Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2018, 35245BeleidsregelsBeleidsregel ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer 2018’

 

  • 1.

    INLEIDING

Bij de toetsing van nieuwe ontwikkelingen in Haarlemmermeer wordt beoordeeld of er in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. De Beleidsregel ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer 2018’ is hiervoor veelal het toetsingskader, dat op 6 februari 2018 door burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het betreft een geactualiseerde beleidsregel over parkeernormen. De eerder vastgestelde beleidsregel van 14 januari 2014 vervalt hierdoor.

Bij alle bouwaanvragen wordt er getoetst op het aspect parkeren. Indien de parkeernormen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan zijn opgenomen, wordt op basis van die parkeernorm bepaald hoeveel parkeerplaatsen er benodigd zijn. Indien het bestemmingsplan geen parkeernormen bevat, wordt op basis van de bouwverordening (artikel 2.5.30) getoetst. In de bouwverordening staat aangegeven dat in voldoende mate voorzien moet worden in de ruimte ten behoeve van het parkeren van auto’s. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de Beleidsregel ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer 2018’.

  • 1.

    TOELICHTING

Er wordt bij nieuwe ontwikkelingen waarbij behoefte is aan parkeerplaatsen, onderscheid gemaakt naar de diverse functies, bijvoorbeeld type woning, kantoor, school, soort bedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen (CROW-parkeerkencijfers) die zijn samengesteld op basis van praktijkervaringen, aangevuld met ervaringen uit de Haarlemmermeerse praktijk of onderzoek.

  • 1.

    TER INZAGE LEGGING

De beleidsregel ligt vanaf 21 februari 2018 ter inzage in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp en is te raadplegen op deze site.