Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2018, 28762Beschikkingen | afhandelingGemeente Drechterland – besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument van Tuinstraat 18-18A-20  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij hebben besloten om, op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Drechterland 2011, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en op de gemeentelijke monumentenlijst te registreren:

 

Tuinstraat 18-18A-20, 1616 CD Hoogkarspel, kadastraal nummer I 2701

 

Het ontwerpbesluit tot aanwijzing is openbaar bekendgemaakt en heeft vanaf 20 december 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ontvangen.

 

Ter inzage

De stukken betreffende het besluit tot aanwijzing liggen vanaf 14 februari gedurende de openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

 

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Hoogkarspel, 14 februari 2018