Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 28762

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Drechterland – besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument van Tuinstraat 18-18A-20  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij hebben besloten om, op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Drechterland 2011, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en op de gemeentelijke monumentenlijst te registreren:

 

Tuinstraat 18-18A-20, 1616 CD Hoogkarspel, kadastraal nummer I 2701

 

Het ontwerpbesluit tot aanwijzing is openbaar bekendgemaakt en heeft vanaf 20 december 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ontvangen.

 

Ter inzage

De stukken betreffende het besluit tot aanwijzing liggen vanaf 14 februari gedurende de openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

 

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Hoogkarspel, 14 februari 2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl