Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2018, 33133Overige overheidsinformatieOntwerp-inrichtingsplannen Slottuin II en Spaarnelicht ter inzage

Van 21 februari tot en met 4 april 2018 liggen de ontwerp-inrichtingsplannen voor de projecten Slottuin II en Spaarnelicht ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Heemstede. U vindt de tekeningen ook op de projectpagina’s op www.heemstede.nl

Wat zijn ontwerp-inrichtingsplannen?

De ontwerp-inrichtingsplannen geven aan hoe de openbare ruimte rond bouwprojecten is ingericht. Het gaat daarbij vooral om groen en wegen, maar ook om straatverlichting, speelvoorzieningen en de ligging van riolering, kabels en leidingen.

U kunt reageren op de plannen

Binnen bovengenoemde periode kunt u reageren op de plannen. Uw reactie stuurt u aan gemeente@heemstede.nl. Vermeld daarbij dan goed over welk plan uw reactie gaat. Vermeld ook uw contactgegevens zodat wij u in het vervolg kunnen informeren. *

Meer weten?

Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ruben Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid via (023­) 548 57 58.

*Wij nemen uw contactgegevens op in een adressenlijst voor het project. Als u daartegen bezwaar hebt kunt u dat bij uw reactie aangeven.