Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 32918

Gepubliceerd op 15 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen - Aanvulling aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Noord Veluwe

De waarnemend directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

Gelet op;

- het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, d.d. 3 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Brummen, d.d. 10 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Epe, d.d. 24 juni 2014;

- het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel van het college van burgemeester en wethouders van Voorst, d.d. 13 mei 2014;

- het Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 13 mei 2014;

 

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 

BESLUIT :

1. als toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- de Wet milieubeheer

- de Algemene Plaatselijke Verordening

- de Afvalstoffenverordening

- de Monumenten¬verordening/Erfgoedverordening

- de Provinciale milieuverordening

- de Algemene wet bestuursrecht

 

aan te wijzen:

mevrouw A.E. Verkerk en de heer J. Mulder werkzaam bij de Omgevingsdienst Noord Veluwe;

één en ander voor zover:

- dit betrekking heeft op het werkgebied van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

- daarmee belast op basis van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

2. te bepalen dat de onder 1. genoemde bevoegdheden door de aangewezen toezicht¬houders dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in voornoemde mandaatbesluiten van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en de provincie Gelderland;

 

2. dat dit besluit bekend wordt gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan de hierboven genoemde ambtenaren;

3. dat dit besluit conform artikel 3:42 van de Awb bekendgemaakt wordt;

4. dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 5 februari 2018;

5. dat dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanvulling aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noord Veluwe";

 

Apeldoorn, 31-01-2018

 

Waarnemend Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

W.M. van Dam

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl