilstaan verbod/ Uitbreiding verplicht fietspad’ welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

 

De relevante stukken liggen met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl