Gemeenteblad van Voorschoten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenGemeenteblad 2018, 3678Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Voorschoten – 7e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland-Rijnland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 oktober 2015 besloten tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor heeft de gemeenteraad toestemming verleend in zijn vergadering van 12 november 2015.