Monumentencommissie december 2018

 

De monumentencommissie vergadert eens in de 3 weken op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. De data van de volgende vergaderingen van de monumentencommissie zijn 6 december 2018 en 27 december 2018.

Voor nadere informatie met betrekking tot afspraken en/of bezoeken kunt u contact opnemen met de secretaris of de afdeling.

 

Naar boven