Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 283128Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot vaststellen van het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening, versie 1 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 18 december 2018  hebben besloten:

 

 • I.

  het huidige Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening in te trekken;

 

 • II.

  onder voorwaarde dat de gemeenteraad op 19 december 2018 de gewijzigde Parkeerverordening 2013 vaststelt, vast te stellen het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening, versie 1 januari 2019, met als belangrijkste wijzigingen:

 

Stadsbreed

 • de definitie ‘zelfstandige woning’ veranderd in ‘adres’ om aan te sluiten bij de definitie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);

 • uitbreiding bezoekersuren van de bezoekersvergunning naar 40 uur per maand. Hiermee kunnen bewoners hun bezoek met een korting van 50% per uur laten parkeren. Deze regeling geldt niet voor bewoners van Stadsdeel Centrum. Bewoners van Buitenveldert en Prinses Irenebuurt behouden 60 uur per maand met respectievelijk 100% en 50% korting per uur. De uitbreiding wordt tegelijkertijd met tariefsverhoging in april 2019 geëffectueerd;

 

Stadsdeel Noord

 • vanwege de uitbreiding van betaald parkeren wijzigen enkele vergunninggebieden en -plafonds;

 • de volkstuinvergunning wordt ook beschikbaar voor tuinders in Noord;

 • op 21 december 2017 is tijdens het vaststellen van de Verordening Parkeerbelastingen 2018 de motie 1663: Eén bedrijfsvergunning per 5 ft Noord (Vroege c.s.), aangenomen. Ter uitvoering van de motie is besloten om tot de invoering van het nulplafond op 1 januari 2019 een overgangsregeling te treffen, inhoudende:

 

aan bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Hamerstraatgebied en Buiksloterham inclusief omgeving Papaverweg en Metaalbewerkersgebied één bedrijfsvergunning per 5 fte wordt verleend (in plaats van één per 10 fte).

 

Per 1 januari 2019 wordt het voorgenomen nulplafond daadwerkelijk ingevoerd. Dit betekent dat de overgangsregeling eindigt. Vanaf 1 januari 2019 kunnen bedrijven in het gebied geen parkeervergunningen meer aanvragen. Voor de reeds uitgegeven bedrijfsvergunningen geldt een uitsterfbeleid, deze blijven dus geldig totdat het bedrijf deze zelf beëindigd.

 •  

 • III.

  dat het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening, versie 1 januari 2019 in werking treedt per 1 januari 2019;

  

Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening

versie 1 januari 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit uitwerkingsbesluit wordt verstaan onder:

  • a.

   parkeerverordening: de Parkeerverordening 2013;

  • b.

   college: het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  De begrippen in dit uitwerkingsbesluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de parkeerverordening.

Artikel 2 Vergunninggebieden, deelvergunninggebieden en overloopgebieden

De (deel)vergunninggebieden en overloopgebieden zijn vermeld in de bijlage bij dit uitwerkingsbesluit.

 

Artikel 3 Vergunningenplafond

Het vergunningenplafond voor bewoners- en bedrijfsvergunningen in de stadsdelen bedraagt gezamenlijk per (deel)vergunninggebied:

 

1. Centrum

 

Vergunninggebied

Aantal

Deelvergunning gebied

Aantal

Overloopvergunningen

Centrum-1

2.217

 

 

 

 

 

Centrum-1a

2.217

 

 

 

Centrum-1b

0

 

Centrum-2

11.110

 

 

 

 

 

Centrum-2a

11.110

 

 

 

Centrum-2b

0

 

Centrum-3

2.260

 

 

 

 

 

Centrum-3a

2.260

 

 

 

Centrum-3b

0

 

Centrum-4

1.970

 

 

150 (voor Centrum-1 en 2

 

 

Centrum-4a

1.970

 

 

 

Centrum-4b

0

 

 

17.557

 

 

 

  

2. Haven

 

Vergunninggebied

Aantal

Deelvergunninggebied

Aantal

Haven

214

 

 

 

 

Haven-1a (Minervahaven)

214

 

 

Haven-1b (Haparandadam)

0

 

214

 

 

  

3. Nieuw-West

 

Vergunninggebied

Aantal

Deelvergunninggebied

Aantal

Nieuw-West-1

550

 

 

Nieuw-West-2

550

 

 

 

 

Nieuw-West-2a

550

 

 

Nieuw-West-2b

0

Nieuw-West-3

7.000

 

 

 

 

Nieuw-West-3a

7.000

 

 

Nieuw-West-3b

0

Nieuw-West-4

7.000

 

 

 

 

Nieuw-West-4a

7.000

 

 

Nieuw-West-4b

0

Nieuw-West-5

190

 

 

 

 

Nieuw-West-5a

190

 

 

Nieuw-West-5b

0

 

15.290

 

 

  

4. Noord

 

Vergunninggebied

Aantal

Deelvergunninggebied

Aantal

Noord-1

1.198

 

 

Noord-2

1.503

 

 

Noord-4

627

 

 

 

 

Noord-4a

627

 

 

Noord-4b

0

Noord-5

180

 

 

 

 

Noord-5a

0

 

 

Noord-5b

180

Noord-6

3.425

 

 

Noord-7

3.900

 

 

Noord-8

0

 

 

Noord-9

930

 

 

 

 

Noord-9a

930

 

 

Noord-9b

0

Totaal

11.763

 

 

  

5. Oost

 

Vergunninggebied

Aantal

Deelvergunning gebied

Aantal

Oost-1

4.400

 

 

 

 

Oost-1a

3.929

 

 

Oost-1b

471

 

 

Oost-1c

0

Oost-2

4.400

 

 

 

 

Oost-2a

4.400

 

 

Oost-2b

0

Oost-3

5.300

 

 

 

 

Oost-3a

5.300

 

 

Oost-3b

0

Oost-4

0

 

 

Oost-5

11.715

 

 

 

 

Oost-5a

9.848

 

 

Oost-5b

0

 

 

Oost-5c

1.867

 

 

Oost-5d

114

Oost-6

0

 

0

Oost-7

2.453

 

 

 

 

Oost-7a

2.438

 

 

Oost-7b

15

 

 

Oost-7c

0

Oost-8

1.312

 

 

 

 

Oost-8a

612

 

 

Oost-8b

500

 

 

Oost-8c

200

 

 

Oost-8d

0

Oost-9

601

 

 

 

 

Oost-9a

601

 

 

Oost-9b

0

Oost-10

1.100

 

 

 

 

Oost-10a

1.100

 

 

Oost-10b

0

Oost-11

1.162

 

 

 

 

Oost-11a

1.162

 

 

Oost-11b

0

Oost-12

795

 

 

 

 

Oost-12a

795

 

 

Oost-12b

0

 

 

Oost-12c

27

Oost-13

278

 

 

 

 

Oost-13a

250

 

 

Oost-13b

28

 

 

Oost-13c

0

Oost-14

790

 

 

 

 

Oost-14a

790

 

 

Oost-14b

0

Oost-15

410

 

 

 

 

Oost-15a

310

 

 

Oost-15b

100

 

 

Oost-15c

0

Oost-16

125

 

 

 

 

Oost-16a

125

 

 

Oost-16b

0

Oost-17

122

 

 

 

 

Oost-17-a

122

 

 

Oost-17-b

0

 

34.963

 

 

 

6. West

 

 

Vergunninggebieden

Aantal

Deelvergunning gebieden

Aantal

Overloopvergun-ningen

Ondernemersdagvergunningen

West-1

8.136

 

 

 

134

 

 

West-1.1

2.843

 

47

 

 

West-1.2

3.418

 

56

 

 

West-1.3

1.875

 

31

 

 

West-1.4

0

 

 

West-2

275

 

 

125 voor West-1 en 75 voor West-11

 

West-3

6.421

 

 

 

 

 

 

West-3.1

6.174

 

 

 

 

West-3.2

217

 

 

 

 

West-3.3

30

 

 

 

 

West-3.4

0

 

 

West-4

288

 

 

288 (voor West-3)

 

 

 

West-4.1

288

 

 

 

 

West-4.2

0

 

 

West-5

0

 

 

 

 

West-6

1.300

 

 

 

 

 

 

West-6.1

1.300

 

 

 

 

West-6.2

0

 

 

West-7 (F.Scholten, Hendrik, H. de Groot, Westerstaatman, Witteneiland en Marcanti

4.530

 

 

 

38

 

 

West-7.1

1.164

 

25

 

 

West-7.2

642

 

5

 

 

West-7.3

517

 

0

 

 

West-7.4

1.932

 

8

 

 

West-7.5

275

 

0

 

 

West-7.6

0

 

 

West-8 (Spaarndammer-Zeeheldenbuurt)

2.462

 

 

 

27

 

 

West-8.1

1.943

 

0

 

 

West-8.2

519

 

27

 

 

West-8.3

0

 

 

West-9 (Houthaven)

158

 

 

 

 

 

 

West-9.1

33

 

0

 

 

West-9.2

0

 

0

 

 

West-9.21

125

 

 

West-10

509

 

 

 

 

 

 

West-10.1

115

 

 

 

 

West-10.2

394

 75 (voor West-7)

0

West-11

7.748

 

 

 

 

 

 

West-11.1

3.777

 

49

 

 

West-11.2

0

 

 

 

 

West-11.3

3.971

 

 

 

 

West-11.4

0

 

64

West-12

1.390

 

 

 

 

 

 

West-12a

1.390

 

 

 

 

West-12b

0

 

 

Totaal

32.942

 

 

 

 

 

7. Zuid

 

Vergunninggebieden

Aantal

Deelvergunning gebieden

Aantal

Overloopvergunningen

Zuid-1

1.300

 

 

500 (voor Zuid-2 en Zuid-8

Zuid-2

13.150

 

 

 

 

 

Zuid-2.2

8.500

 

 

 

Zuid-2.3

4.600

 

 

 

Zuid-2.4

0

 

 

 

Zuid-2.5 (alleen bedrijfsvergunningen)

50

 

 

 

Zuid-2.6

0

 

Zuid-3

7.850

 

 

 

 

 

Zuid-3.1

3.550

 

 

 

Zuid-3.2

4.300

 

 

 

Zuid-3.3

0

 

Zuid-4

9.300

 

 

 

 

 

Zuid-4.1

4.500

 

 

 

Zuid-4.2

3.500

 

 

 

Zuid-4.3

1.300

240 (voor Zuid-4.1 en 4.2)

 

 

Zuid-4.4

0

 

Zuid-5

1.400

 

 

 

 

 

Zuid-5.1

1400

 

 

 

Zuid-5.2

0

 

Zuid-6

0

 

 

 

Zuid-7

11.600

 

 

 

 

 

Zuid-7.1

11.600

 

 

 

Zuid-7.2

0

 

Zuid-8

9.500

 

 

200 (voor Zuid-3.1)

 

 

Zuid-8.1

9.500

 

 

 

Zuid-8.2

0

 

 

 

 

 

 

 

54.050

 

 

 

8. Zuidoost

 

Vergunninggebieden

Aantal

Deelvergunning gebieden

Aantal

Zuidoost-1

786

 

 

 

 

Zuidoost-1a

786

 

 

Zuidoost-1b

0

 

 

Zuidoost-1c

0

Zuidoost-2

1.270

 

 

Zuidoost-3

1.562

 

 

 

 

Zuidoost-3a

1.084

 

 

Zuidoost-3b

478

 

 

Zuidoost-3c

0

 

 

Zuidoost-3d

0

Zuidoost-4

83

 

 

Totaal

3.701

 

 

 

 

 

Artikel 4 Milieuparkeervergunningen

Het vergunningenplafond milieuparkeervergunningen bedraagt in elk stadsdeel 5% van het reguliere vergunningenplafond.

 

Artikel 5 Overloopvergunningen

 • 1.

  Op het moment dat het vergunningenplafond van het (deel)vergunninggebied is bereikt dan wel het maximum aantal overloopvergunningen is verleend, worden er geen overloopvergunningen meer verleend.

 • 2.

  Een reeds uitgegeven overloopvergunning wordt verleend tot het moment dat de overloopvergunninghouder in aanmerking komt voor een bewoners- of bedrijfsvergunning in het vergunninggebied waar hij of zij woonachtig of gevestigd is.

Artikel 6 Bewonersvergunning

 • 1.

  Het aantal te verlenen bewonersvergunningen danwel milieuparkeervergunningen voor bewoners bedraagt, met uitzondering van het gestelde in lid 2 van dit artikel, maximaal één per adres. In vergunninggebieden waar het vergunningenplafond op nul is gesteld, worden geen bewonersvergunningen of milieuparkeervergunningen verleend.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 bedraagt het aantal te verlenen bewonersvergunningen maximaal twee per adres in:

  • a.

   Stadsdeel Noord;

  • b.

   In stadsdeel Oost vergunninggebieden Oost-5a, Oost-8, Oost-12c, Oost-14 en Oost-17;

  • c.

   In stadsdeel Zuid vergunninggebied Zuid-1 en deelvergunninggebieden Zuid-2.2, Zuid-4.3, Zuid-5.1 en Zuid-7.1;

  • e.

   Stadsdeel Zuidoost;

  • f.

   Stadsdeel Nieuw-West.

 • 3.

  In alle vergunninggebieden wordt het maximum aantal te verlenen bewonersvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bewoners verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bedrijfsvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bedrijven.

Artikel 7 Bedrijfsvergunning

 • 1.

  In Stadsdeel Centrum bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen maximaal één per vijftig werknemers behoudens de (deel)vergunninggebieden waarvoor het vergunningenplafond op nul is gesteld.

 • 2.

  Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven bedraagt in alle (deel)vergunninggebieden met uitzondering van de gebieden vermeld in het eerste en derde tot en met achtste lid van dit artikel maximaal één per tien werknemers, behoudens de (deel)vergunninggebieden waarvoor het vergunningenplafond op nul is gesteld.

 • 3.

  In Nieuw-West-5 (Teleport)bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven één per tien werknemers voor een bedrijf gevestigd in een pand gelegen op een A-locatie, zoals opgenomen en gedefinieerd in het bestemmingsplan Amsterdam Teleport.

 • 4.

  In afwijking van het tweede lid van dit artikel bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven maximaal één per vijf werknemers in:

  • a.

   vergunninggebieden Oost-14 en Oost-15 en deelvergunninggebieden Oost-8b en Oost-8c;

  • b.

   vergunninggebieden West-5 en West-4.2;

  • c.

   vergunninggebieden Nieuw-West-1, Nieuw-West-2, Nieuw-West-3, Nieuw-West-4;

  • d.

   voor een bedrijf gevestigd in panden gelegen op een B-locatie, zoals opgenomen en gedefinieerd in het bestemmingsplan Amsterdam Teleport;

  • e.

   in de (deel)vergunninggebieden Noord-5a en Noord-8 maximaal één per vijf werknemers

 • 5.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan  wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven maximaal één per vier werknemers in deelvergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel).

 • 6.

  In afwijking van het tweede lid van dit artikel bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven maximaal één per tweeënhalf medewerkers in deelvergunninggebied West-12a (Sloterdijk I).

 • 7.

  In afwijking van het tweede lid van dit artikel bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven één per twee werknemers in:

  • a.

   stadsdeel Zuidoost

  • b.

   vergunninggebied Zuid-7.1.

 • 8.

  In afwijking van het tweede lid van dit artikel is geen norm van toepassing anders dan het vergunningenplafond in:

  • a.

   bedrijven gevestigd aan de even zijde van de Willem de Zwijgerlaan in vergunninggebied West-3;

  • b.

   deelvergunninggebied West-4.1 en deelvergunninggebied West-10.2.

 • 9.

  In afwijking van het tweede lid van dit artikel bedraagt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen in vergunninggebied Haven:

  • a.

   per bedrijf, dat uitsluitend een watervlakte huurt voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten, maximaal twee;

  • b.

   indien sprake is van bewoning van het bedrijfsvaartuig, wordt geen extra bewonersvergunning verleend;

  • c.

   indien een bedrijf, dat op het land in het vergunninggebied is gevestigd, ook een watervlakte huurt, wordt voor deze verhuurde watervlakte geen bedrijfsvergunning verleend;

  • d.

   per bedrijf in een drijvend bedrijfsverzamelgebouw, dat een watervlakte huurt wordt maximaal één bedrijfsvergunning per bedrijf verleend;

  • e.

   per bedrijf of bedrijfsverzamelgebouw, dat een stuk grond huurt of pacht, wordt maximaal één bedrijfsvergunning verleend, ongeacht of dit stuk grond uit meerdere kadastrale percelen of meerdere huur- of erfpachtcontracten bestaat;

  • f.

   aan onderhuurders en houders van appartementsrechten wordt geen bedrijfsvergunning verleend.

 • 10.

  In alle vergunninggebieden wordt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen,  milieuparkeervergunningen voor bewoners en bedrijven, bedrijfsvergunningen met  wisselend kenteken en hulpverlenersvergunningen.

 • 11.

  In alle vergunninggebieden wordt het aantal te verlenen milieuparkeervergunningen voor bedrijven verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen, bedrijfsvergunningen met wisselend kenteken en hulpverlenersvergunningen.

Artikel 7a Dagparkeervergunning voor ondernemers in stadsdeel West

 • 1.

  Een bedrijf dat overeenkomstig artikel 10 van dit besluit recht heeft op een bedrijfsvergunning dan wel milieuparkeervergunning voor bedrijven en conform artikel 34 Parkeerverordening 2013 op de wachtlijst is geplaatst, heeft gedurende de wachttijd voor deze bedrijfsvergunning recht op een ondernemersdagvergunning mits:

  • -

   het adres formeel een bedrijfsfunctie heeft; of

  • -

   de aanvrager een ambulante handelaar is met een voorkeurskaart dan wel een vaste plaats conform artikel 15, lid 2a en -b, en op de wachtlijst staat voor een parkeervergunning.

 • 2.

  Een ondernemersdagvergunning is geldig gedurende de looptijd van het experiment in het vergunninggebied waar de aanvrager is gevestigd op de bloktijd 09.00 uur tot 19.00 uur gedurende de dagen dat betaald parkeren geldt.

Artikel 8 Sportverenigingsvergunning

 • 1.

  Behoudens de uitzonderingen genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, bedraagt het aantal te verlenen sportverenigingsvergunningenmaximaal tien per sportorganisatie in

  • a.

   Stadsdeel Centrum;

  • b.

   Stadsdeel Nieuw-West;

  • c.

   Stadsdeel Noord;

  • d.

   Stadsdeel Oost;

  • e.

   Stadsdeel West;

  • f.

    Stadsdeel Zuid. 

 • 2.

  Er worden geen sportverenigingsvergunningen verleend in de (deel)vergunninggebieden):

  • a.

   Vergunninggebied Haven;

  • b.

   Vergunninggebied Oost-17b;

  • c.

   Vergunninggebied West-12.

Artikel 9 Volkstuinvergunning

Gelet op het bepaalde in artikel 14, eerste en tweede lid van de parkeerverordening en behoudens de (deel)vergunninggebieden waarvoor een vergunningenplafond van nul is vastgesteld, kan een volkstuinvergunning worden verleend in:

 • a.

  Stadsdeel Noord

 • b.

  Stadsdeel Oost;

 • c.

  Stadsdeel West in vergunninggebieden West-3 t/m 6;

 • d.

  Stadsdeel Zuid.

Artikel 10. Maatschappelijke vergunning

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid van de parkeerverordening, kan een maatschappelijke vergunning worden verleend in:

  • a.

   Stadsdeel Nieuw-West

  • b.

   Stadsdeel Noord;

  • c.

   Stadsdeel Oost, met uitzondering van zorginstellingen;

  • d.

   Stadsdeel West;

  • e.

   Stadsdeel Zuid;

  • f.

   Stadsdeel Zuidoost.

 

Artikel 11 Vergunning met wisselend kenteken

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in de parkeerverordening kan een vergunning met wisselend kenteken worden verleend in:

  • a.

   Stadsdeel Centrum: alleen voor de hulpverlenersvergunning;

  • b.

   Vergunninggebied Haven: alleen voor de hulpverleners-, bedrijfs- en autodeelvergunning;

  • c.

   Stadsdeel Nieuw-West;

  • d.

   Stadsdeel Noord;

  • e.

   Stadsdeel Oost;

  • f.

   Stadsdeel West;

  • g.

   Stadsdeel Zuid, met uitzondering van sportverenigings- en volkstuinvergunningen, die alleen verleend worden in vergunninggebieden Zuid-4, Zuid-5, Zuid-6 en Zuid-7 (exclusief deelvergunninggebied Zuid-7.2);

  • h.

   Stadsdeel Zuidoost.

Artikel 12 Bezoekersregeling

 • 1.

  Gelet op artikel 24, derde lid van de parkeerverordening, heeft een bewoner van een zelfstandige woning het recht om diens bezoek met korting te laten parkeren in de volgende stadsdelen:

  • a.

   Nieuw-West, gedurende 40 uur per maand;

  • b.

   Noord, gedurende 40 uur per maand;

  • c.

   Oost, gedurende 40 uur per maand;

  • d.

   West, gedurende 40 uur per maand;

  • e.

   Zuid, gedurende 40 uur per maand; met uitzondering van de gebieden met parkeerduurbeperking in de vergunninggebieden Zuid-5 en Zuid-7, waar 60 uur per maand met korting mag worden geparkeerd;

  • f.

   Zuidoost, gedurende 40 uur per maand.

 • 2.

  Gelet op artikel 24, vierde lid van de parkeerverordening, geldt in vergunninggebied Zuid-7 een kortingstarief van 100%.

Artikel 13 Ambulant handelaar

 • 1.

  In afwijking van artikel 10, twaalfde lid van de parkeerverordening, gelden in Stadsdeel Oost extra eisen voor een bedrijfsvergunning voor een ambulant handelaar op de Dappermarkt en de Sumatramarkt, namelijk dat:

  a. de aanvrager in het bezit is van een vaste plaats vergunning voor de Dappermarkt respectievelijk de Sumatramarkt; of

  b. de aanvrager in het bezit is van een voorkeurskaart voor de Dappermarkt  respectievelijk de Sumatramarkt of:

  c. de aanvrager sollicitant is voor een plaats op de Dappermarkt dan wel de  Sumatramarkt en uit de gegevens van de marktmeester blijkt dat hij in de voorafgaande zes maanden in de regel drie dagen per week of meer een standplaats op de Dappermarkt dan wel de Sumatramarkt heeft ingenomen.

 • 2.

  In Stadsdeel Oost gelden extra bepalingen bij de bedrijfsvergunning voor de ambulante handelaar: Aan de ambulante handelaar, die een standplaats buiten de markt inneemt, wordt op verzoek één bedrijfsvergunning, geldig voor het vergunninggebied waarbinnen de standplaats zich bevindt, verleend, indien de aanvrager in het bezit is van een vergunning voor een standplaats buiten de markt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 10, twaalfde lid van de parkeerverordening, gelden in Stadsdeel West extra eisen voor een bedrijfsvergunning voor een ambulant handelaar op de Ten Katemarkt, namelijk dat:

  a. de aanvrager in het bezit is van een vaste plaats vergunning voor de Ten Katemarkt; of

  b. de aanvrager in het bezit is van een voorkeurskaart voor de Ten Katemarkt; of:

  c. de aanvrager sollicitant is voor een plaats op de Ten Katemarkt en twee dagen per week of meer een standplaats inneemt op de Ten Katemarkt.

 • 4.

  In Stadsdeel West gelden aanvullende eisen bij de bedrijfsvergunning voor de ambulante handelaar: In afwijking van lid 1 wordt aan de houder van een motorrijtuig, die een standplaats buiten de markt inneemt in het vergunninggebied West-11, op verzoek een bedrijfsvergunning voor het vergunninggebied West-11 verleend, indien de aanvrager in het bezit is van een vergunning voor een standplaats buiten de markt.

Artikel 14 Geldigheid vergunningen

 • 1.

  Stadsdeel Centrum

  a. Een vergunning uitgegeven voor het vergunninggebied Centrum-1 is ook geldig in vergunninggebied Centrum-3;

  b. Een vergunning uitgegeven voor het vergunninggebied Centrum-3 is ook geldig in vergunningggebied Centrum-1. 

 • 2.

  Stadsdeel West

  • a.

   Een vergunning uitgegeven voor het vergunninggebied West-8.1 is ook geldig in vergunninggebied West–9.2;

  • b.

   Een vergunning, uitgegeven voor het naastgelegen vergunninggebied Haven, is ook geldig in vergunninggebied West–9.1;

  • c.

   Een vergunning, uitgegeven voor het naastgelegen stadsdeel voor het  deelvergunninggebied Haven-a is ook geldig in het deelvergunninggebied West- 9.2;

  • d.

   Een vergunning uitgegeven voor het vergunninggebied West-6 is ook geldig in vergunninggebied West-3.

 • 3.

  Stadsdeel Zuid 

  • a.

   Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-2 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-1 en Zuid-8; 

  • b.

   Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-3 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-4;

  • c.

   Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-4 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-3;

  • d.

   Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-8 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-1 en Zuid-2.

 • 4.

  Beperkte geldigheid

 

Met uitzondering van de hulpverlenersvergunning, alle gehandicaptenvergunningen en stadsbrede autodeelvergunningen, zijn alle andere parkeervergunningen niet geldig in de volgende gebieden, gedurende de volgende tijden:

 

 

Locatie

Tijden

Centrum

 

Parkeerplaatsen gelegen aan de even zijde van de Geldersekade

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur;

Parkeerplaatsen gelegen op de Nieuwmarkt, op de koppen van de Kloveniersburgwal en de Geldersekade

maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur;

Parkeerplaatsen gelegen aan de oneven zijde van de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur; zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur

Parkeerplaatsen aan de Elandsgracht tussen de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Nieuw-West

 

de Jan Tooropstraat tussen de Postjesweg en de Jan Tooropstraat ter hoogte van nr. 25G

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

de westkant van de Johan Huizingalaan tussen de Pieter Calandlaan en Louis Bouwmeesterstraat

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

de zuidkant van de Pieter Calandlaan tussen de Jacques Veltmanstraat en Johan Huizingalaan

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

het parkeerterrein aan de Rijswijkstraat tussen het A10-talud en het Delflandplein

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

de parkeerterreinen aan de Voorburgstraat aan de kant van het Delflandplein

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

de parkeerplaatsen in het noordelijk deel van de Van Ollefenstraat ten noorden van de grens ter hoogte van de voetgangerspassage tot het Sierplein

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

de oostkant van de Johan Huizingalaan t.h.v. huisnummers 179-195 tussen de Pieter Calandlaan en de Cornelis Lelylaan

van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

Oost

 

Parkeerplaatsen langs de Radioweg tussen de Kruislaan en het Middenmeerpad

maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

sportverenigingsvergunning wel geldig

Parkeerplaatsen op het parkeerterrein op de hoek Kruislaan/Radioweg

maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

sportverenigingsvergunning wel geldig

Parkeerterrein en de parkeerplaatsen gelegen langs het Voorlandpad

maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

sportverenigingsvergunning wel geldig

op de parkeerplaatsen gelegen aan het Drie Burgpad, gelegen aan de Kruislaan tussen de Weesperzijde en de Gooiseweg (inclusief het parkeerterrein) en gelegen aan de Fizeaustraat voor zover gelegen tussen de Kruislaan en de brug in de Fizeaustraat tussen de huisnummers 35 en 37

maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

sportverenigingsvergunning wel geldig

op de parkeerplaatsen in de Javastraat, voor zover gelegen tussen de Celebesstraat en het Javaplein

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen op de IJburglaan, voor zover gelegen aan oneven zijde tussen de Cas Oorthuyskade en de Pampuslaan, met uitzondering van het gedeelte tussen de Kieklaan en de hoek van de IJburglaan met de Pampuslaan en tevens met uitzondering van de parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen op de Pampuslaan, gelegen tussen de IJburglaan en de kruising met de Marius Meijboomstraat en Franz Zieglerstraat

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen in de Linnaeusstraat tussen de Wijttenbachstraat/Oosterpark en de brug over de Ringvaart

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen op de Middenweg tussen de brug over de Ringvaart en de Kamerlingh Onneslaan/Hogeweg

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen in de Eerste Oosterparkstraat tussen de Wibautstraat en de kruising Oosterpark/Beukenweg

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen in de Eerste Van Swindenstraat

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de parkeerplaatsen op de Beukenweg

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de zes parkeervakken aan de zuidzijde van de Tweede Oosterparkstraat nabij de hoek met het Beukenplein, ter hoogte van nrs. 104 – 108

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

op de vijf parkeervakken aan de noordzijde van de Derde Oosterparkstraat nabij de hoek met het Beukenplein, ter hoogte van nrs. 109 – 117

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur

op de parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de KNSM-Laan tussen het Azartplein en de

Messinastraat

maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur

West

 

West-1 en 2

 

Postjesweg (tussen Kostverlorenvaart en Hoofdweg), Jan van Galenstraat (tussen Westelijk Marktkanaal en Admiralengracht, oneven zijde),

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Jan Evertsenstraat (tussen Admiraal de Ruijterweg en Mercatorplein) en het Mercatorplein

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Admiraal de Ruijterweg tussen MH Trompstraat en W. de Zwijgerlaan

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

West-3.6

 

de parkeerplaatsen gelegen aan de Jan van Galenstraat, voor zover gelegen tussen de De Bestevaerstraat en de Admiraal de Ruijterweg

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen aan de Hoofdweg, voor zover gelegen tussen het Bos en Lommerplein en de Erasmusgracht

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen aan de hoofdrijbaan van de Bos en Lommerweg, voor zover gelegen tussen de Egidiusstraat en het Ringspoor

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

West-7.10

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in de Tweede Hugo de Grootstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen aan het Hugo de Grootplein

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in de Tweede Nassaustraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in de Van Limburg Stirumstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen in de Frederik Hendrikstraat, uitsluitend v.w.b. de oostelijke zijde van de Frederik Hendrikstraat die is gelegen tussen de Eerste en Tweede Hugo de Grootstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen in het cultuurpark Westergasfabriek, met uitzondering van de parkeerplaatsen ten behoeve van elektrische voertuigen

van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 24.00 uur

de parkeerplaatsen in de Spaarndammerstraat aan de westzijde vanaf de Assendelftstraat tot aan de Tasmanstraat en aan de oostzijde vanaf de Van Noordtstraat tot aan de Tasmanstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen in de Van Bleiswijkstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

West-11

 

de parkeerplaatsen gelegen in de De Clercqstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in Jan Pieter Heijestraat tussen huisnummer 66 en 192

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in Kinkerstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen aan de Overtoom evenzijde tussen huisnummer 2 en 494

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in de Bilderdijkstraat (tussen de De Clercqstraat en de Jacob van Lennepkade)

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen gelegen in de Eerste Constantijn Huygensstraat (tussen de Jacob van Lennepkade en de Overtoom)

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

de parkeerplaatsen in de Ten Katestraat tussen het Ten Kateplein en de Jan Hanzenstraat

maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur voetgangersgebied (Ten Katemarkt)

Zuid

 

Pieter Corneliszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbemastraat

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

Van Baerlestraat, tussen de Vossiusstraat en de De Lairessestraat

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

Cornelis Schuytstraat, tussen de Willemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte van de Johannes Verhulststraat

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

Beethovenstraat, tussen de Apollolaan en de Stadionweg

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

Ferdinand Bolstraat, tussen de Stadhouderskade t/m het Cornelis Troostplein

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatipark

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

Albert Cuypstraat; Hoofddorpweg; Zeilstraat; Van Woustraat, Rijnstraat, Scheldestraat en Maasstraat tussen Amstelkade en Uiterwaardenstraat

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

In alle blauwe zones in Buitenveldert

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

In de Fred Roeskestraat op het gedeelte dat ligt ten oosten van de bebouwing van het uitvaartcentrum

maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

Olympiaplein, op de parkeerplaatsen aan de lange oostelijke zijde van de sportvelden (niet aan de huizenkant) tussen Olympiaplein 5-73 oneven

zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur

 

 

 

Artikel 15 Parkeerduurbeperkingen

In de stadsdelen gelden in de volgende straten op de aangegeven tijden parkeerduurbeperkingen met uitzondering van stadsdeel Oost, waar de parkeerduurbeperking niet geldt voor degenen die gebruik maken van een geldige sportverenigingsvergunning. In woonbuurten zijn parkeervergunningen wel geldig (Prinses Irenebuurt, Buitenveldert en Overhoeks en zuidelijk deel Buiksloterdijk).

 

Nieuw-West

 

 

de Jan Tooropstraat tussen de Postjesweg en de Jan Tooropstraat t.h.v. nr. 25G

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

het parkeerterrein Hageland

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

de westkant van de Johan Huizingalaan tussen de Pieter Calandlaan en Louis Bouwmeesterstraat

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

de zuidkant van de Pieter Calandlaan tussen Jacques Veltmanstraat en Johan Huizingalaan

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

het parkeerterrein aan de Rijswijkstraat tussen het A10-talud en het Delflandplein

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

de parkeerterreinen aan de Voorburgstraat aan de kant van het Delflandplein

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

de parkeerplaatsen aan de evenzijde van de Van Ollefenstraat t.h.v. huisnummers 108-128 - ten oosten van de middenberm

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

de oostkant van de Johan Huizingalaan t.h.v. huisnummers 179-195 tussen de Pieter Calandlaan en de Cornelis Lelylaan

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

Marius Bauerstraat tussen de Jan Tooropstraat en de Chris Lebeaustraat (alleen de parkeervakken aan de noordzijde)

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur

60 minuten

Noord

 

 

Overhoeks, Strip en Campus

maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 24.00 uur

120 minuten

Buiksloterweg nabij Ranonkelkade/Tolhuistuin tussen huisnrs. 5 en 57

maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 24.00 uur

120 minuten

Oost

 

 

op de parkeerplaatsen langs de Radioweg tussen de Kruislaan en het Middenmeerpad

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

240 minuten

op de parkeerplaatsen op het parkeerterrein op de hoek Kruislaan/Radioweg

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

240 minuten

op het parkeerterrein en de parkeerplaatsen gelegen langs het Voorlandpad

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

240 minuten

op de parkeerplaatsen gelegen aan het Drie Burgpad, gelegen aan de Kruislaan tussen de Weesperzijde en de Gooiseweg (inclusief het parkeerterrein) en gelegen aan de Fizeaustraat voor zover gelegen tussen de Kruislaan en de brug in de Fizeaustraat tussen de huisnummers 35 en 37

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

240 minuten

op de parkeerplaatsen gelegen aan het Dick Hilleniuspad tussen de Oeverzeggestraat en de Zuider IJdijk

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

240 minuten

Op de parkeerplaatsen komende van de Kruislaan voorbij het Ringslangpad

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur

240 minuten

West

 

 

Jan Evertsenstraat (tussen Admiraal de Ruijterweg en Mercatorplein) en het Mercatorplein

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

60 minuten

op de parkeervakken aan de westelijke zijde van de Spaarndammerstraat vanaf de Assendelftstraat tot aan de Tasmanstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

60 minuten

op de parkeervakken aan de oostelijke zijde van de Spaarndammerstraat vanaf de van Noordtstraat tot aan de Tasmanstraat

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

60 minuten

op de parkeervakken in de Bilderdijkstraat, tussen de De Clercqstraat en de Jacob van Lennepkade

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

60 minuten

op de parkeervakken in de Eerste Constantijn Huygensstraat, tussen de Jacob van Lennepkade en de Overtoom

maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

60 minuten

op het parkeerterrein bij sportvereniging SDZ aan de Transformatorweg perceelnummers 6 en 10

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 23.00 uur zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur

240 minuten

op de parkeervakken bij begraafplaats St. Barbara aan de Spaarndammerdijk 312, 313, 314 en 315

maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur zondag van 11.00 tot 16.00 uur

240 minuten

Zuid

 

 

Van Woustraat, Zeilstraat en Hoofddorpweg

maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark

maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Ferdinand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan t/m het Cornelis Troostplein

maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Beethovenstraat tussen Apollolaan en Stadionweg

maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Rijnstraat

maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Maasstraat tussen de Amstelkade en Uiterwaardenstraat

maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Scheldestraat

maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

60 minuten

Prinses Irenebuurt (Zuid-5)*

maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur

60 minuten

Pieter Corneliszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbemastraat

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

120 minuten

Buitenveldert-Noord (Zuid-7)**

maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur

180 minuten

Olympiaplein, op de parkeerplaatsen aan de lange oostelijke zijde van de sportvelden (niet aan de huizenkant) tussen Olympiaplein 5-73 oneven

zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur

240 minuten

  

* Betreft de gebieden a. (1) oostzijde van de Dina Appeldoornstraat, (2) de zuidwestzijde van de Dirk Schäferstraat, (3) de zuidzijde van de Peter van Anrooystraat;

b. (1) de westzijde van de Henri Zagwijnstraat, (2) de noordzijde van de Peter van Anrooystraat, (3) de westzijde van de Willem Pijperstraat, (4) het midden van het Zuideramstelkanaal, (5) de westzijde van de Beethovenstraat, (6) de noordzijde van de Prinses Irenestraat;

c. (1) de noordzijde van de Cornelis Dopperkade, (2) het midden van het water tussen de bebouwing aan de Beethovenstraat en het Beatrixpark, (3) de Prinses Irenestraat, (4) het midden van de Beethovenstraat.

 

** Betreft het gebied: (1) de Europaboulevard, de rooilijn van de bebouwing aan de westzijde exclusief de ventwegen (2) het midden van de Van Nijenrodeweg met uitzondering van Rupelmonde en Cronenburg denkbeeldig verlengd tot de achterzijde van de bebouwing aan de westzijde van de Amstelveenseweg (3) het water achter de bebouwing aan de westzijde van de Amstelveenseweg tot aan de Jachthavenweg, (4), de oostzijde van de Jachthavenweg tot aan het Gaffelaarspad. (5) de grens tussen vergunninggebied Zuid 7 en Zuid 6 tot aan de Europaboulevard.

Artikel 16 Overgangsbepalingen

De volgende reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig (uitsterfconstructie):

 • 1.

  Sportverenigingsvergunningen die zijn afgegeven voor 1 januari 2018 en per die datum niet meer afgegeven zouden worden omdat in de parkeerverordening toen voor de gehele stad is opgenomen dat eigen parkeergelegenheid wordt afgetrokken (Daarvoor was dat alleen in Nieuw-West en Noord bepaald in de Uitwerkingsbesluiten);

 • 2.

  In verband met een uitsterfregeling kan in de (deel)vergunninggebieden Zuidoost-1c en Zuidoost-3d maximaal één bewonersvergunning per zelfstandige woning worden verleend aan een bewoner die reeds voor 1 januari 2018 stond ingeschreven als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres gelegen in (deel)vergunninggebied Zuidoost-1c of Zuidoost-3d dat hij ten tijde van de aanvraag bewoont als zelfstandige woning.

 

Centrum

 • 1.

  Een bewonersvergunning of een milieuparkeervergunning van een bewoner kan op verzoek van een vergunninghouder overgaan op een huisgenoot. Daarbij wordt primair gekeken of de huisgenoot duurzaam een gezamenlijke huishouding voerde met de vergunninghouder. Er dient te worden aangetoond dat de gezamenlijke huishouding voor minimaal een periode van 6 maanden voorafgaand aan het verzoek tot overgaan, op hetzelfde woonadres heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Gehandicapten, die op grond van de geldende criteria niet meer in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (ook wel GPK genoemd), kunnen op de wachtlijst worden geplaatst onder aftrek van de tijd waarin men over een gehandicaptenparkeerkaart beschikte. Is deze periode langer dan de duur van de wachtlijst in het betreffende vergunninggebied, dan komt men in aanmerking voor een bewoners -of bedrijfsparkeervergunning. Ook komt men in aanmerking voor een parkeervergunning als men voorafgaand aan de gehandicaptenparkeerkaart reeds een bewoners -of bedrijfsparkeervergunning had.

 

Oost

 • 1.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 juli 2000, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, geldig voor het vergunninggebied Oost-1 (SO-35), destijds Oost-Watergraafsmeer 1, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 2.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 juli 2000, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, geldig voor het vergunninggebied Oost-2 (SO-36), destijds Oost-Watergraafsmeer 2, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 3.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 5 april 2005, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Zeeburg, geldig voor het vergunninggebied Oost-3 (ZB-65), destijds Zeeburg 1, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 4.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 november 2009, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, geldig voor het vergunninggebied Oost-13 (WM-57), destijds Oost-Watergraafsmeer 5, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 5.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 november 2009, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, geldig voor het vergunninggebied Oost-14 (WM-58), destijds Oost-Watergraafsmeer 6, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 6.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 november 2009, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, geldig voor het vergunninggebied Oost-15 (WM-59), destijds Oost-Watergraafsmeer 7, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 7.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 oktober 2013, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer respectievelijk het stadsdeel Oost, geldig voor het vergunninggebied Oost-5 (WM-55), destijds Oost-Watergraafsmeer 3, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 8.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd vóór 1 oktober 2013, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Zeeburg respectievelijk het stadsdeel Oost, aangevraagd door een bewoner binnen het deelvergunninggebied Oost-8b. (ZB67B) of deelvergunninggebied Oost-8c. (ZB67C), destijds Zeeburg 3b (tot 1 januari 2009: Zeeburg 4). respectievelijk Zeeburg 3c. (tot 1 januari 2009: Zeeburg 5), en geldig voor het vergunninggebied Oost-8 (ZB-67), destijds Zeeburg 3 (tot 1 januari 2009: Zeeburg 4 respectievelijk Zeeburg 5), wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 9.

  Een tweede bewonersvergunning, die is aangevraagd door een bewoner binnen het deelvergunninggebied Oost-5d (De Omval) vóór 1 januari 2018, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening stadsdeel Oost 2016, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 10.

  Indien de houder van een in de leden 1. tot en met 9. genoemde tweede bewonersvergunning verhuist naar een ander vergunninggebied, wordt die tweede bewonersvergunning niet langer geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 11

  Een bedrijfsvergunning, die is aangevraagd vóór 1 januari 2014, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit Parkeer­verordening van het toenmalige stadsdeel Zeeburg respectievelijk het stadsdeel Oost, aangevraagd door een bedrijf binnen het deelvergunninggebied Oost-8c (ZB67C), destijds Zeeburg 3c (tot 1 januari 2009: Zeeburg 5), wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 10, lid 2, indien deze vergunning boven de in dat lid gestelde norm is verleend, zo lang het deelvergunningenplafond voor dit deelvergunninggebied niet is bereikt.

 • 12

  Indien het bedrijf, waaraan een in het elfde lid bedoelde vergunning is verleend, verhuist naar een locatie buiten het deelvergunninggebied Oost-8c. (ZB67C), worden de in het elfde lid bedoelde vergunningen niet langer beschouwd als te voldoen aan het gestelde in artikel 10, lid 2.

 • 13

  Een tweede bewonersvergunning, die vóór 1 januari 2017 is verleend aan degene aan wie, uitsluitend voor de uitoefening van zijn beroep, ten behoeve van dat voertuig, door zijn werkgever een bedrijfsvoertuig op grijs kenteken ter beschikking is gesteld, en vervolgens is verleend in overeenstemming met het op dat moment van kracht zijnde artikel in het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening stadsdeel Oost 2016, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 9, lid 1.

 • 14

  Bewonersvergunningen in Oost die zijn verleend voor 15 april 2011, maar waarvan de houder een stallingsplaats had kunnen kopen of huren, blijven geldig.

West

Uitsluitend aan de eerste eigenaren van de koopwoningen in het nieuwbouwproject De Houtman met de adressen Houtmankade 40U en Van Noordtkade 3E, 3H, 5A, 5D en 7D die bij de oplevering van dit nieuwbouwproject geen stallingplaats hebben gekocht kan in afwijking van het vergunningplafond zoals omschreven in artikel 3 sub f en artikel 4, een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, milieu-parkeervergunning voor bewoners dan wel milieuparkeervergunning voor bedrijven worden verleend.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

De wijzigingen in dit Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening treden in werking per 1 januari 2019.

 

Artikel 18 Citeertitel

Dit Uitwerkingsbesluit wordt aangehaald als ‘Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening’.

 

Toelichting bij Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening  

Algemeen

Op 3 april 2013 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Parkeerverordening 2013 vastgesteld. Hoofdstuk 2 van de parkeerverordening bevat een limitatieve opsomming van onderwerpen die op basis van deze parkeerverordening nader geregeld kunnen worden door het College. Het gaat om belangrijke zaken als het vaststellen van de vergunninggebieden en het aantal vergunningen dat binnen het stadsdeel verleend wordt.

De parkeerverordening vormt één geheel met de Verordening Parkeerbelastingen. In de Verordening Parkeerbelastingen zijn onder meer de parkeertarieven vastgelegd, de vergunningtarieven, de vergunningsgebiedsgrenzen en tariefgebieden.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 van de parkeerverordening bevat de begripsomschrijvingen. In dat artikel staan veel belangrijke begrippen die ook voor de uitvoering van dit uitwerkingsbesluit van belang zijn. Te denken valt aan de definitie van een “adres” of een “bedrijf”. In artikel 1 van de parkeerverordening is bepaald: ” In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder” (+ opsomming). Het is dan ook uitdrukkelijk de bedoeling geweest dat de begrippen in de nadere regelingen een zelfde betekenis hebben.

Artikel 2. Vergunninggebieden, deelvergunninggebieden en overloopgebieden

De vergunning gebieden zijn de gebieden waar op basis van de Verordening Parkeerbelastingen, betaald parkeren van kracht is.

Deelvergunninggebieden dienen om binnen de vergunninggebieden te kunnen sturen op parkeerdruk, wachtlijst(lengte), vergunningenplafonds, etc. In de deelvergunning gebieden worden ook de gebieden met zgn. nulplafonds benoemd, waar geen parkeervergunningen worden uitgegeven. Binnen het stadsdeel kunnen grote verschillen bestaan in parkeerdruk tussen verschillende vergunning gebieden. Op basis van het monitoren van de parkeerdruk kan bepaald worden of het noodzakelijk is een wachtlijst op te stellen in een vergunning gebied.

Artikel 3. Vergunningenplafonds

De vergunningenplafonds zijn vastgesteld met het oog op de bereikbaarheid voor het noodzakelijk autoverkeer. Op basis van artikel 4 lid 3 van de Parkeerverordening moet bij het vaststellen van het vergunningenplafond en het aantal te verlenen vergunningen in ieder geval rekening worden gehouden met minimaal 10% noodzakelijke leegstand overdag per vergunning gebied.

De (deel) vergunning gebieden met een nulplafond betreffen in het algemeen nieuwbouwprojecten. Vandaar dat daar geen parkeervergunningen worden uitgegeven aan bewoners en/of bedrijven. Dit is vastgelegd in de Nota Parkeernormen Auto 2017.

Artikel 4. Milieuparkeervergunningenplafond

In het kader van de verbetering luchtkwaliteit is een van de maatregelen het instellen van een milieuparkeervergunning. Personenauto's (van bewoners en bedrijven) die aan de gestelde eisen voldoen komen in aanmerking voor een milieuparkeervergunning. In totaal moet minimaal 5% van het totale vergunningenplafond voor milieuparkeervergunningen beschikbaar zijn. Een en ander is geregeld in artikel 4, lid 3 van de Verordening.

Artikel 5. Overloopgebieden

In artikel 12 van de Parkeerverordening is bepaald onder welke omstandigheden een aanvrager in aanmerking komt voor een overloopvergunning. Bedacht moet worden dat een overloopvergunning op basis van artikel 37, lid 3 van de Parkeerverordening ingetrokken kan worden indien het vergunningenplafond binnen het vergunninggebied dat als over overloopgebied is aangewezen, inmiddels is bereikt.

Artikel 6. Bewonersvergunning

In lid 1 van dit artikel is vastgelegd hoeveel bewonersvergunningen per adres worden verleend.

In lid 2 van dit artikel worden de specifieke aantallen per stadsdeel benoemd conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 tot en met 5 van de Parkeerverordening.

Artikel 7. Bedrijfsvergunning

De parkeerverordening regelt het maximale aantal vergunningen per bedrijf. Dit bestaat uit een algemene norm en uitzonderingen voor bedrijventerreinen. Ter uitwerking en verduidelijking zijn in dit artikel de normen voor alle gebieden uitputtend beschreven.

In Zuid (Buitenveldert) en Zuidoost wordt één vergunning per twee werknemers uitgegeven. Dit is het gevolg van de uitbreiding van betaald parkeren naar woonwijken ver buiten het centrum en de behoefte om daar meer vergunningen uit te geven.

Artikel 8. Sportverenigingsvergunning

De sportclubs die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13 van de Parkeerverordening kunnen in aanmerking komen voor een sportvereniging vergunning. Dit is van belang omdat sportverenigingen in belangrijke mate afhankelijk zijn van de inzet van vrijwillig kader (kantine-personeel, scheidsrechters, materiaalmensen, enzovoort). Het aantal vergunningen per sportorganisatie is in Amsterdam afhankelijk van het aantal leden en van het gebied waar de club gevestigd is.

In lid 1 van dit artikel wordt benoemd hoeveel sportverenigingsvergunningen worden uitgegeven per stadsdeel.

In lid 2 wordt benoemd waar geen sportverenigingsvergunningen worden uitgegeven.

Artikel 9. Volkstuinvergunning

Artikel 14 van de Verordening biedt het college de mogelijkheid om parkeervergunningen te verstrekken aan volkstuinverenigingen. Voorwaarde voor toepassing van artikel 14 is dat in de nadere regels expliciet is bepaald dat binnen een stadsdeel dergelijke vergunningen verleend worden.

In dit artikel wordt aangegeven in welke stadsdelen volkstuinvergunningen worden uitgegeven.

Artikel 10. Maatschappelijke vergunning

In dit artikel wordt aangegeven in welk stadsdeel maatschappelijke vergunningen worden verleend. Ook voor de maatschappelijke vergunning geldt dat ze alleen verleend kan worden indien de nadere regels daarin voorzien. Door opname van dit artikel 11 is het college bevoegd om maatschappelijke vergunningen te verlenen. Maatschappelijke vergunningen kunnen worden verleend aan een zorginstelling, of een onderwijsinstelling behorend tot het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, of aan een bureau van de Regionale Eenheid Amsterdam (Politie). Verdere voorwaarden zijn geregeld in Artikel 18 van de Parkeerverordening.

Artikel 11. Vergunning met wisselend kenteken

In dit artikel wordt aangegeven in welke stadsdelen en voor welke vergunningen wel of geen vergunning met wisselend kenteken kan worden uitgegeven.

Uitgangspunt van de parkeerverordening is dat parkeervergunningen op kenteken worden verleend tenzij in de nadere regels bepaald is dat een vergunning met wisselend kenteken wordt verleend. Een vergunning wordt alleen met wisselend kenteken verleend, indien de aanvrager daarom verzoekt.

Artikel 12. Bezoekersregeling

Een bezoekersvergunning geeft een bewoner het recht om bezoek tegen een gereduceerd tarief te laten parkeren in het vergunninggebied van de bewoner.

In dit artikel staat in welk stadsdeel hoeveel uren en tegen welke korting bezoekers kunnen parkeren.

Artikel 13. Ambulante handelaar

Ambulante handelaren (marktkooplieden e.d.) kunnen op basis van artikel 10, lid 12 van de Parkeerverordening in beginsel in aanmerking komen voor een bedrijfsvergunning. Het college kan in nadere regels bepalen dat aan een ambulante handelaar als extra voorwaarde wordt gesteld dat hij een minimum aantal dagen per week werkzaam is in het betrokken vergunning gebied.

In dit artikel worden de afwijkingen per stadsdeel benoemd.

Artikel 14. Geldigheid vergunningen

Op basis van artikel 28 lid 4 van de Parkeerverordening kan de geldigheid van de parkeervergunningen binnen een vergunning gebied naar plaats gedurende bepaalde tijden worden beperkt. In dit artikel wordt per stadsdeel benoemd waar en wanneer de geldigheid van de parkeervergunningen beperkt is.

Artikel 15. Parkeerduurbeperkingen

In artikel 31 van de Parkeerverordening is geregeld dat in bepaalde gebieden parkeerduurbeperkingen kunnen worden ingesteld. In dit artikel is aangegeven in welke stadsdelen en op welke plekken parkeerduurbeperkingen zijn ingesteld.

 

Bijlage Vergunninggebieden, deelvergunninggebieden en overloopgebieden

1. Stadsdeel Centrum

1.1 Vergunninggebied Centrum-1, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) water Westertoegang, (2) Open Havenfront tot Brug 306, (3) midden rijbaan Damrak, (4) midden rijbaan over de Dam, (5) midden rijbaan Rokin, (6) Muntplein, (7) de Binnenamstel tot Herengracht, (8) water Nieuwe Herengracht, (9) water Schippersgracht, (10) Oosterdok, (11) water Oosterdoksdoorgang en (12) het midden van het IJ.

 • a.

  deelv ergunninggebied Centrum-1a, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) water Westertoegang, (2) Open Havenfont tot Brug 306, (3) midden rijbaan Damrak, (4) midden rijbaan over de Dam, (5) midden rijbaan Rokin, (6) Muntplein, (7) de Binnenamstel tot Herengracht, (8) water Nieuwe Herengracht, (9) water Schippersgracht, (10) Oosterdok, (11) water Oosterdoksdoorgang en (12) het IJ, met uitzondering van de adressen die vallen binnen het deelvergunninggebied Centrum 1b.;

 • b.

  deelvergunninggebied Centrum-1b, waarvan de grenzen worden gevormd door:

 • c.

   het gebied ten zuiden van het spoorwegtalud binnen de rooilijnen van de toekomstige bebouwing op het Oosterdokseiland; - Uilenburgercomplex: Nieuwe Uilenburgerstraat 59 (oneven).

 

1.2 Vergunninggebied Amsterdam Centrum-2, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) water Westertoegang, (2) Open Havenfront tot Brug 306, (3) midden rijbaan Damrak, (4) midden rijbaan over de Dam, (5) midden rijbaan Rokin, (6) Muntplein, (7) de Binnenamstel, (8) de Singelgracht, (9) het Westerkanaal, (10) water Zoutkeetsgracht, (11) het verlengde van Zoutkeetsgracht en (12) het midden van het IJ.

 • a.

  deelvergunninggebied Centrum-2a, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) water Westertoegang, (2) Open Havenfont tot Brug 306, (3) midden rijbaan Damrak, (4) midden rijbaan over de Dam, (5) midden rijbaan Rokin, (6) Muntplein, (7) de Binnenamstel, (8) de Singelgracht, (9) het Westerkanaal, (10) water Zoutkeetsgracht, (11) het verlengde van Zoutkeetsgracht en (12) vaargeul IJ, met uitzondering van de adressen die vallen binnen het deelvergunninggebied Centrum 2b.;

 • b.

  deelvergunninggebied Centrum-2b, bestaande uit - Westerdok alle even huisnummers, Westerdoksdijk alle oneven huisnummers, Coffijboomstraat, Leliendaalstraat, Winthontstraat, Westerdoksplein de huisnummers 2 t/m 12 (even), IJdok, Vierwindenstraat de huisnummers 117 t/m 149 (oneven); - het gebied binnen de rooilijnen van het te vernieuwen Woonzorgcentrum Bernardus en de (toekomstige) bebouwing aan de Groenmarktkade; - Koningsplein 6 en 20 even; - Fokke Simonszstraat 61 A t/m W; - Herengracht 541, 543 - Herengracht 410-412 even; - Tabakspanden De Keizer omvattende Spuistraat 199-231 (oneven), Keizerrijk 3-11 (oneven), Wijdesteeg 3-7 (oneven), 4-68 (even) en Nieuwezijds Voorburgwal 268; - M.J. Kosterstraat 18-20 (even); - Voormalig Prinsengrachtziekenhuis Prinsengracht 759 t/m 769 en Kerkstraat 126 A t/m E

- Lauriergracht 115; - Garage De Geelvinck, Singel 540; - Reguliersdwarsstraat 100-104 en 106

- Project Groenmarkt, met blok Marnixstraat en Blok Singelgracht

- Frederiksplein 51

- Amstel 46 en 50

- Nieuwzijds Voorburgwal 225/ Kalverstraat 28

- Rozenstraat 206

- Kerkstraat 221

1.3 Vergunninggebied Centrum-3, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) Binnenamstel vanaf Herengracht, (2) Singelgracht, (3) water Nieuwevaart, (4) water Schippersgracht en (5) water Nieuwe Herengracht.

 

a. deelvergunninggebied Centrum-3a waarvan de grenzen worden gevormd door (1) Binnenamstel vanaf Herengracht, (2) Singelgracht, (3) water Nieuwevaart, (4) water Schippersgracht en (5) water Nieuwe Herengracht met uitzondering van de adressen die vallen binnen het deelvergunninggebied Centrum-3b;

 

b deelvergunninggebied Centrum-3b bestaande uit de volgende adressen: - Herontwikkeling St. Jakob op Plantage Middenlaan 52; - Diamantbeurs op Weesperplein 4A t/m 4E en Nieuwe Achtergracht 98Aen 98B; - Hoogte Kadijk (transformatie voormalige scheepswerf Koning William): alle adressen op nrs 143 en nr. 145:

- Hoogte Kadijk 401;

- Hoogte Kadijk 179;

- Voormalige DIVV gebouw Nieuwevaart 5.

 

1.4 Vergunninggebied Centrum-4, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) midden Oosterdoksdoorgang, (2) het midden van het Oosterdok ten oosten van de IJtunnel, (3) water Nieuwevaart, (4) Lozingskanaal, (5) westelijke teen van het Spoorwegtalud en (6) zuidelijke teen van het Spoorwegtalud.

 

 • a.

  deelvergunninggebied Centrum-4a, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) Oosterdok, (2) water Nieuwevaart, (3) Lozingskanaal, (4) westelijke teen van het Spoorwegtalud en (5) zuidelijke teen van het Spoorwegtalud, met uitzondering van de adressen die vallen binnen het deelvergunninggebied Centrum 4b;

 • b.

  deelvergunninggebied Centrum-4b, bestaande uit

  • -

   de adressen Blankenstraat 402 t/m 410 (even) en de Frans de Wollantstraat de huisnummers 8 t/m 84 (even);

  • -

   Project Funenhof: Blankenstraat 390A t/m 390H;

  • -

   Project Wiener: Oostenburgervoorstraat 1, 3A t/m 3C, 5A t/m 5F, 7A t/m 7G, 9A t/m 9G, 11A t/m 11E, 13 t/m 45 oneven, 47A t/m 47H, 47K, 49, 51A t/m 51H, 51K, 53, 55A t/m 55G en Touwbaanpark 2 t/m 8 even en oneven;

  • -

   Project Katharina: Cruquiuskade 1 t/m 33 (oneven), Czaar Peterstraat 2A, 2C en 2E t/m 2G, Cornelis Vermuydenstraat de huisnummers 1 t/m 103 (oneven) en 2 t/m 118 (even), Johannis de Rijkestraat 1, 5 t/m 19 (oneven);

  • -

   Project De Keyzer: Blankenstraat 1 t/m 59 (oneven), Czaar Peterstraat 2 t/m 22 (even), Eerste Coehoornstraat 5 en 7, Cruquiusstraat het huisnummer 24; En tevens de gebieden binnen de rooilijnen van: de (toekomstige) bebouwing Oostenburgereiland.

 

2. Haven

2.1 Vergunninggebied Haven, Minervahaven, waarvan de buitengrenzen worden gevormd door (1) de Archangelkade ten noorden van de kruising met de Haparandaweg, tot de erfgrens met het westelijke bedrijfsterrein, denkbeeldig verlengd tot aan de oever van de Mercuriushaven, (2) de oever van de Mercuriushaven, (3) de oever van de Minervahaven tot aan de Minervahavenweg, (4) Minervahavenweg, denkbeeldig verlengd tot aan de oever van de Mercuriushaven, (5) de oever van de Mercuriushaven, (6) de gehele Danzigerkade, denkbeeldig verlengd tot aan de oever van de Mercuriushaven en (7) de as van de Haparandaweg, waarmee de Danzigerbocht (geheel), de Rigakade (vanaf 8 en hoger even zijde en vanaf 29 en hoger oneven zijde) worden omsloten. (9) tevens de Haparandadam (verbindingsdam) in het verlengde van de Haparandaweg vanaf de Danzigerkade naar de strekdam in het IJ, in de as van de weg, over de gehele lengte, begrensd door de stadsdeelgrens.

 

 • a.

  Deelvergunninggebied Haven-1a, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de Archangelkade ten noorden van de kruising met de Haparandaweg, tot de erfgrens met het westelijke bedrijfsterrein, denkbeeldig verlengd tot aan de oever van de Mercuriushaven, (2) de oever van de Mercuriushaven, (3) de oever van de Minervahaven tot aan de Minervahavenweg, (4) Minervahavenweg, denkbeeldig verlengd tot aan de oever van de Mercuriushaven, (5) de oever van de Mercuriushaven, (6) de gehele Danzigerkade, denkbeeldig verlengd tot aan de oever van de Mercuriushaven en (7) de as van de Haparandaweg, waarmee de Danzigerbocht (geheel), de Rigakade (vanaf 8 en hoger even zijde en vanaf 29 en hoger oneven zijde) worden omsloten;

 • b.

  deelvergunninggebied Haven-1b: Haparandadam waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de Haparandadam (verbindingsdam) in het verlengde van de Haparandaweg vanaf de Danzigerkade naar de strekdam in het IJ, in de as van de weg, over de gehele lengte, begrensd door de stadsdeelgrens.

3. Stadsdeel Nieuw-West

 

3.1 Vergunninggebied Nieuw-West-1 waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) Plein '40-'45, (2) de Slotermeerlaan aan beide zijden en inclusief de ventweg (tussen de Henriëtte Roland Holststraat en de Burgemeester De Vlugtlaan), (3) de Burgemeester De Vlugtlaan aan beide zijden (tussen de Antony Moddermanstraat en de Burgemeester Eliasstraat), (4) de Krijn Breurstraat, (5) de Burgemeester Eliasstraat aan beide zijden (tussen de Burgemeester Van Tienhovengracht en de Burgemeester De Vlugtlaan), (6) beide zijden van de Joop van Weezelhof, (7) de Jan de Jonghstraat, (8) Jan de Jonghkade. (9) de Willem Kraanstraat, (10) het Sape Kuiperplantsoen, (11) het Arend Bontekoeplantsoen, (12) het Johan Schipperplantsoen, (13) de Hugo Flores Ruysstraat, (14) de Cornelis van Vollenhovenstraat aan beide zijden en (15) de Jan de Louterstraat aan beide zijden (tussen de Slotermeerlaan en de Cornelis van Vollenhovenstraat).

3.1 Vergunninggebied Nieuw-West-2 waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Osdorpergracht, (2) de oostzijde van de Meer en Vaart, (3) het midden van het Hoekenespad en (4) het midden van de Hoekenesgracht.

 • a

  deelvergunninggebied Nieuw-West-2a waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Osdorpergracht, (2) de Oostzijde van de Meer en Vaart, (3) het midden van het Hoekenespad (vanaf de oever van de Sloterplas) en (4) het midden van de Hoekenesgracht met uitzondering van het gebied genoemd onder Nieuw-West-2b;

 • b

  deelvergunninggebied Nieuw-West-2b bestaande uit de volgende adressen:

Project Centrum Nieuw-West, bestaande uit de adressen:

 • -

  Hoekenes 30 t/m 42 (even); Blok 1

 • -

  Van Suchtelen van de Haarestraat 207 t/m 365 A (oneven);

 • -

  Fröbelstraat 2 t/m 56 (even);

 • -

  Nieuwe Osdorpergracht 560 t/m 674 (even); 676 t/m 688 (even); 716 t/m 720 (even);

 • -

  Hoekenes 51 B, 4 t/m 52 (52 won).

Blok 2

 • -

  Hoekenesplantsoen 5 t/m 33 (oneven);

 • -

  Nieuwe Osdorpergracht 251 t/m 279 (oneven);

 • -

  Hoekenespad 84 t/m 112 (even).

 

Blok 3 (Europan gebouw)

 • -

  Martin van Geffenstraat 32 t/m 48 (even en 52 t/m 166 (even), met uitzondering van de adressen Martin van Geffenstraat 52, 134, 136 en 158;

 • -

  Van Suchtelen van de Haarestraat 14 t/m 32 (even), met uitzondering van de  adressen Van Suchtelen van de Haarestraat nr. 22B, 24B,26B, 28G en 30B;

 • -

  Osdorpplein 516 t/m 522 (even en oneven), met uitzondering van het adres  Osdorpplein 522.

 0-plafond met de toekomstige adressen van de nieuwbouw op het huidige Osdorpplein: - SUHA Combiblok; -  SUHA 2; -  Don Boscoblok; -  Leboblok B en C.

3.3 Vergunninggebied Nieuw-West-3 waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Jan van Galenstraat tussen het spoorwegtalud en de Einsteinweg (A10), (2) de Einsteinweg (A10), (3) de noordzijde van de Jan Evertsenstraat, (4) de westzijde van de Orteliuskade, (5) het midden van de Westlandgracht, (6) de noordzijde van de Henk Sneevlietweg, (7) de Einsteinweg (A10) tot aan de Schinkelbrug, (8) de ringspoordijk tot de Henk Sneevlietweg, (9) het midden van de Henk Sneevlietweg, (10) het midden van de Johan Huizingalaan, (11) het midden van de Slotervaart tot aan het spoorwegtalud en (12) het spoorwegtalud tussen de Slotervaart en het midden van de Jan van Galenstraat.

a. deelvergunninggebied Nieuw-West-3a, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Jan van Galenstraat tussen het spoorwegtalud en de Einsteinweg (A10), (2) de Einsteinweg (A10), (3) de noordzijde van de Jan Evertsenstraat, (4) de westzijde van de Orteliuskade, (5) het midden van de Westlandgracht, (6) de noordzijde van de Henk Sneevlietweg, (7) de Einsteinweg (A10) tot aan de Schinkelbrug, (8) de ringspoordijk tot de Henk Sneevlietweg, (9) het midden van de Henk Sneevlietweg, (10) het midden van de Johan Huizingalaan, (11) het midden van de Slotervaart tot aan het spoorwegtalud en (12) het spoorwegtalud tussen de Slotervaart en het midden van de Jan van Galenstraat met uitzondering van het gebied genoemd onder Nieuw-West-3b;

b. deelvergunninggebied Nieuw-West-3b bestaande uit:

 • -

  het project Change, bestaande uit de adressen:

- August Allebéplein 47 t/m 1076, Marius Bauerstraat 3o t/m 34 (even), blok 6: het kavel omgeven door (1) ringspoorzone, (2) Postjesweg, (3) Jan Tooropstraat en (4) Marius Bauerstraat;

- Derkinderenstraat: toekomstige adressen op nr. 44, 51 en 53;

- Postjesweg 177A;

- Nieuwbouw bovenop flat Postjesweg 181-527

- Metrostationslocatie Postjesweg, bestaande uit de adressen Johan Greivestraat 1A en 1B en Postjesweg 160 t/m 344 even;

- Theodoor van Hoytemastraat 16 t/m 28 (even), 42 t/m 48 (even), 25 t/m 35   (oneven), 40 t/m 48 (even), 60 t/m 70 (even), 82 t/m 90 (oneven);

- Suze Robertsonstraat 5, 11, 13, 25 t/m 35 oneven, 47 t/m 59 oneven, 71 t/m 95   oneven; - Jan Tooropstraat 8

 • -

  het project Little Manhattan, bestaande uit de adressen:

- Cornelis Lelylaan 1A, 1B, 3A1 t/m 3A41, 3B1 t/m 3B40, 3C1 t/m 3C40, 3D1 t/m  3D40, 3E1 t/m 3E40, 3F1 t/m 3F40, 3G1 t/m 3G40, 3H1 t/m 3H40, 5A1 t/m 5A15, 5B1   t/m 5B15, 5C1 t/m 5C15, 5D1 t/m 5D15, 5E1 t/m 5E15, 3F1 t/m 3F15, 5G1 t/m 5G15,   5H1 t/m 5H15, 5K1 t/m 5K15, 5L1 t/m 5L15, 5M1 t/m 5M15, 5N1 t/m 5N15, 5P1 t/m   5P15, 5R1 t/m5R15, 7 t/m 17 oneven en 2 t/m 6 even;

 - Schipluidenlaan 400 t/m 948 even;

 - Willem Frogerstraat 2 t/m 42 even;

 • -

  het project Poort van Toorop, bestaande uit de adressen

 • -

  Jan Tooropstraat 651 t/m 1001 (oneven), Jan van Galenstraat 333,

 • -

  Van de Sande Bakhuijzenstraat 2A;

  • -

   het project Van de Sande Bakhuijzenstraat, bestaande uit de adressen:

 • -

  Van der Sande Bakhuijzenstraat 2A 1 t/m 10;, 2B 1 t/m 12; 2C 1 t/m 12; 2D 1 t/m 12; 2E 1 t/m 12; 2F1 t/m 12; 2G 1 t/m 12; 2H 1 t/m 12; 2K 1 t/m 12 en 2L en 2M; 

  • -

   het project ‘The Student Hotel”, bestaande uit de adressen Jan van Galenstraat 335 en Van de Sande Bakhuijzenstraat 4 t/m 8 (even);

  • -

   het project Jan Tooropstraat 1 bestaande uit de toekomstige adressen (appartementen) op dat te transformeren kantoorperceel Jan Tooropstraat 1-3;

  • -

   het project Spoorstrook Zuid bestaande uit de adressen Jan Tooropstraat 15a met de adressen Jan Tooropstraat 15A1 t/m 15A27; 15B1 t/m 15B30; 15C1 t/m 15C20; 15D1 t/m 15D25;

 

 • -

  Het project West Beat bestaande uit de toekomstige adressen van kavel F in het gebied Podium Amsterdam dat wordt begrensd door de Cornelis Lelylaan, de noordelijke rooilijn van bestaande gebouw met adressen Delflandlaan 4 en Schipluidenlaan 4, 6 en 8 en de Willem Frogerstraat;

 • -

  Het project World Fashion Centre toren 3 bestaande uit de toekomstige adressen op de huidige adressen Koningin Wilhelminaplein 23-33;

 • -

  Maassluisstraat 2, 256 en 258, 332 t/m 416;

 • -

  Het project Henri Dunantbuurt met adressen: - Henri Dunantstraat 5-189 oneven; - Johan Huizingalaan 711-721 oneven; - Johannes van der Steurstraat 3-23 oneven en 4-14 even; - Annette Versluyspad 4-50; - Elisabeth Boddaertstraat 60-80 even en 167-177 oneven; - William Boothstraat 4-24 even;

- Ottho Heldringstraat 206 t/m 348 (even);

- Project De Hoek met adressen Ottho Heldringstraat 41 t/m 171 (oneven)

 

- Project Delflandpleinbuurt met adressen:

- Transformatie kantoor met toekomstige adressen: Rijswijkstraat 4A 1 t/m 10, 4B 1   t/m 9, 4C 1 t/m 9, 4D 1 t/m 9, 4E 1 t/m 9

- Transformatie kantoor: Maassluisstraat 98 en 98 A, - Transformatie kantoor Maassluisstraat 100, 100A en 100B

- Nieuwe woningen boven AH: Voorburgstraat 252B – 252 H, - Voorburgstraat 252 K – 252 N en 252 P

 • -

  Delflandplein 31;

 • -

  Zelfbouwkavels Karel Klinkenbergstraat op de adressen Mondriaanstraat 200-206, 210-218, 220A en B en 226;

 • -

  Project Lieven met de adressen: - Maassluisstraat 603 t/m 955 (oneven)

- Vlaardingenlaan 600 en 602 - Maassluisstraat 475 t/m 589 (oneven) en 593 - Rodenrijsstraat 2 t/m 64 (even) - Voorburgstraat 225 t/m 521 (oneven)

 

 • -

   Project ‘t Woudt met de adressen: - Maassluisstraat 109 t/m 143 en Voorburgstraat 262 t/m 374

 • -

  CPO- blokken: - Smartlofts: Poeldijkstraat 257 t/m 317 oneven - Schetsblok: Poeldijkstraat 319 t/m 367 oneven - Pondok: Poeldijkstraat 369t/m387 oneven

- Gerrit Mannourystraat blok 1 en 2, Wilhelminaplein 1010 t/m 1148 even en blok 3 en  4, Wilhelminaplein 880 t/m 1008

- Project naast Aletta Jacobslaan 7

3.4 Vergunninggebied Nieuw-West-4 waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de noordzijde van de Jan Evertsenstraat tussen de rotonde Oostoever en het spoorwegtalud, (2) het spoorwegtalud, (3) het midden van de Slotervaart, (4) het midden van de Christoffel Plantijngracht en (5) het midden van de Sloterplas.

 • a.

  deelvergunninggebied Nieuw-West-4a, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de noordzijde van de Jan Evertsenstraat tussen de rotonde Oostoever en het spoorwegtalud, (2) het spoorwegtalud, (3) het midden van de Slotervaart, (4) het midden van de Christoffel Plantijngracht en (5) het midden van de Sloterplas met uitzondering van het gebied genoemd onder Nieuw-West-4b;

 • b.

  deelvergunninggebied Nieuw-West-4b bestaande uit de adressen:

- Jacques Veltmanstraat 461 t/m 1303 (oneven);

- Blok omgeven door Reinier Engelmanstraat, Ariana Nozemanstraat en Jan Puntstraat.

 

3.5 Vergunninggebied Nieuw-West-5,(Teleport), waarvan de buitengrenzen worden gevormd door (1) de zuidzijde van de Basisweg, (2) de as van de Einsteinweg, (3) het midden van de Haarlemmervaart, (4) het midden van de ringsloot van het sportpark Spieringhorn, (5) de oostzijde van de Seineweg, (6) de zuidzijde van het talud van de Haarlemmerspoorlijn, (7) de westzijde van de Radarweg;

 

 • a.

  deelvergunninggebied Nieuw-West-5a, waarvan de grenzen worden gevormd door 1) de zuidzijde van de Basisweg, (2) de as van de Einsteinweg, (3) het midden van de Haarlemmervaart, (4) het midden van de ringsloot van het sportpark Spieringhorn, (5) de oostzijde van de Seineweg, (6) de zuidzijde van het talud van de Haarlemmerspoorlijn, (7) de westzijde van de Radarweg met uitzondering van de adressen die in Nieuw-West 5b zijn genoemd;

 • b.

  deelvergunninggebied Nieuw-West-5b: bestaande uit de adressen: - Naritaweg 139-149 en 151-161; Barajasweg 60-70; Heathrowstraat 10 - de toekomstige adressen op het kavel O, blok 9B aan de Arlandaweg - Alle adressen op Kavel J omvattende de adressen Barajasweg 2 t/m 8, Naritaweg 4 t/m 8 en 35-41 (oneven) en Radarweg 170 t/m 230 (even) - Kavel N: vier blokken met 250 woningen

4 Stadsdeel Noord

4.1 Vergunninggebied Noord-1, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) vanaf IJdoornlaan het midden van het fietspad ten westen van flats met adres H. Cleyndertweg oneven huisnummers 1 t/m 873, (2) het voetpad lopend om de flat met adres Amerbos 590, (3) een denkbeeldige lijn naar en via het voetpad lopend ten noorden van de flats aan het Amerbos en het Elpermeer naar, (4) het midden van de waterpartij ten westen van het Baanakkerspark tot aan brug 953 in de IJdoornlaan, (5) het midden van de IJdoornlaan, tot aan het fietspad ten westen van de flats H.Cleyndertweg, inclusief de parkeerplaatsen onder het viaduct ter hoogte van het water De Wieden.

4.2 Vergunninggebied Noord-2 , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de Nieuwe Leeuwarderweg (tussen de straten Nieuwe Purmerweg en het water ten noorden van noordgevel Loenermark 632-646, (2) het midden van het water ten noorden van Loenermark 632-646 tot aan het fietspad Loenermark, (3) de noordberm van de Loenermark, tussen fietspad en rotonde Waddenweg, (4) de noordoost kant van de weg Buikslotermeerplein, inclusief de 25 langs-parkeerplaatsen aan de noordzijde van deze weg ter hoogte van de even huisnummers Buikslotermeerplein 98 t/m 116, 152 t/m 158 en 306 t/m 320), (5) de doorgetrokken denkbeeldige rechte lijn vanuit de TH Weeversweg naar het zuiden, (6) het midden van het water De Wieden tussen Het Hoogt en de Buikslotermeerdijk (tussen de straten T.H. Weeversweg en Nieuwe Purmerweg) en (7) de noordelijke berm van de Nieuwe Purmerweg. In dit gebied vallen tevens de 40 woningen boven parkeergarage De Opgang (Buikslotermeerplein 224 t/m 246, 248A t/m 248L, 250A t/m 250L, 252A t/m 252L, 254A t/m 254L en 262) en het adres Buikslotermeerplein 2000 (Stadsdeelkantoor).

4.4 Vergunninggebied Noord-4, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de middenas van de IJdoornlaan, exclusief de parkeerplaatsen onder het viaduct ter hoogte van het water De Wieden, (2) de oostelijke berm van de T.H. Weeversweg, (3) de noordoostkant van de weg Buikslotermeerplein, exclusief de 25 langs-parkeerplaatsen aan de noordzijde van deze weg ter hoogte van de even huisnummers Buikslotermeerplein 98 t/m 116, 152 t/m 158 en 320, (4) de noordelijke berm van de Loenermark en (5) het fietspad tussen Loenermark en IJdoornlaan.

 

 • a.

  deelvergunninggebied Noord-4a bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Noord-4 met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

 • b.

  deelvergunninggebied Noord-4b bestaande uit de adressen Buikslotermeerplein 2017 en 2019

 

4.5 Vergunninggebied Noord-5, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het water langs Kraanspoor, denkbeeldig doorgetrokken tot de middenas van de TT. Vasumweg, (2) de middenas van de TT Vasumweg in zuidoostelijke richting , (3) bij kruising TT. Vasumweg en MT. Lincolnweg langs de middenas van de Klaprozenweg in zuidoost, (4) de middenas van de Klaprozenweg in zuidoostelijke richting,(5) vanaf Klaprozen weg richting het noorden langs de gevel van het stroomdistributiestation (Klaprozenweg 58) inclusief de woonboten aan de Klaprozenweg, (6) de noordelijke berm van Metaalbewerkersweg, (7) de oostelijke berm van de Vuurwerkerweg langs het midden van de Floraweg tot aan de Klimopweg, (8) de westelijke berm van de Klimopweg tot aan de Klaprozenweg (9) het midden van de Klaprozenweg tot aan Papaverweg, (10) het midden van de Papaverweg tot aan kruising Papaverhoek ter hoogte van huisnummer 1-3, (11) langs de middenas van Papaverhoek tot aan het midden van de Distelhaven, (12) door het Buiksloterkanaal tot aan het IJ en (13) alle huisnummers van de Buiksloterbreek.

 

 • a.

  deelvergunninggebied Noord-5a bestaande uit het vergunnninggebied Noord 5 met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

 • b.

  deelvergunninggebied Noord-5b bestaande uit de Buiksloterbreek, en de woonboten aan de volgende adressen:

 • -

  Klaprozenweg 71A, 71B, 73A, 73B (oneven nummers)

 • -

  Klaprozenweg74, 78, 82, 86, 90 t/m 94, 98 t/m 126, 130 t/m 146, 152, 154 (even nummers)

 • -

  Grasweg 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A

 • -

  Korte Papaverweg 2

 • -

  Wilgenweg 2

 

4.6 Vergunninggebied Noord-6, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het IJ, (2) het Buiksloterkanaal, (3) de Distelhaven, (4) de middenas van de Papaverweg tot aan de kruising Papaverhoek en Papaverweg ter hoogte van huisnummers 1-3, (5) de Papaverweg naar de Klaprozenweg, (6) de middenas van de Klaprozenweg (7) de westelijke berm van de Klimopweg tot aan de Floraweg, (8) de Floraweg, (9) de oostelijke berm van de Vuurwerkerweg tot aan de Metaalbewerkerweg, (10) over de Buiksloterdijk in oostelijke richting tot aan het midden van de Kamperfoelieweg, (11) het midden van de Kamperfoelieweg tot aan het water van de Buiksloterbreek, (12) het water van de Buiksloterbreek tot aan het Noordhollandsch Kanaal, (13) het Noordhollandsch Kanaal tot aan het IJ.

4.7 Vergunninggebied Noord-7, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het IJ, (2) het midden van het Noord-Hollandsch Kanaal, (3) het midden van de Johan van Hasseltweg, (4) de oostzijde van de Nieuwe Leeuwarderweg, (5) de noordelijke berm van de Nieuwe Purmerweg tot aan de Ringsloot, (6) de Grote Die, (7) via de Kleine Die en de Grote Haven naar het midden van Zijkanaal K naar Nieuwendam tot aan de bocht aan de zuidoost zijde van het W.H. Vliegenbos, (8) de Nieuwendammerkade zuidelijk langs het W.H. Vliegenbos tot aan de Zamenhofstraat, (9), de westelijke berm van de Zamenhofstraat, tussen Nieuwendammerkade en de G.J. Ketjenweg, (10) het midden van de Zamenhofstraat, tussen G.J.Ketjenweg en de Zesde Vogelstraat, (11) het midden van de Zesde Vogelstraat inclusief parkeerplaatsenoostzijde, (12) de zuidzijde van de Vogelkade, (11) via het zuidoostelijk gelegen fietspad langs de Meeuwenlaan en (13) de westelijke berm van de Motorkade denkbeeldig doorgetrokken tot aan het IJ.

 

4.8 Vergunninggebied Noord-8, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het IJ,(2) westelijke berm van de Motorkade, (3) het zuidwestelijke gelegen fietspad langs de Meeuwenlaan,(4) de zuidzijde van de Vogelkade, (5) midden van de Zesde Vogelstraat exclusief parkeerplaatsen oostzijde,(6) het midden van de Zamenhofstraat, tussen G.T. Ketjenweg en de Zesde Vogelstraat, (7) de westelijke berm van de G.T. Ketjenweg tot de Nieuwendammerkade, (8) de oostelijke berm van de G.T. Ketjenweg vanaf de Nieuwendammerkade (9) midden van het Johan van Hasseltkanaal-Oost en (10) het midden van het IJ.

 

4.9 Vergunninggebied Noord-9, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) vanaf de IJdoornlaan langs de oostzijde van begraafplaats de Nieuwe Noorder door het midden van het water, ten westen van de G.J. Scheurleerweg tot aan het zuidelijke fietspad van de Berend Boeijingastraat, (2) het westelijke fietspad van de Berend Boeijingastraat in denkbeeldige lijn doorgetrokken tot aan het water rondom Diopter, (3) het midden van het water rondom Diopter denkbeeldig doorgetrokken tot aan de afrit A10, (4) langs de afrit A10 tot aan de Nieuwe Leeuwarderweg, (5) door het midden van de Nieuwe Leeuwarderweg tot aan de IJdoornlaan, (6) IJdoornlaan tot aan viaduct bij fietspad Loenermark, (7) fietspad Loenermark tot aan noordgevel Loenermark 632-646, (8) door het midden van het water tot aan midden Nieuwe Leeuwarderweg, (9) het midden van de Nieuwe Leeuwarderweg tot het midden van de Johan van Hasseltweg en (10) het midden van de Johan van Hasseltweg tot het midden van het Noordhollandsch Kanaal, (11) het midden van het Noordhollandsch Kanaal tot het midden van de IJdoornlaan, (12) het midden van de IJdoornlaan, met uitzondering van het adres Buikslotermeerplein 2000 (Stadsdeelkantoor).

 

 • a.

  deelvergunninggebied Noord-9a, bestaande uit het gebied van vergunninggebied Noord-9 met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

 • b.

  deelvergunninggebied Noord-9b, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) Vanaf noordelijke berm Nieuwe Purmerweg langs de oostelijke berm van de Buikslotermeerdijk, (2) ten noorden van Buikslotermeerdijk 51 langs de westelijke berm Buikslotermeerdijk tot aan de IJdoornlaan,(3) langs de IJdoornlaan tot aan de B. Merkelbachsingel, (4) de oostelijke berm B. Merkelbachsingel tot aan de afrit A10, (5) langs afrit A10 tot aan de Nieuwe Leeuwarderweg, (6) door het midden van de Nieuwe Leeuwarderweg tot aan de IJdoornlaan, (7) IJdoornlaan tot aan viaduct bij fietspad Loenermark, (8) fietspad Loenermark tot aan noordgevel Loenermark 632-646, (9) door het midden van het water tot aan midden Nieuwe Leeuwarderweg, (10) Langs Nieuwe Leeuwarderweg tot aan Nieuwe Purmerweg, (11) langs de noordelijke berm van Nieuwe Purmerweg tot aan de kruising met Buikslotermeerdijk, met uitzondering van het adres Buikslotermeerplein 2000 (Stadsdeelkantoor).

 

Belanghebbendenvergunninggebied Noord-100 (Durgerdammerdijk huisnummer 22 tot en met 206,uitgezonderd de huisnummers Durgerdammerdijk 74A, 75 t/m 77, 78A en 78B).

5. Stadsdeel Oost

5.1 Vergunninggebied Oost-1,  waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Amstel; (2) het midden van de Singelgracht; (3) het midden van de Linnaeusstraat; (4) de spoorweg Amsterdam-Muiderpoort – Amsterdam-Amstel (tussen het viaduct over de Linnaeusstraat en de Ringvaart) en (5) het midden van de Ringvaart.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-1a. (Oosterparkbuurt en Weesperzijde Midden en Zuid), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-1, met uitzondering van het gebied genoemd onder b en c;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-1b. (Swammerdambuurt), bestaande uit: (1) de Blasiusstraat, tussen de Weesperzijde en de Wibautstraat; (2) de Deymanstraat; (3) de Eerste Boerhaavestraat; (4) de Eerste Oosterparkstraat, tussen de Weesperzijde en de Wibautstraat; (5) de Leeuwenhoekstraat; (6) de Mauritskade, tussen de Amstel (Torontobrug) en de Wibautstraat; (7) de Mauritsstraat; (8) de Ruyschstraat, tussen de Weesperzijde en de Wibautstraat; (9) de Swammerdamstraat; (10) de Weesperzijde, tussen de Singelgracht en de Oetgensstraat en (11) de Wibautstraat, alleen de even huisnummers, tussen de Singelgracht en de Eerste Oosterparkstraat;

 • c.

  deelvergunninggebied Oost-1c. – uitgesloten projecten bestaande uit:

 • -

  project Leeuwenhoekperceel, bestaande uit de adressen Eerste Boerhaavestraat 19 A t/m H en 19K, 21 A t/m H, 21 K t/m N, 21P, 21R, 21S, 23 A t/m H, 23 K t/m N, 23P, 23R, 23S, 25 A t/m H, 25 K t/m N, 25P, 25R, 25S, 27 A t/m H, 27 K t/m N, 27P, 27R, 27S;

 • -

  project locatie Thonik, bestaande uit de toekomstige adressen Wibautstraat 130 en Grensstraat 47;

 • -

  project O1, bestaande uit de adressen Eerste Oosterparkstraat 84 A t/m H en 84K, 86 A t/m H en 86 K t/m N en 86 P, en 86 R t/m U;

 • -

  project Wonen in Floor, bestaande uit de adressen Wibautstraat 64 A-Y, 66 A-Y, 68 A-Y,   70 A-Y, 72 A-Y, 74 A-W, 76 A-W en 78 A-W;

 • -

  Hotel Mauritskade Amsterdam op de toekomstige adressen van het perceel Mauritskade 61.

 

5.2 Vergunninggebied Oost-2, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Singelgracht; (2) het midden van het Lozingskanaal; (3) de spoorweg Amsterdam CS – Diemen (tussen het Lozingskanaal en de Ringvaart); (4) het midden van de Ringvaart (tussen de spoorweg Amsterdam CS – Diemen en de spoorweg Amsterdam Amstel – Amsterdam Muiderpoort); (5) de spoorweg Amsterdam Amstel – Amsterdam Muiderpoort (tussen de Ringvaart en het viaduct over de Linnaeusstraat) en (6) het midden van de Linnaeusstraat (tussen het spoorwegviaduct en de Singelgracht).

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-2a (Dapperbuurt, Tuinwijck en Transvaal), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-2, met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-2b (Oostpoort), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Polderweg; (2) een denkbeeldige lijn tussen de Polderweg en de Ringvaart, lopende langs de achterzijde van de van oudsher aanwezige bebouwing van de voormalige Froneman­straat (thans: Nirwana en Land van Cocagneplein) en de Oranje-Vrijstaatkade, zodanig dat deze bebouwing buiten het deelvergunninggebied valt; (3) de Ringvaart (tussen bovengenoemde denkbeeldige lijn en de spoorweg Amsterdam CS – Diemen) en (4) de spoorweg Amsterdam CS – Diemen (tussen de Ringvaart en de Polderweg, in casu het fietstunneltje naar de Indische Buurt) met uitzondering van de oudsher aanwezige bebouwing in het midden van het gebied (in casu de adressen Land van Cocagneplein 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2 t/m 10 even en 44, Linnaeusstraat 197 t/m 225 oneven, 237, 237A en 241 t/m 251 oneven, Nirwana 3 en 4 t/m 14 even, Oranje Vrijstaatkade 7A, 7B, 9A, 9B, 11A, 11B, 13A, 13B en 21, Paradijsplein 1 en Polderweg 1, 2, 4, 6A, 6B, 8 en 20 t/m 90 even), welke zijn functie behouden heeft valt buiten dit deelvergunninggebied. Dit deelvergunninggebied omvat tevens de adressen:

Hertzogstraat 4, 6, 8, 10, Laing’s Nekstraat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14H, 14K, 16H, 16K, 18H, 18K en Tugelaweg 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32K, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36K, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G, 40H, 40K, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 47A, 47B, 47C, 47D, 48A, 48B, 48C, 48D, 49A, 49B, 49C, 49D.

5.3 Vergunninggebied Oost-3, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van het Lozingskanaal; (2) het midden van de Nieuwe Vaart; (3) het midden van het Amsterdam-Rijnkanaal; (4) de Ringvaart (tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het spoorwegtalud) en (5) het spoorwegtalud.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-3a. (Indische Buurt), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-3, met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-3b. (uitgesloten projecten):  - Borneohof: bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Molukkenstraat; (2) het midden van het Javaplein, tussen de Molukkenstraat en de Borneostraat; (3) het midden van de Borneostraat en (4) het midden van de Madurastraat, met dien verstande dat de woningen met de adressen Javaplein 8C, 8D, 10C en 10D buiten dit deelvergunninggebied vallen;

 • -

  De Smaragd, bestaande uit de adressen Tweede Atjehstraat 2B, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4K, 4L, 4M, 4N, 4P, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6K, 6L, 6M, 6N, 6P, 6R, 6S, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8K, 8L, 10A, 10B, 10C, 10D en Insulindeweg 5A, 5B, 7A, 7B, 9A, 9B, 11A, 11B, 13A, 15A, 17A, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E;

  Braspenning, bestaande uit de adressen Zeeburgerdijk 420 t/m 490 even en 524;

 • -

  Sumatraplantsoen bestaande uit Sumatrastraat 238-248 even en 316 t/m 404 even, Sumatraplantsoen 46-188 even en Kramatweg 80-81;

 • -

  Nieuwbouw AQ10 bestaande uit de nieuwe adressen van het nieuwbouwblok omgeven door de Molukkenstraat, Billitonstraat, Madurastraat en Soendastraat;

  De toekomstige adressen op Kramatweg 10-18 (even en oneven) en Soembawastraat 3;

5.4 Vergunninggebied Oost-4, waarvan de grenzen worden gevormd door : (1) de spoorweg Amsterdam CS – Diemen (tussen de ringweg A10 en de Molukkenstraat); (2) de oostelijke rooilijn van de Molukkenstraat; (3) het midden van de Ringvaart (tussen de Molukkenstraat en de Westelijke Merwedekanaaldijk); (4) een denkbeeldige lijn tussen de Oosterringdijk en de Westelijke Merwedekanaaldijk (tussen de Ringvaart en de ringweg A10) en (5) het midden van de ringweg A10.

 

5.5 Vergunninggebied Oost-5, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Amstel; (2) het midden van de Ringvaart (tussen de Amstel en de brug in de Molukkenstraat); (3) de oostelijke rooilijn van de Molukkenstraat; (4) de spoorweg Amsterdam CS – Diemen; (5) het midden van de ringweg A10; (6) het midden van de Radioweg (fietspad); (7) het midden van de Molenwatering (deels parallel aan het Middenmeerpad lopend water); (8) het midden van de Middenweg; (9) het midden van de ringweg A10; (10) het midden van de Weespertrekvaart en (11) de monding van de Weespertrekvaart in de Amstel.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-5a. (Watergraafsmeer), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-5, met uitzondering van het gebied genoemd onder b, c en d;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-5b.

- Nieuwbouw Eenhoorngebied, bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Ringvaart; (2) het midden van de Nobelweg; (3) het midden van de Kamerlingh Onneslaan; (4) het midden van de Gooiseweg; (5) de noordelijke zijde van het Prins Bernhardplein en (6) de noordzijde van de Wibautstraat, met uitzondering van de adressen: Wibautstraat 84, 100, 85 t/m 127 oneven, 133 t/m 139 oneven, Stephensonstraat 1A, 1B, 1C en 1D, 1 t/m 15 oneven en 19, George Westinghousestraat 2, Ringdijk 55 A, 55B, 55C, 56A, 56B en 56C, 57/60 even en oneven, Nobelweg 6, Rudolf Dieselstraat 1A, 1B, 1C, 5, 6 t/m 84 even en oneven.

- Nieuwbouw Jeruzalem bestaande uit de adressen Ferraristraat 1 t/m 13 even en oneven;

- Bedrijfsadressen in en rondom Rembrandttoren bestaande uit de adressen Amstelplein alle huisnummers, Spaklerweg 4, Weesperzijde 190 en Omval 300;

- Nieuwbouw Ingenhouszhof bestaande uit de adressen Ritzema Bosstraat 12, 12A t/m 12H, 12K t/m 12N, 12P en 12R t/m 12U; Ritzema Bosstraat 14A t/m 14H, 14K t/m 14N, 14P, 14R t/m 14X en 14Z; Ritzema Bosstraat 16A t/m 16H, 16K t/m 16N, 16P, 16R t/m 16X en 16Z; Ritzema Bosstraat 18A t/m 18H, 18K t/m 18N, 18P, 18R t/m 18X en 18Z en Ingenhouszhof 32, 34, 36, 50, 52, 54, 68, 70, 72, 86, 88 en 90;

- Molukkenstraat 190, 192, 198, 200, 300, 302, 304, 306 en 308;

- Nieuwbouw tijdelijke huisvesting statushouders statushouders en jongeren aan de Kruislaan bestaande uit de toekomstige adressen Ringslangpad 1 t/m 59, 101 t/m 164, 201 t/m 264 en 301 t/m 364;

- Mr. Treublaan 7;

- Ringdijk 105;

- Nieuwbouw rondom het Amstelstation en omgeving bestaande uit de toekomstige adressen in de blokken A, B, C en D zoals omschreven in het bestemmingsplan Amstelstation en omgeving inclusief de bestaande adressen op het Julianaplein 1.

- Nieuwbouw bestaande uit de adressen van de nieuwe woningen aan de Ringdijk 44 en het Alan Turingplein;

- Brandweerkazerne op Ringdijk 98.

 

c. deelvergunninggebied Oost-5c. (Middenmeer-Noord en Linneausparkbuurt), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Ringvaart (tussen de westelijke deel van de brug van de Middenweg en de brug in de Molukkenstraat); (2) de oostelijke rooilijn van de Molukkenstraat; (3) de spoorweg Amsterdam CS –Diemen; (5) vanaf de spoorlijn een denkbeeldige lijn in het verlengde van de Molenwetering; (6) het midden van de Molenwetering, (7) het midden van de Middenweg.

d. deelvergunninggebied Oost-5d. (De Omval), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door de Amstel, de westelijke zijde van het spoorwegtalud en het fietspad tussen de Van der Kunbuurt en De Omval met uitzondering van de adressen genoemd onder deelvergunninggebied Oost-5b die binnen de omschrijving van deelvergunninggebied Oost-5d vallen.

 

5.6 Vergunninggebied Oost-6, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Molenwatering (tussen de Radioweg en de Middenweg); (2) het midden van de Radioweg (fietspad; tussen de Molenwatering en het Voorlandpad); (3) het midden van het Voorlandpad (tussen de Radioweg en de Middenweg) en (4) het midden van de Middenweg (tussen het Voorlandpad en de Molenwatering).

5.7 Vergunninggebied Oost-7, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het IJ; (2) de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal; (3) het midden van de Entrepothaven; (4) een denkbeeldige lijn doorgetrokken vanaf het midden van de Entrepothaven naar het spoorwegtalud; (5) het spoorwegtalud tot aan de brug over het Oosterdok en (6) de monding van het Oosterdok in het IJ.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-7a. (Oostelijk Havengebied), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-7, met uitzondering van de gebieden genoemd onder b. en c.;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-7b. (Gebouw Wilhelmina), bestaande uit de adressen: Veemkade 570 t/m 598 en Groenhoedenveem 2 t/m 30;

 • c.

  deelvergunninggebied Oost-7c. (Piet Heinkade en Fountainhead), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de monding van het Oosterdok in het IJ; (2) het midden van de IJhaven; (3) een denkbeeldige lijn tussen het midden van de IJhaven en het midden van de Oostelijke Handelskade, gaande tussen de percelen Veemkade 1000 en Oostelijke Handelskade 977; (4) het midden van de Oostelijke Handelskade; (5) een denkbeeldige lijn tussen de kruising Piet Heinkade – Oostelijke Handelskade en het spoorwegtalud en (6) het spoorwegtalud tussen de onder (5) genoemde denkbeeldige lijn en de brug over het Oosterdok, alsmede uit het gebied waarvan de buitengrenzen worden gevormd door: (7) het midden van de Ertshaven; (8) een denkbeeldige lijn tussen het midden van de Ertshaven en de bocht in de Ertskade ter hoogte van nr. 105, gaande onmiddellijk ten westen van het woonschip met het adres Ertskade 12; (9) het midden van de Ertskade en (10) een denkbeeldige lijn tussen het midden van de Ertskade ter hoogte van nr. 113 en het midden van de Ertshaven met inbegrip van het project Steltloper bestaande uit de adressen Ertskade 14 en 18 t/m 274 (even); - Javakade 762 – 766 even en Tosaristraat 2-8 even;

5.8 Vergunninggebied Oost-8, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Entrepothaven; (2) het midden van het Amsterdam-Rijnkanaal; (3) het midden van de bocht naar de Zeeburgersluis; (4) het midden van het Lozingskanaal; (5) het spoorwegtalud en (6) een denkbeeldige lijn doorgetrokken vanaf het midden van de Entrepothaven naar het spoorwegtalud.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-8a. (Entrepot en Architectenbuurt), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Entrepothaven; (2) (het verlengde van) de Van Lohuizenlaan; (3) het midden van de Nieuwe Vaart; (4) het midden van de Veelaan; (5) het midden van de Cruquiusweg en (6) het spoorwegtalud;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-8b. (Veemarkt), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) (het verlengde van) het midden van de Cruquiusweg; (2) het midden van de Veelaan; (3) het midden van de Nieuwe Vaart; (4) het midden van de Van Lohuizenlaan; (5) het midden van het Lozingskanaal en (6) het spoorwegtalud;

 • c.

  deelvergunninggebied Oost-8c. (Cruquius-Oost), bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Entrepothaven; (2) het midden van het Amsterdam-Rijnkanaal; (3) het midden van de Nieuwe Vaart; (4) het midden van het Lozingskanaal en (5) (het verlengde van) de Van Lohuizenlaan, met uitzondering van het gebied genoemd onder d.;

 • d.

  deelvergunninggebied Oost-8d. bestaande uit het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door het midden van de Th. K. van Lohuizenstraat, het midden van de Zeeburgerkade in het verlengde van de Th. K. van Lohuizenstraat, de Entrepothaven, het Amsterdams Rijnkanaal en de Nieuwe Vaart met uitzondering van de adressen Cruquiusweg 77, 86, 109, 111, 115 en 142 en Nieuwe Vaartweg 7; - de toekomstige adressen van de nieuwbouw Fibonacci hoek Panamalaan met Cruquiuskade.Zeeburgerpad 28 en 29

 

5.9 Vergunninggebied Oost-9, waarvan de grenzen worden gevormd door: de grenzen van het Steigereiland.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-9a. (Steigereiland), bestaande uit het gebied van het vergunning­gebied Oost-9, met uitzondering van het gebied genoemd onder b.;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-9b. Uitgezonderde gebieden Steigereiland, bestaande uit de volgende blokken:

  • -

   blok 101a., zijnde de adressen: Pedro de Medinalaan 89 en 91;

  • -

   blok 101b., zijnde de adressen: Pedro de Medinalaan 53 t/m 87 (oneven);

  • -

   blok 101c., zijnde de adressen: Pedro de Medinalaan 39 t/m 51 (oneven);

  • -

   blok 101d., zijnde de adressen: Pedro de Medinalaan 13 t/m 31 (oneven);

  • -

   blok 103a., zijnde het adres: Pedro de Medinalaan 11;

  • -

   blok 103b., zijnde het adres: Navigatiepad 2;

  • -

   blok 103c., zijnde de adressen: Pedro de Medinalaan 1 t/m 9 (oneven);

  • -

   blok 105b., zijnde de adressen: Pedro Nunesstraat 2 t/m 24 (even);

  • -

   blok 105c., zijnde de adressen: Pedro de Medinalaan 70 t/m 124 (even);

  • -

   blok 108, zijnde de adressen: Pybo Steenstrastraat 2 t/m 28 (even);

  • -

   blok 109a., zijnde de adressen: Cornelis Zillesenlaan 53 t/m 75 (oneven);

  • -

   blok 109b., zijnde de adressen: Pieter Holmstraat 26 t/m 36 (even);

  • -

   blok 109e., zijnde de adressen: Gerard Hulst van Keulenstraat 5, Johan Lulofsstraat 6, en Pieter Holmstraat 3 t/m 13 (oneven);

  • -

   blok 109f., zijnde de adressen: Gerard Hulst van Keulenstraat 3, Johan Lulofsstraat 4, en Pieter Holmstraat 14 t/m 24 (even);

  • -

   blok 110b., zijnde de adressen: Pieter Holmstraat 2 t/m 12 (even);

  • -

   blok 111a. t/m 111e., zijnde de waterplatforms aan de Edmond Halleysteiger, de William Barlowsteiger en de steiger aan het Navigatiepad in het verlengde van de Jan Olphert Vaillantlaan;

  • -

   blok 112, zijnde de adressen: James Bradleystraat 2 t/m 24 (even);

  • -

   blok 113b., zijnde de adressen: Edmund Gunterstraat 6, Edward Masseystraat 33 t/m 45 (oneven) en James Bradleystraat 9;

  • -

   blok 113c., zijnde de adressen: Edward Masseystraat 16 t/m 32 (even);

  • -

   blok 114b., voor zover het betreft de adressen: Edward Masseystraat 1 t/m 14 (even en oneven) en Edmund Gunterstraat 5 en 7;

  • -

   blok 114c., voor zover het betreft de adressen: Cornelis Zillesenlaan 60 t/m 72 (even) en Edmund Gunterstraat 3;

  • -

   blok 115, zijnde de adressen: Edmond Halleylaan 55, James Bradleystraat 28 t/m 46 (even) en William Barlowlaan 56;

  • -

   blok 116b., voor zover het betreft de adressen: John Napierstraat 2 t/m 44 (even) en James Bradleystraat 17;

  • -

   blok 116c., voor zover het betreft de adressen: William Barlowlaan 12 t/m 54 (even) en James Bradleystraat 15;

  • -

   blok 116d., voor zover het betreft de adressen: John Campbellstraat 2 t/m 6 (even) en 10 t/m 24 (even);

  • -

   blok 118, zijnde de adressen: Edmond Halleylaan 76 en Murdoch Mackenziestraat 2 t/m 40 (even);

  • -

   blok 119a., zijnde de adressen: Edward Wrightstraat 14 t/m 22 (even);

  • -

   blok 119b., zijnde de adressen: Edward Wrightstraat 21 t/m 29 (oneven) en Murdoch Mackenziestraat 3;

  • -

   blok 123, zijnde het nog te bouwen Sluishuis, op de locatie in het water in de hoek ten noorden van de kruising van de IJburglaan met de Haringbuisdijk;

  • -

   Blok 124, zijnde het blok met maximaal 72 waterwoningen op adressen Brigantijnkade 2 t/m 76 of hoger (even);

  • -

   blok 125, zijnde het blok met acht adressen aan de Schokkerjachtdijk;

  • -

   blok 126a., zijnde de adressen: Boeierstraat 1 t/m 5 (oneven), Brigantijnkade 1 t/m 45 (oneven) en Windjammerdijk 2 t/m 30 (even);

  • -

   blok 126b., voor zover het betreft de adressen: Boeierstraat 46 en 48, Doggerstraat 15 en Windjammerdijk 32 t/m 54 (even);

  • -

   blok 126c., zijnde de adressen: Boeierstraat 2 t/m 44 (even), Doggerstraat 1 en 3, en Galjootstraat 2 t/m 70 (even);

  • -

   blok 126d., voor zover het betreft de adressen: Windjammerdijk 56 t/m 80 (even);

  • -

   blok 126f., zijnde de adressen: Barkasstraat 1 en 3, Doggerstraat 2 t/m 44 (even) en Hooivletstraat 2 t/m 70 (even);

  • -

   blok 126g., voor zover het betreft de adressen: Barkasstraat 100 en 102, Barkentijnkade 125 t/m 135 (oneven),Windjammerdijk 82 t/m 110 (even) en Galjootstraat 141;

  • -

   blok 126h., voor zover het betreft de adressen: Barkentijnkade 111 t/m 123;

  • -

   blok 126i., zijnde het blok omgeven door de Barkasstraat, de Hooivletstraat, de Brigantijnkade en de Smalschipstraat (huisnummers nog toe te kennen);

  • -

   blok 126j., alle toekomstige adressen (huisnummers nog toe te kennen);

  • -

   blok 127a., zijnde de adressen: Edward Wrightstraat nrs. 6 t/m 12 (even) en Thomas Hoodstraat 6;

  • -

   blok 127b., zijnde de adressen: Edward Wrightstraat 1 t/m 19 (oneven) en Thomas Hoodstraat 4;

  • -

   blok 128a., zijnde de adressen: John Hadleystraat 8 t/m 42 (even);

  • -

   blok 128b., zijnde de adressen: Edward Wrightstraat 1 t/m 7 (oneven) en 2 t/m 4 (even);

  • -

   blok 128c., zijnde de adressen: Edmond Halleylaan 2 t/m 28 (even).

5.10 Vergunninggebied Oost-10, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de Bert Haanstrakade; (2) het midden van de sluis in de Bert Haanstrakade; (3) het midden van de Polygoongracht; (4) het midden van het scheidingswater tussen Haveneiland West en Haveneiland Oost; (5) de zuidzijde van het Kleine Rieteiland West; (6) de zuidwestzijde van het Grote Rieteiland West en (7) de Cas Oorthuyskade.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-10a. (Haveneiland West), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-10, met uitzondering van het gebied genoemd onder b.;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-10b. Uitgezonderde blokken Haveneiland West, bestaande uit de volgende blokken:

  • -

   blok 1, zijnde de adressen binnen het blok 1A te weten IJburglaan 467 t/m 539 oneven en Cas Oorthuyskade 4 t/m 22 even, blok 1B te weten Johan van der Keukenstraat 67 t/m 97 oneven en alle toekomstige adressen van blokken 1C en 1D die worden begrensd door de IJburglaan, Cas Oorthuyskade, Joris Ivensstraat en Johan van der Keukenstraat;

  • -

   blok 3a., zijnde de adressen: Oeverzeggestraat 10 t/m 74 (even);

  • -

   blok 4, zijnde de adressen: IJburglaan 502 t/m 626 (even);

  • -

   blok 8, zijnde de adressen: Bert Haanstrakade 2 t/m 144 (even), Cas Oorthuyskade 332 t/m 402 (even), Daguerrestraat 121 t/m 167 (oneven) en Jean Desmetstraat 1 t/m 7 (oneven);

  • -

   blok 9b., zijnde de adressen: Mattenbiesstraat 92 t/m 100 (even);

  • -

   blok 10b., zijnde de adressen: IJburglaan 684 t/m 740 (even);

  • -

   blok 10c., zijnde de adressen: Zwanebloemlaan 1 t/m 31 (oneven);

  • -

   blok 13b met de adressen Peter Wotkehof 2 t/m 16 (even), 1 t/m 41 (oneven) en Talbotstraat 111;

  • -

   blok 15b., zijnde het adres: Mattenbiesstraat 106 t/m 128 (even);

  • -

   blok 16b., zijnde de adressen: Zwanebloemlaan 33 t/m 63 (oneven);

  • -

   blok 18, voor zover het betreft de adressen: Erich Salomonstraat 96 t/m 184 (even) en Maria Austriastraat 37 t/m 113 (oneven);

  • -

   blok 20, zijnde de adressen: Diemerparklaan 395 t/m 461 oneven, John Fernhouthof 2 t/m 48 even, Talbotstraat 166 t/m 170 even en Bert Haanstrakade 242 t/m 290;

  • -

   blok 21a., zijnde de adressen: Diemerparklaan 6 t/m 14 (even), Egelskopstraat 1, Mattenbies­straat 95 t/m 161 (oneven) en Zwanebloemlaan 176 t/m 242 (even);

  • -

   blok 21b., zijnde de adressen: Mattenbiesstraat 132 t/m 156 (even);

  • -

   blok 22c., zijnde de adressen: Zwanebloemlaan 65 t/m 95 (oneven);

  • -

   blok 26, bestaande uit de adressen Diemerparklaan 110, 112 en 114, Bert Haanstrakade 370 t/m 422 (even) en Ad Windighof alle huisnummers;

  • -

   blok 27b., zijnde de adressen: Mattenbiesstraat 158 t/m 180 (even);

  • -

   blok 28a., zijnde de adressen: Kiekstraat 2, IJburglaan 922 t/m 1102 (even) en Lumièrestraat 11 en 13;

  • -

   blok 28b., zijnde de adressen: Zwanebloemlaan 97 t/m 127 (oneven);

  • -

   blok 32, bestaande uit de adressen Bert Haanstrakade 424 t/m 480 (even), Lumierestraat 119 en 121 en Violette Corneliushof alle huisnummers;

  • -

   blok 33a. zijnde de adressen: Zwanebloemlaan 129 t/m 139 (oneven);

  • -

   blok 33c. zijnde de adressen: Mattenbiesstraat 182 t/m 190 (even) en Zwanebloemlaan 328;

  • -

   blok 34. zijnde de adressen: IJburglaan 1420 t/m 1502 (even);

  • -

   blok 42a. de toekomstige adressen in het project Jonas;

  • -

   blok 43a. zijnde de adressen Bert Haanstrakade 526 t/m 1074 even;

  • -

   blok 43b. zijnde het meest oostelijke deel van het blok omgeven door de Bert Haanstrakade, de Lumièrestraat, de Polygoongracht en (het verlengde van) het water van de Krijn Taconiskade;

  • -

   alle blokken op het Kleine Rieteiland West, zijnde de blokken 38a. t/m 38i., bestaande uit de adressen: Lisdoddelaan 1 t/m 145 (even en oneven).

 

5.11 Vergunninggebied Oost-11, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de Bert Haanstrakade; (2) de Wim Noordhoekkade; (3) de oostzijde van het Haveneiland Oost; (4) de zuidzijde van Rieteiland Oost; (5) de westzijde van het Rieteiland Oost; (6) het midden van het scheidingswater tussen Haveneiland West en Haveneiland Oost; (7) het midden van de Polygoongracht en (8) het midden van de sluis in de Bert Haanstrakade.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-11a. (Haveneiland Oost), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-11, met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-11b. (Uitgezonderde blokken Haveneiland Oost), bestaande uit de volgende blokken:

  • -

   blok 44a, zijnde de adressen: Jan Vrijmanstraat 22 t/m 40 (even), Maurits Bingerplantsoen 7 t/m 17 (oneven), Max de Haasstraat 8 t/m 16 (even) en Nico Jessekade 33 t/m 45 (oneven);

  • -

   blok 45a, zijnde de adressen: IJburglaan 1552 t/m 1604 (even);

  • -

   blok 45b, zijnde de adressen: Jan Vrijmanstraat 29 t/m 55 (oneven), Maurits Bingerplantsoen 1 t/m 5 (oneven) en Max de Haasstraat 2 t/m 6 (even);

  • -

   blok 46b., zijnde de adressen: Eva Besnyöstraat 36 t/m 92 (even), Pampuslaan 1 en IJburglaan 1503 t/m 1725 (oneven);

  • -

   blok 48a., zijnde de adressen: Frans Zieglerstraat 2 t/m 32 (even) en Krijn Taconiskade 304 t/m 408 (even);

  • -

   blok 49a., zijnde de adressen: Franz Zieglerstraat 3 en 5, en Krijn Taconiskade 410 t/m 444 (even);blok 50, zijnde de adressen: Jaap Speyerstraat 163 t/m 179 (oneven), Jan Vrijmanstraat 62 t/m 110 (even), Loet C. Barnstijnstraat 24 t/m 42 (even) en Nico Jessekade 69 t/m 99 (oneven);

  • -

   blok 50 zijnde de adressen Nico Jessekade 69 t/m 99 oneven, Jaap Speyerstraat 163 t/m 179 0neven, Jan Vrijmanstraat 62 t/m 110 even en Loet C. Barnstijnstraat 24 t/m 42 even;

  • -

   blok 51a., zijnde de adressen: Emmy Andriessestraat 2 t/m 54 (even);

  • -

   blok 55, zijnde de adressen: Nico Jessekade 113 t/m 143 (oneven), Jaap Speyerstraat 28-50 (even), Jan Vrijmanstraat 116 t/m 170 (even) en Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 1 t/m 17 (oneven);

  • -

   blok 57d., zijnde de adressen: Eva Besnyöstraat 507 t/m 573 (oneven) en Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 55 t/m 119 (oneven);

  • -

   Blok 59, zijnde de adressen: Jan Vrijmanstraat 172 t/m 222 (even) en 224 t/m 228 (even), Adriënne Solserhof alle huisnummers, Nico Jessekade 145 t/m 193 (oneven), Peter Martensstraat 1 t/m 7 (oneven) en Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 2 t/m 10 (even);

  • -

   blok 61c., zijnde de adressen Rini Ottehof alle huisnummers, Eva Besnyöstraat 354 t/m 386 even en Emmy Andriessestraat 383 t/m 409 oneven;

  • -

   blok 62, zijnde de adressen: Annie Boshof 1 t/m 20 (even en oneven), Ben van Meerendonk­straat 130 t/m 184 (even), Eva Besnyöstraat 575 t/m 631 (oneven), Fritz Dietrich Kahlenberg­straat 94 t/m 112 (even) en Peter Martensstraat 101 t/m 121 (oneven);

  • -

   blok 64, zijnde de adressen: Jan Vrijmanstraat 280 t/m 290 (even), Nico Jessekade 195 t/m 255 (oneven) en Peter Martensstraat 2 t/m 18 (even);

  • -

   blok 65a., zijnde de adressen: Emmy Andriessestraat 442 t/m 586 (even), Hollandiagracht 101 t/m 121 (oneven) en Peter Martensstraat 50;

  • -

   blok 65b., zijnde de adressen: Jan Vrijmanstraat 323 t/m 377 (oneven);

  • -

   blok 66, zijnde de adressen: Kees Schererhof 1 t/m 25 (oneven), Wim Noordhoekkade 676 t/m 698 (even) en Emmy Andriessestraat 411 t/m 429 (oneven);

  • -

   blok 67, zijnde de adressen: Wim Noordhoekkade 620 t/m 674 (even), Eva Besnyöstraat 633 t/m 667 (oneven) en Peter Martensstraat 104 t/m 112 (even);

  • -

   alle blokken op het Rieteiland Oost, zijnde: de blokken 68, 69, 70 en 71, bestaande uit de straten: Beemdgrasstraat, Dennenhof, Helmgrasstraat, Larikslaan, Ligusterhof, Tamariskhof, Zandzeggestraat en Zwenkgrasstraat (alle huisnummers).

5.12 Vergunninggebied Oost-12, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het Zeeburgereiland, voor zover gelegen ten noorden van het midden van de IJburglaan en ten oosten van de Zuiderzeeweg.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-12a., bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-12, met uitzondering van de gebieden genoemd onder b doch met inbegrip van

  • -

   Faas Wilkesstraat 3,75A t/m 75G, 77A, 77D, 77E, 77F, 77K, 77L, 79A, 79D, 79E, 79F, 79K, 79L, 81C, 81D, 81G, 81H, 83C, 83F, 85C, 85F, 87A, 87D, 87G, 89A, 89D, 89E, 89F, 89K, 89L, 91A, 91D, 91E, 91F, 91K, 91L, 93A, 93D, 93E, 93F, 93K, 93L, 95B, 95C, 95D, 95G, 95H, 97B, 97C, 97F, 99B, 99C, 99F, 101C en 101F, Faas Wilkesstraat 451;

  • -

   John Blankensteinstraat 1D, 3A, 3D, 5A, 5D, 7A, 7D, 9A, 9C, 11A, 11C, 13A, 13C, 15A, 15C, 17 A, 17C, 17D, 17E, 19A, 19C, 19D, 19E, 21A, 21C, 21D, 21E, 23A, 23C, 23D, 23E, 25A, 25C, 25D, 25E, 27A, 27C, 27D, 27E, 29A, 29C, 29D, 29E, 4, 6, 10, 12, 14, 18 t/m 24 even, 30 t/m 34 even, 38, 40, 42, 44, 58 t/m 64 even, 78 t/m 84 even, 98 t/m 104 even;

  • -

   Leo Hornstraat 3, 15 t/m 99 oneven en 101 t/m 293 oneven;

  • -

   Eef Kamerbeekstraat 1 t/m 119 oneven,1004 en 1006;

  • -

   Rie Mastenbroekstraat 1;

  • -

   Kees Broekmanstraat 101 t/m 464 even en oneven, Kees Broekmanstraat 466/536 even , 606 t/m 618 even en 622 t/m 732 even;

  • -

   Nida Senffstraat 2;

  • -

   Foekje Dillemastraat 1 en 2;

  • -

   Geertje Wielemaplein 1;

  • -

   Steven van Dorpelpad 1 t/m 31 oneven.

 

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-12b. – uitgesloten adressen, bestaande uit de volgende straten: Kea Boumanstraat, Roepie Kruizestraat, John Blankensteinstraat, Faas Wilkesstraat, Theo Koomenpad, Alida van den Bosstraat, Eef Kamerbeekstraat, Kees Broekmanstraat, Mary van der Sluisstraat, Steven van Dorpelpad, Rie Mastenbroekstraat, Nida Senffstraat, Foekje Dillemastraat, Geertje Wielemaplein, Leo Hornstraat, Hannie Termeulenpad, Lien Gisolfpad, Marie Baronlaan en Bob Haarmslaan en Zuider IJdijk 1000 t/m 1010 even.

 

5.13 Vergunninggebied Oost-13, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Amstel (tussen de Weespertrekvaart en de Duivendrechtse Vaart); (2) het midden van de Duivendrechtse Vaart; (3) het midden van de eerste oostelijke zijarm van de Duivendrechtse Vaart; (4) een lijn in het verlengde van de zijarm van de Duivendrechtse Vaart tot aan het metrotracé (waarbij de bebouwing genummerd aan de Spaklerweg binnen dit vergunninggebied valt); (5) het metrotracé Amstelstation – Station RAI tot aan de brug over de Weespertrekvaart en (6) de monding van de Weespertrekvaart in de Amstel.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-13a. (Amstelkwartier), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-13, met uitzondering van de gebieden genoemd onder b. en c. doch met inbegrip van de adressen Korte Ouderkerkerdijk 45B, 52 t/m 60 even, Amstelvlietstraat 3 t/m 157 oneven en Welnastraat 785 t/m 841 oneven en de toekomstige adressen van de voormalige directeurswoning op de Spaklerweg 26 en 28;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-13b. (Studentenwoningen Amstelkwartier), bestaande uit de adressen Amstelvlietstraat 8 t/m 230 (even), Amstelvlietstraat 232 t/m 526 (even), Welnapad 1 t/m 25 (oneven) en Welnapad 27 t/m 41 (oneven);

 • c.

  deelvergunninggebied Oost-13c. (Uitgezonderde blokken Amstelkwartier), bestaande uit de volgende straten Amstelbestpad, Amstelbeststraat, Amstelstroomlaan, Amstelvlietstraat, Bella Vistastraat, Eerste Amstelvlietpad, Tweede Amstelvlietpad, Derde Amstelvlietpad, Korte Ouderkerkerdijk, Markonstraat, Spaklerweg tussen Korte Ouderkerkerdijk en Amstelstroomlaan, Welnastraat en Welnapad.

5.14 Vergunninggebied Oost-14, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Duivendrechtse Vaart; (2) het midden van de eerste oostelijke zijarm van de Duivendrechtse Vaart; (3) een lijn in het verlengde van de zijarm van de Duivendrechtse Vaart tot aan het metrotracé (waarbij de bebouwing genummerd aan de Daniël Goedkoopstraat binnen dit vergunninggebied valt); (4) het metrotracé Amstelstation – Station RAI; (5) de grens met de gemeente Ouder-Amstel; (6) de Nieuwe Utrechtseweg tot aan de afrit naar de Joan Muyskenweg en (7) een lijn tussen de Nieuwe Utrechtseweg ter hoogte van de afrit naar de Joan Muyskenweg en de Duivendrechtse Vaart, gaande tussen de adressen Joan Muyskenweg 2 N en Joan Muyskenweg 4.

a.  deelvergunninggebied Oost-14a., bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-14, met uitzondering van het gebied genoemd onder b;

b. deelvergunninggebied Oost-14b., bestaande uit de adressen:

- Joan Muyskenweg 2Y, 4, 4A-1 t/m 13, 4B-1 t/m 13, 4C-1 t/m 13, 4D-1 t/m 13, 4E-1 t/m E13, 4F-1 t/m 13, 4G-1 t/m 9, 4H-1 t/m 8, 6, 6A-1 t/m 13, 6B-1 t/m 13, 6C-1 t/m 13, 6D-1 t/m 13, 6E-1 t/m -13, 6F-1 t/m 13, 6G-1 t/m 9, 6H-1 t/m 9 en 6L;

- Joan Muyskenweg 19, 20 en 20A;

- Willem Fenengastraat 31 t/m35 oneven;

- Paul van Vlissingenstraat 7 t/m 13 oneven en 8.

- Paul van Vlissingenstraat 24, Isaäc Asscherpad 4 en Willem Fenengastraat 29

 

5.15 Vergunninggebied Oost-15, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Weespertrekvaart; (2) het midden van de ringweg A10; (3) de grens met de gemeente Ouder-Amstel en (4) de spoorweg Amsterdam Amstel – Amsterdam Bijlmer – Utrecht.

 • a.

  deelvergunninggebied Oost-15a. (Bedrijvengebied Weespertrekvaart), bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-15, met uitzondering van het gebied genoemd onder b en c;

 • b.

  deelvergunninggebied Oost-15b. (Studentenwoningen Wenckebachweg), bestaande uit de adressen: H.J.E. Wenckebachweg 1000 t/m 2998 (even);

 • c.

  deelvergunninggebied Oost-15c. (Kop Weespertrekvaart Noord), bestaande uit de adressen van de projecten Stadsblok A en B, Buitenplaats, de CPO kavels en de individuele kavels in de straten Solitudolaan, Solitudopad, Lindenhoevenweg en Lindenhoevestraat en de huidige adressen van de Bijlmerbajes te weten H.J.E. Wenckebachweg 8 t/m 48 even en Lindenhoevestraat 4 en de toekomstige adressen van het Bajeskwartier.

 

5.16 Vergunninggebied Oost-16, waarvan de grenzen worden gevormd door de noordelijke grens van de Wim Noordhoekkade en de overige buitengrenzen van het Centrumeiland.

a. deelvergunninggebied Oost-16a., bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-16, met uitzondering van het gebied genoemd onder b, doch met inbegrip van Muiderlaan 1 en 1001 en Pampuslaan 497, 501 en 503;

b. deelvergunninggebied Oost-16b., bestaande uit de straten Muiderlaan, het deel van de Pampuslaan ten noorden van de Wim Noordhoekkade en alle toekomstige straten en huisnummers op het Centrumeiland.

 

5.17 Vergunninggebied Oost-17, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de Zuider IJdijk; (2) Zuiderzeeweg; (3) het midden van de IJburglaan tot de Enneüs Heermabrug naar IJburg; (4) de Ringweg A10; (5) de Diemerzeedijk; (6) het Dick Hilleniuspad; (7) Han Rensenbrinkpad; (8) Jan Beijerpad; (9) Waterkeringpad; (10) de Diemerzeedijk; (11) de Buitenkerkerweg en (12) het pad langs de noordoostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal.

a. deelvergunninggebied Oost-17a., bestaande uit het gebied van het vergunninggebied Oost-17, met uitzondering van het gebied genoemd onder b.; 

b. deelvergunninggebied Oost-17b., bestaande uit het parkeerterrein van sportpark Diemerpark ter hoogte van het Dick Hilleniuspad.

 

6. Stadsdeel West

6.1 Vergunninggebied West-1 waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Jan van Galenstraat tussen de Orteliuskade en het Westelijk Marktkanaal, (2) het midden van het Westelijk Marktkanaal, (3) het midden van de Kostverlorenvaart, (4) de zuidelijke kant van de Surinamestraat één meter uit de bebouwing, (5) het midden van het Surinameplein, (6) de zuidelijke kant van de rijweg van het Surinameplein, (7) het midden van de Postjeswetering en (8) de Orteliuskade (inclusief het Orteliuspad) tussen de Jan Evertsenstraat en de Jan van Galenstraat.

 • a.

  deelvergunninggebied West 1.1.(de Baarsjes 1.1),  waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Jan van Galenstraat (tussen de Admiralengracht en het Westelijk Marktkanaal) (2) het midden van het Westelijk Marktkanaal, (3) het midden van de Kostverlorenvaart, en (4) het midden van de Admiralengracht, met uitzondering van het deelvergunninggebied West-1.4;

 • b.

  deelvergunninggebied West 1.2.(de Baarsjes 1.2), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Jan van Galenstraat (tussen Admiralengracht en Orteliuskade), (2) het midden van de Admiralengracht, (3) het midden van de Postjeswetering, en (4) de Orteliuskade (inclusief het Orteliuspad) met uitzondering van deelvergunninggebied West-1.4;

 • c.

  deelvergunninggebied West 1.3,(de Baarsjes 1.3) waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Postjeswetering, (2) het midden van de Kostverlorenvaart, (3) de zuidelijke kan van de Surinamestraat één meter uit de bebouwing, (4) het midden van het Surinameplein, (5) de zuidelijke kant van de rijweg van het Surinameplein en (6) het midden van de Postjeswetering (evenwijdig aan het Rembrandtpark), met uitzondering van deelvergunninggebied West- 1.4.;

 • d.

  deelvergunninggebied West- 1.4 (de Baarsjes 1.4). bestaande uit:

  • -

   De Wending, dat wil zeggen de adressen Admiralengracht even nummers 112 t/m 126, Van Kinsbergenstraat even nummers 54 t/m 156, en Lodewijk Boisotstraat oneven nummers 1 t/m 35;

  • -

   Riva Piri Reis, dat wil zeggen de adressen Baarsjesweg 188, 189 A t/m H, 190 A t/m D, 191 A t/m D, 192 A t/m D, 193 A t/m D, 194 A t/m D, 195 A t/m C, 196 A t/m C, 197 A t/m C, 198, 199, Piri Reisplein 1 t/m 81 (even en oneven), Van Speijkstraat 29, Witte de Withstraat 38, met uitzondering van de volgende sociale huurwoningen: Piri Reisplein 29 (MIVA), Piri Reisplein 30 (MIVA), Piri Reisplein 68, Baarsjesweg 189-A, Baarsjesweg 189-C;

  • -

   De Watergeus, dat wil zeggen de adressen Cornelis Dirkszstraat 11C; Cornelis Dirkszstraat 11D1 t/m 11D28, Krommertstraat 9 t/m 19 (oneven);

  • -

   De voormalige Augustinusschool, dat wil zeggen: Orteliuskade 5, Orteliusstraat 15 A t/m G, 17 A t/m H, 17 K t/m N, 17 P, 17 R t/m T en Van Middellandstraat 1 t/m 33 oneven.

 

6.2 Vergunninggebied West-2, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Jan van Galenstraat tussen de Einsteinweg (A10) en de Orteliuskade, (2) de erfgrens van het Jan van Galenbad aan de westzijde van de Orteliuskade tot aan de Jan Evertsenstraat (m.u.v. het Orteliuspad), (3) het midden van het Sierwater en (4) het midden van de Einsteinweg (A10).

6.3 Vergunninggebied West-3, waarvan de grenzen worden gevormd door: de zuidelijke teen van het haarlemspoorwegtalud, de oostgrens van het volkstuinenpark Nut en Genoegen, de noord- en westgrens van de schoolwerktuinen, het midden van het water en het gemaal Haarlemmervaart, het midden van de Haarlemmervaart, de westzijde van de Den Brielstraat, de noordzijde van de Nieuwpoortstraat, de oostzijde van de hoofdrijbaan van de Adolf van Nassaustraat, de kadastrale grens tussen de percelen Willem de Zwijgerlaan 352 en Adolf van Nassaustraat 2, het midden van de 1e insteekhaven van het Westelijk Marktkanaal (gelegen achter de bedrijfspanden aan de even zijde van de W. de Zwijgerlaan), het midden van het Westelijk Marktkanaal, het midden van de Jan van Galenstraat, de oostelijke teen van het talud van de Einsteinweg.

 • a.

  deelvergunninggebied West-3.1.: het gehele vergunninggebied West-3 met uitzondering van deelvergunninggebied West 3.2,3.3 en3.4;

 • b.

  deelvergunninggebied West-3.2 (Bos en Lommer 1.2): Het parkeerterrein in Hemspoorzone (volkstuincomplexen);

 • c.

  deelvergunninggebied West-3.3 (Bos en Lommer 1.3): waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidgevel van het zuidelijke Bruggebouw, (2) de zuidzijde van het Bos en Lommerplein, (3) het midden van de Hoofdweg, (4) het midden van de Erasmusgracht, (5) de westelijke teen van het talud van de Einsteinweg (A1 met uitzondering van West 3.4);

 • d.

  deelvergunninggebied West-3.4 (Bos en Lommer 1.4). bestaande uit:

- Collage dat wil zeggen de adressen Hoofdweg oneven nummers 781 t/m 959 en de adressen Bos en Lommerplein oneven nummers 73 t/m 157, 173 en 175 en het GAK-gebouw te weten de adressen Bos en Lommerplantsoen 1 t/m 113 oneven;

- Buskenblaser Noordgebouw dat wil zeggen de adressen Hoofdweg even nummers 578a, 578b, 580 t/m 720, en de adressen Elckerlijcstraat oneven nummers 117 t/m 143, 151 t/m 159, 167 t/m 173, en de adressen Bos en Lommerplein oneven nummers 3, 5, 37, 39, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71 en Buskenblaser Zuidgebouw dat wil zeggen de adressen Hoofdweg even nummers 458 t/m 480, 484 t/m 488, 492 t/m 576, en de adressen Elckerlijcstraat oneven nummers 5, t/m 35, 43 t/m 65;

- de adressen:

- Molenwerf 1;

- Molenwerf 2, 4A 1 t/m 6, 4B 1 t/m 8, 4C 1 t/m 8, 4D 1 t/m 8, 4E 1 t/m 8, 4F 1 t/m 8, 4G 1 t/m 5, 4, 6A 1 t/m 3, 6B 1 t/m 7, 6C 1 t/m 8, 6D 1 t/m 8, 6E 1 t/m 8, 6F 1 t/m 8, 6G 1 t/m 6, 6, 8A 1 t/m 3, 8B 1 t/m 6, 8C 1 t/m 6, 8D 1 t/m 6, 8E 1 t/m 6, 8F 1 t/m 6 , 8G 1 t/m 4, 8, 10A 1 t/m 6, 10B 1 t/m 8, 10C 1 t/m 8, 10D 1/m 8, 10E 1 t/m 8, 10F 1 t/m 7, 10G 1 t/m 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- Haarlemmerweg 328 t/m 488 (even), 512, 514, 518 en 520 en alle toekomstige adressen die vallen binnen het kavel dat is begrensd door (1) de noordkade van de Haarlemmervaart, (2) het verlengde van de Den Brielstraat, (3) Volkstuinenpark Nut en genoegen, (4) Volkstuinenpark Sloterdijkmeer, (5) het verlengde van de noord-zuid richting van Molenwerf en (6) de as van Molenwerf;

- Tetterode gebouw, dat wil zeggen de adressen: Willem de Zwijgerlaan 334B1 t/m 334B23, 334C 1 t/m 31, 334D 1 t/m 31, 334E 1 t/m 16, 334F1 t/m 16, 334, 336A, 336B, 338 A t/m G, 340A, 340 B;

- Transformatie voormalig Woonzorgcentrum De Boeg: alle toekomstige adressen die vallen binnen het te transformeren perceel (Hoofdweg 495 tot 779 oneven).

- Nieuwbouw Fridtjof Nansenhof, waarvan de grens wordt gevormd door (1) Jan van Galenstraat, (2) Erik de Roodestraat, (3) Fridtjof Nansenhof en (4) de westelijke rooilijn van Fridtjof Nansenhof 26 t/m 42 (even huisnummers)

 

6.4 Vergunninggebied West-4, Industriegebied Landlust, bedrijventerrein zoals bedoeld in het Structuurplan 1996, waarvan de grenzen worden gevormd door: het midden van de Haarlemmervaart, het midden van het Westelijk Marktkanaal exclusief het weggedeelte ter hoogte van Haarlemmerweg 375, het midden van de 1e insteekhaven van het Westelijk Marktkanaal (gelegen achter de bedrijfspanden aan de even zijde van de W. de Zwijgerlaan), de kadastrale grens tussen de percelen Willem de Zwijgerlaan 352 en Adolf van Nassaustraat 2, de oostzijde van de hoofdrijbaan van de Adolf van Nassaustraat, de noordzijde van de Nieuwpoortstraat, de westzijde van de Den Brielstraat.

 • -

  deelvergunninggebied West 4.1 (Bos en Lommer 2.1): het gehele vergunninggebied West-4 met uitzondering van deelvergunninggebied West-4.2;

 • -

   deelvergunninggebied West 4.2 (Bos en Lommer 2.2): ABC gebouw, thans Nieuwpoortstraat 80 t/m 84 even, 86A1-21, 86B1-21, 86C1-21, 86D1-21, 88 t/m 92 even, 94A1-15, 94B1-17, 94C1-17, 94D1-17, 96 en 98 en Den Brielstraat 2 A, 4 en 6.

 

6.5 Vergunninggebied West-5 waarvan de grenzen worden gevormd door: het midden van de Erasmusgracht, de westelijke teen van het talud van de Einsteinweg, het midden van de Jan van Galenstraat, de oostelijke teen van het talud van de ringspoorbaan.

 

6.6 Vergunninggebied West-6  waarvan de grenzen worden gevormd door: het midden van de Haarlemmerweg, de westelijke teen van de talud van de Einsteinweg, het midden van de Erasmusgracht, de oostelijke teen van het talud van de ringspoorbaan.

 • a.

  deelvergunninggebied West-6.1 (Bos en Lommer-4.1): het gehele vergunninggebied West-6 met uitzondering van het deelvergunninggebied 6.2;

 • b.

  deelvergunninggebied West-6.2 (Bos en Lommer-4.2) bestaande uit.:

  • -

   Ringspoorzone Scala: dat wil zeggen de adressen Leeuwendalersweg even nummers 554 t/m 732 en de adressen Erasmusgracht even nummers 500 t/m 582;

  • -

   New Kit, dat wil zeggen de adressen Leeuwendalersweg 250 t/m 398 (even nummers), Bos en Lommerweg even nummers 262 t/m 376, 380, 390, 400, 410, 420, 430;

   De Titaan dat wil zeggen de adressen: Berceusestraat 1 t/m 177 (oneven) en Wiltzanghlaan 95 t/m 143 (oneven) m.u.v. de sociale huurwoningen;

  • -

   Kolenkit project fase 2, dat wil zeggen de adressen: De Leeuw van Vlaanderenstraat 1A en 1B, 3A t/m 3C, 5A t/m 5C, 7, 9, 11, 13, 15, 17 en Jacob van Arteveldestraat 2A en 2B, 4A t/m 4C, 6 t/m 6C, 8A t/m 8C en 10, 12, 14;

  • -

   het nieuwbouwproject Rapsody in West op het kavel tussen de Bos en Lommerweg, Jan van Schaffelaarplantsoen, Leeuwendalersweg en Einsteinweg en de adressen Jan van Schaffelaarsplantsoen 2, 8 t/m 16 (even), Leeuwendalersweg 25A t/m 25C en 27A, t/m 27C, Vrouwengelukhof 1 t/m 165 (oneven), Vrouwengelukhof 2 t/m 296 (even) en Bos en Lommerplein 302;

  • -

   Lommerrijk, dat wil zeggen de adressen: Leeuwendalersweg 623 t/m 799 (oneven nummers) en Blauwvoetstraat 1 t/m 137 (oneven nummers) met uitzondering van de sociale huurwoningen te weten Leeuwendalersweg 623 t/m 679 oneven en Blauwvoetstraat 1, 3, 5, 29, 31, 35, 41, 45 t/m 49 oneven en 93 t/m 137 oneven;

  • -

   Kolenkit Middengebied fase 2: nieuwbouwblokken gelegen op het kavel begrensd door de rooilijn van de Leeuwendalersweg, het westen van het bouwblok Akbarstraat 1 t/m 35 (oneven), de rooilijn van de Bos en Lommerweg en het oosten van het bouwblok Leeuwendalersweg 41 t/m 71 (oneven);

  • -

   Kolenkit Middengebied fase 3 en 4: met de adressen Akbarstraat 1 t/m 99 (oneven), Berceusestraat 2 t/m 40 (even), Bos en Lommerweg 250A t/m 250D en 260A t/m 260D, Elfendansstraat 2 t/m 58 (even) en 95 t/m 111 (oneven), Leeuwendalersweg 49, 51 en 65, 163 t/m 183 (oneven) en 222 t/m 228 (even) en Lidewijdepad 100 t/m 178 (even);

  • 4.

   Kolenkit Middengebied fase 4b: met de adressen: Jacob van Arteveldestraat 1, 3B-3H, 5, 7B-7H, 9, 11B-11H, 13,15B-15H en 17A-17D en Ernest Staesstraat 1, 5, 7A-7D, 9B-9H, 11, 13B-13H, 15, 17B-17H, 19, 21B-21H en 23.

6.7 Vergunninggebied West–7 (Staatslieden-, Frederik Hendrik- en Hugo de Grootbuurt, Witteneiland, Marcanti en Westerstaatsman), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) spoorwegtalud aan noordzijde van het Westerpark, (2) midden water en gemaal, (3) midden Haarlemmervaart, (4) het midden van het Westerkanaal, (5) midden van de Kostverlorenvaart, (6) het midden van de Hugo de Grootgracht en (7) het midden van de Singelgracht, met uitzondering van de gebieden die vallen binnen de grenzen van deelvergunninggebied West-7.6. 

 • a.

  deelvergunninggebied West 7.1,  ( Fannius Scholtenbuurt) , waarvan de grenzen worden gevormd door: spoorwegtalud aan noordzijde van het Westerpark, Westerpark, as Haarlemmerweg, midden van de Kostverlorenvaart, as Van Hallstraat, midden Haarlemmervaart, stadsdeelgrens midden van het water en het gemaal tot aan het spoorwegtalud aan de noordzijde van het Westerpark; met uitzondering van nieuwbouw AB 24 in deelvergunninggebied 7.6;

 • b.

  deelvergunninggebied West 7.2. (Westerstaatsmanbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door de as Van Hallstraat, as Van Hogendorpstraat, Van Bossepad, Visseringstraat, Buyskade, Donker Curtiusstraat tot aan as Van Hallstraat; met uitzondering nieuwbouw Wicherskwartier Buyskade in deelvergunninggebied West 7.6;

 • c.

  deelvergunninggebied West 7.3 (Witteneiland) , waarvan de grenzen worden   gevormd door: Kattensloot, Kostverlorenvaart, Nassauplein, Singelgracht tot Kattensloot;

 • d.

  deelvergunninggebied West 7.4 (Frederik Hendrik- en Hugo de Grootbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door Hugo de Grootgracht, Kostverlorenvaart, Kattensloot en Singelgracht tot Hugo de Grootgracht; met uitzondering van de adressen Gillis van Ledenberchstraat 8A t/m 8D, 10A t/m 10D, 12A t/m 12E, 14A t/m 14E, 16A t/m 16H, 16K, 16L, 18A t/m 18H, 18K t/m 18N, 18P, 18R t/m 18V, 20A t/m 20D, 22A t/m 22H, 22K t/m 22N, 22P, 22R t/m 22U, 110;

 • e.

  deelvergunninggebied West 7.5 (Marcanti-eiland), waarvan de grenzen worden gevormd door: de Jan van Galenstraat, het midden van de Kostverlorenvaart en het midden van het Westelijk Marktkanaal en met uitzondering van de adressen in West-7.6;

 • f.

  deelvergunninggebied West 7.6 bestaande uit

- nieuwbouw De Piramides, dat wil zeggen de adressen Jan van Galenstraat nummers 1A t/m 1C (doorlopend), 1E t/m 1H (doorlopend), en 1K, 3A t/m 3C (doorlopend), 3E t/m 3H (doorlopend) en 3K, 5A t/m 5C (doorlopend), 5E t/m 5H (doorlopend), en 5K, 7A t/m 7C (doorlopend), 7E t/m 7H (doorlopend), en 7K, 9A t/m 9D (doorlopend), 9E t/m 9G (doorlopend), 11A t/m 11D (doorlopend), 11E t/m 11G (doorlopend), 13A t/m 13C (doorlopend), 13E t/m 13G (doorlopend), 15A t/m 15C (doorlopend), 15E t/m 15G (doorlopend), 17A t/m 17C (doorlopend), 17E t/m 17G (doorlopend), 19A en 19B, 19E en 19F, 21A en 21B, 21E en 21F, 23A en 23B, 23E en 23F, 25A en 25E, 27A en 27E, 29A en 29E , en Marcantilaan 496, 497, 498, 499 en 500;

- nieuwbouw V21, dat wil zeggen de adressen Visseringstraat 21A, 21B, 21C, 21D en 21E;

- nieuwbouw De Binderij, dat wil zeggen de adressen Gillis van Ledenberchstraat 12A t/m 12D, 14A t/m 14F, 14 H, 14K t/m 14 N, 14P, 14R t/m 14W, 16A t/m 16H, 16K, 18A t/m 18H, 18K, 20A t/m 20D, 22A t/m 22D, 34A t/m 34E, 36A tm 36H, 36K t/m 36N, 36P, 36R t/m 36V.;

- nieuwbouw Wicherskwartier, dat wil zeggen de adressen Visseringstraat 9, Buyspad 2 t/m 50 (even nummers), Wichersstraat alle huisnummers, Buyskade 198 t/m 256 (even nummers), Donker Curtiusstraat 24 t/m 62 (even nummers);

- nieuwbouw AB24, dat wil zeggen de adressen: Van Hogendorpstraat 121, Fannius Scholtenstraat 68 t/m 74 (even nummers), Van Boetzelaerstraat 2, Van Boetzelaerstraat 4 A t/m H; K en L, Van Boetzelaerstraat 6 A t/m H; K en L, Van Boetzelaerstraat 8 A t/m H; K en L, Van Boetzelaerstraat 10 A t/m H; K en L, Van Boetzelaerstraat 12 t/m 20 (even nummers);

- nieuwbouw hoek Donker Curtius en Van Hallstraat, dat wil zeggen de nieuwe adressen als gevolg van transformatie en herontwikkeling van de locatie van het bedrijfsverzamel-gebouw Westerpark met de adressen Donker Curtiusstraat 3A1 t/m 3A36, 3B1 t/m 3B36, 3C1 t/m 3C36, 3D1 t/m 3D36 en 3E1 t/m 3E24 en 7C ; en de Donker Curtiusstraat met (het) nog te herontwikkelen naastgelegen rijksmonument Merkelbach en de onbebouwde kavel aan het naastgelegen perceel;

- nieuwbouw Gillis van Ledenberchstraat 110, d.w.z. de 21 nieuwe adressen op dit perceel.

 

6.8 Vergunninggebied West-8 (Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) spoorwegtalud aan de noordzijde van het Westerpark, (2) de oostelijke rooilijn van Westerpark tot aan Mirakelbrug, (3) midden Westerkanaal, (4) midden Zoutkeetsgracht, (5) verlengde Zoutkeetsgracht, (6) het IJ, (7) Oude Houthaven,(8) as Tasmanstraat,(9) as Spaarndammerdijk, (10) Nieuwe Hemweg/Transformatorweg, (11) zuidelijke teen spoorwegtalud aan noordzijde sportpark Transformatorweg, (12) oostelijke kant sportpark Transformatorweg en Overbraker Binnenpolder en (13) op grens teen spoorwegtalud;

 • a.

  deelvergunninggebied West-8.1 (Spaarndammerbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door: spoorwegtalud aan de noordzijde van het Westerpark, de oostelijke rooilijn van Westerpark tot aan Mirakelbrug, midden Westerkanaal, as Tasmanstraat, as Spaarndammerdijk, stadsdeelgrens Nieuwe Hemweg/Transformatorweg, stadsdeelgrens zuidelijke teen spoorwegtalud aan noordzijde sportpark Transformatorweg, stadsdeelgrens oostelijke kant sportpark Transformatorweg en Overbraker Binnenpolder, stadsdeelgrens op grens teen spoorwegtalud, met uitzondering van de adressen genoemd onder West-8.3:

 • b.

  deelvergunninggebied West-8.2  (Zeeheldenbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door: Oude Houthaven, Midden Westerkanaal, midden Zoutkeetsgracht,verlengde Zoutkeetsgracht, het IJ, met uitzondering van de adressen in West-8.3;

 • c.

  deelvergunninggebied West-8.3  bestaande uit: - nieuwbouw De Houtman, dat wil zeggen de adressen Houtmankade 40A t/m 40H, 40K  t/m 40N, 40P, 40R t/m 40W, 42A t/m 42C, 44A t/m 44D en 46 en Van Noordtkade 1A t/m   1H, 1K, 3A t/m 3H, 3K, 5A t/m 5H, 7A t/m 7F en 9A t/m 9D; - nieuwbouw IJ-side, dat wil zeggen de adressen Barentszplein 2 A t/m 2 H en 2 K t/m 2 N,  Barentszplein 4 A t/m 4 H en 4 K t/m 4 N, Barentszplein 6 A t/m 6 H en 6 K t/m 6 N,  Barentszplein 6 P en 6 R t/m 6 V, Barentszplein 8 A t/m 8 H, 8 K t/m 8 N, 8 P en 8 R t/m 8 V,   Barentszplein 10 A t/m 10 G; - nieuwbouw Spaarndammerschoollocatie, dat wil zeggen de adressen van de nieuwbouw  op het binnenterrein van (1) Hembrugstraat, (2) Oostzaanstraat, (3) Spaarndammer-  plantsoen en (4) Polanenstraat; - Transformatorweg 6; - Nieuwbouw Spaarndammerstraat 460: alle nieuwe adressen binnen het te transformeren   perceel.

 

6.9 Vergunninggebied West-9 (Houthaven) waarvan de grenzen worden gevormd door:(1) midden Haparandaweg, (2) midden Haparandadam naar grens stadsdeel Noord, (3) de verlengde Pontsteiger naar grens in het IJ met stadsdeel Noord, (4) as Tasmanstraat, (5) as Spaarndammerdijk, (6) kruising Spaarndammerdijk en (7) noordgrens Volkstuinenpark Zonnehoek tot Archangelkade.

 • a.

  deelvergunninggebied West 9.1 (Houthaven Haparandadam), waarvan de grenzen worden gevormd door de adressen Haparandadam vanaf nummer 8 of hoger en Haparandasteiger gelegen in vergunninggebied Haven;

 • b.

  deelvergunninggebied West 9.2 (Houthaven) exclusief Haparandadam, waarvan de grenzen worden gevormd door de stadsdeelgrens midden Haparandaweg, stadsdeelgrens midden Haparandadam naar grens stadsdeel Noord, de verlengde Pontsteiger naar grens in het IJ met stadsdeel Noord, as Tasmanstraat, as Spaarndammerdijk, stadsdeelgrens kruising Spaarndammerdijk, noordgrens Volkstuinenpark Zonnehoek tot Archangelkade exclusief de adressen Haparandadam vanaf nummer 8 of hoger en Haparandasteiger en met uitzondering van West 9.21;

 • c.

  deelvergunninggebied West 9.21 (Houthaven Collage) ; dat wil zeggen de adressen: Haparandaweg 2 en 4, Archangelweg 3 en 4 en Houthavenweg 1 en 3 (het Vierde Gymnasium), Reval eiland 1 (Basisschool Houthaven) en bewoners van woonboten met een ligplaatsvergunning binnen het vergunninggebied West 9.

 

6.10 Vergunninggebied West-10 (GWL-terrein en bedrijventerrein Westerpark), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de verhoogde straatband aan de even zijde van de Van Hallstraat tussen de Haarlemmerweg en de Van Hogendorpstraat, (2) het midden van de Van Hogendorpstraat tussen de Van Hallstraat en Waterpoortweg, (3) de Van Hogendorpstraat tussen Waterpoortweg en de Van Slingelandtstraat, (4) de begrenzing van het terrein van de centrale markthallen, (5) het midden van het Westelijk Marktkanaal inclusief het weggedeelte ter hoogte van Haarlemmerweg 375 en het midden van de Haarlemmerweg.

 • a.

  deelvergunninggebied West-10.1 (GWL-terrein), waarvan de grenzen worden gevormd door: het midden van de Haarlemmerweg tussen de Waterkeringweg en de Van Hallstraat, de verhoogde straatband aan de even zijde van de Van Hallstraat tussen de Haarlemmerweg en de Van Hogendorpstraat, het midden Hogendorpstraat tussen de Van Hallstraat en de Waterpoortweg, de Waterpoortweg, en de Waterkeringweg. Tevens worden de grenzen gevormd door het midden van de Haarlemmerweg, de westelijke rooilijn van de Waterkeringweg en de Waterpoortweg, de Van Hogendorpstraat, de begrenzing van het terrein van de centrale markthallen en het midden van het Westelijk Marktkanaal inclusief het weggedeelte ter hoogte van Haarlemmerweg 375;

 • b.

  deelvergunninggebied West-10.2 (Bedrijventerrein Westerkwartier), waarvan de grenzen worden gevormd door: het midden van de Haarlemmerweg, de westelijke rooilijn van de Waterkeringweg en de Waterpoortweg, de Van Hogendorpstraat, de begrenzing van het terrein van de centrale markthallen en het midden van het Westelijk Marktkanaal inclusief het weggedeelte ter hoogte van Haarlemmerweg 375.

 

6.11 Vergunninggebied West-11, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Singelgracht, (2) de stadsdeelgrens met stadsdeel Zuid, (3) het middel van de Schinkel, (4) het midden van de Kostverlorenvaart en (5) het midden van de Hugo de Grootgracht.

 • -

  deelvergunninggebied West 11.1., waarvan de grens wordt gevormd door: het midden van het Jacob van Lennepkanaal, het midden van de Kostverlorenvaart, het midden van de Hugo de Grootgracht en het midden van de Singelgracht, met uitzondering van deelvergunninggebied 11.2.;

 • -

  deelvergunninggebied West 11.2 bestaande uit:

  • -

   nieuwbouwproject De Kwintijn dat wil zeggen het gebied begrensd door de nieuwbouw tussen (1) de Bilderdijkkade, (2) Kwakersstraat, (3) Bellamyplein, (4) Tollensstraat en (5) Hannie Dankbaar Passage, met uitzondering van de adressen Tollensstraat 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C, 7A, 7B, 9A, 9B, 9C, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 19A, 19B, 21A, 21B, 21C, 23A, 23B, 53, 55, 57 en Bilderdijkkade 52, 54, 56, 58; 

  • -

   Buurtfabriek Ruimzicht dat wil zeggen de adressen Tweede Kostverlorenkade 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 en Bellamystraat 370A t/m 370G, 372A t/m 372 G, 374A t/m 374 H, 374K t/m 374M, 376, 378, 380, 382, 384;

  • -

   Transformatie Bellamystraat 49 A t/m W.

 • -

  deelvergunninggebied West 11.3 waarvan de grens wordt gevormd door: het midden van het Jacob van Lennepkanaal, het midden van de Singelgracht, het midden van de Kostverlorenvaart en het Vondelpark met uitzondering van deelvergunninggebied West 11.4;deelvergunninggebied West 11.4, bestaande uit:

  • -

   Project Furore, dat wil zeggen de adressen Eerste Constantijn Huygensstraat 4, 6,10 A, 10G, 14 A, 16 A, 18 A, 20 A t/m G, 22 A t/m G, 24 A, 24B, 24D t/m F, 26 A t/m E, 26G, 28 A t/m E, 28G, 30 A t/m E, 32 A t/m C, 32 G, 34 A, 34C, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48A t/m 48G, 50A t/m 50H, 52A t/m 52H, 52K, 54A t/m 54H, 54K, 56A t/m 56H, 58A t/m 58C, 60, 62, 64;

  • -

   Project Schoolstraat Transformatie Schoolstraat 2; alle toekomstige nieuwe adressen die vallen binnen het te transformeren perceel;

  • -

   Project Zandpad 3a: dat wil zeggen de nieuw te realiseren woningen op het adres Zandpad 3a waarvan de grens wordt gevormd door: Zandpad, het kavel van Zandpad 3, de kavels van Roemer Visscherstraat 1 t/m 9 en het kavel van Zandpad 5;

  • -

   Project Tweede Constantijn Huygensstraat, 37, 39A, 1 t/m 19, 39B 1 t/m 24, 39C 1 t/m 24 en 39D 1 t/m 24;

  • -

   Nieuwbouwproject “Overtoom 373”; dat wil zeggen: de nieuw te realiseren woningen op de locatie(s) “Overtoom 373E, 373F en 373G”;

  • -

   het te realiseren appartementencomplex Eerste Helmersstraat 263 – 269, met uitzondering van de bestaande adressen Eerste Helmersstraat 263 en Eerste Helmersstraat 269.

 

6.12 Vergunninggebied West-12 (Sloterdijk I), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidzijde van het talud van de metro / spoorlijn Amsterdam CS - Schiphol, (2) de stadsdeelgrens met Westerpark tussen de spoorlijn Amsterdam CS - Schiphol en de spoorlijn Amsterdam CS - Sloterdijk, (3) de noordzijde van het talud van de spoorlijn Amsterdam CS - Sloterdijk en (4) de as van de A-10 west;

 

 • a.

  deelvergunningsgebied West-12a, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidzijde van het talud van de metro /spoorlijn Amsterdam CS - Schiphol, (2) de stadsdeelgrens met Westerpark tussen de spoorlijn Amsterdam CS - Schiphol en de spoorlijn Amsterdam CS - Sloterdijk, (3) de noordzijde van het talud van de spoorlijn Amsterdam CS - Sloterdijk, (4) de as van de A-10 west met uitzondering van de adressen die in West-12b zijn genoemd;

 • b.

  deelvergunningsgebied West-12b, bestaande uit de adressen Kabelweg 21, 24, 31, 37, 39.

 

7. Stadsdeel Zuid

 

7.1 Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) westelijke oeverlijn van de Schinkel (exclusief de woonboten), (2) de zuidzijde van de Rijnburgstraat uitgezonderd het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (3) de zuidelijke teen van het talud van de Henk Sneevlietweg, (4) de oostelijke teen van het talud van de A10 west en (5) de noordelijke teen van het talud van de A10 zuid.

7.2 Vergunninggebied Zuid-2 (Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Boerenwetering, (2) de zuidzijde van de Diepenbrockstraat, (3) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, (4) het midden van het Zuideramstelkanaal, (5) de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57, (6) een denkbeeldige lijn van de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57 tot de Fred. Roeskestraat (7) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat tot aan het midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen met huisnummer 91 en 103.(8) het midden van de Amstelveenseweg, (9) de noordelijke teen van het talud van de ring A10, (10) westelijke oeverlijn van de Schinkel (inclusief de woonboten) (11), de zuidzijde van de Rijnburgstraat en inclusief het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (12) het Aalsmeerplein Zuidzijde, (13) het midden van de Westlandgracht, (14) de zuidzijde van het Surinameplein, (15) de zuidzijde van de Surinamestraat, (16) het midden van de Schinkel tot aan de noordzijde van het Vondelpark, (17) het midden van de Amstelveenseweg en (18) het midden van het Noorder Amstelkanaal.

a. deelvergunninggebied Zuid-2.2 (Apollo en Stadionbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het Zuideramstelkanaal, (2) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, (3) het midden van de Boerenwetering, (4) het midden van het Noorderamstelkanaal, (5) het midden van de Stadiongracht tot aan het parkeiland, (6) westelijke oeverlijn van de Schinkel (inclusief alle woonboten), (7) de ring A10, (8) het midden van de Amstelveenseweg (9) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat tot aan het midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen met huisnummer 91 en 103. (10) een denkbeeldige lijn van de Dirk Schäferstraat 57 tot de Fred. Roeskestraat (11) de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57 en uitgezonderd deelvergunninggebied 2.4 en 2.5;

b. deelvergunninggebied Zuid-2.3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het Surinameplein, (2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het midden van de Stadiongracht, (4) de denkbeeldige lijn westwaarts over de Schinkel tot en met woonboot no. 1 aan het Jaagpad, het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat (5) het Aalsmeerplein Zuidzijde en (6) het midden van de Westlandgracht; met uitzondering van deelvergunninggebied Zuid 2.6;

c. deelvergunninggebied Zuid-2.4 , het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat, (2) de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperiden, (3) het midden van de Laan der Hesperiden tot aan de Stadionweg, (4)het midden van de rijweg oostzijde, (5) het midden van de rijweg zuidzijde tot aan de bebouwing aan de westelijke kant van het , (6) de westelijke kant van het Johan Cruijffplein (voorheen Stadionplein), (7) het midden van de Stadiongracht tot aan de Amstelveenseweg, en (8) de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat met uitzondering van de woningen met adres 32 en 34 en met uitzondering van vergunninggebied Zuid 2.5; En de adressen

- Fred. Roeskestraat 88 A1 t/m 92 C13 en 89-123 (oneven); - Amstelveenseweg 347. 

d. deelvergunninggebied Zuid 2.5 (Bedrijfsbestemmingen Laan der Hesperiden), waarvan de grenzen worden gevormd door Laan der Hesperiden 18, 40, 62, 64, 66, 68, 90,112, 114, 116, 118, 120, 142, 144, 166, 168 en 170;

e. deelvergunninggebied 2.6 bestaande uit de adressen: - Schinkelkade 67-A1 t/m11, 67-B 1 t/m 11,67-C 1 t/m 11 en 67-D 1 t/m 11 en Veerstraat 94; - Sloterkade 161-168; - Amstelveenseweg 122A1-A23, 124, en Schinkelhavenkade 55;

-  Havenstraat 6

7.3 Vergunninggebied Zuid-3 (Noord en Zuidpijp) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van het Amstelkanaal en (4) het midden van de Boerenwetering.

a. deelvergunninggebied Zuid-3.1 (Noordpijp), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden van de Boerenwetering met uitzondering van de adressen genoemd onder vergunninggebied Zuid 3.3;

b. deelvergunninggebied Zuid-3.2 (Zuidpijp), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Ceintuurbaan, (2) het midden van de Amstel; (3) het midden van het Amstelkanaal, (4) het midden van de Boerenwetering met uitzondering van de adressen genoemd onder vergunninggebied Zuid 3.3.;

c. deelvergunninggebied Zuid-3.3.bestaande uit de volgende adressen:

 • -

  (De Stadslantaarns), de Eerste  Jan van der Heijdenstraat 129A, 129B, 129C, 129D, 131A, 131B, 131C, 131D, 131E, 131F, 131G, 131H;

 • -

  (Verbindingsblok), Kuipersstraat 157 t/m 199 oneven, Rustenburgerstraat 130A, 130B, 130C, 130 D, 156 en 158; Govert Flinckstraat 61, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E .

 • -

  Daniël Stalpertstraat 96 t/m 104 (even);

 • -

   (De Daan),Daniël Stalpertstraat 35 t/m 47 (oneven);

 • -

  (De Wolk), Van Ostadestraat 61-77 (oneven);

 • -

  de Eerste Jan Steenstraat 4, 6, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 50, 52, 54A, 54B, 54C, 54D, 56, 58, 60;

 • -

  Willibrordusstraat 99-103 (oneven);

 • -

  Rustenburgerstraat 140 A t/m N en Kuiperstraat 143 A en B;

 • -

  het voormalig archiefterrein, bestaande uit de nieuwbouw aan het Dora Tamanaplein (39-93 oneven, en 10-66 even), het gehele Cullinanplein en de adressen Tolstraat 193-273 oneven en Amsteldijk 59, 60, 65 en 67;

 • -

  Karel du Jardinstraat 61, 63, 65 en 67;

 • -

  Lutmastraat 175;

 • -

  Henrick de Keijserstraat 14A-F en 16A-G.

7.4 Vergunninggebied Zuid-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebuurt) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de noordelijke teen van het talud van de A10, (3) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke teen van het talud van de A10 en (4) het midden van het Amstelkanaal.

a.  deelvergunning gebied Zuid-4.1 (Rivierenbuurt Noord), waarvan de grenzen worden gevormd door het Amstelkanaal, de Amstel, het midden van de Vrijheidslaan, het midden van de Rooseveltlaan, het Europaplein, het Scheldeplein, de Wielingenstraat (inclusief P9) en de Boerenwetering met uitzondering van de adressen genoemd onder vergunninggebied Zuid-4.4; 

b. deelvergunning gebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) President Kennedylaan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het midden van de Rooseveltlaan, (5) het midden van de Vrijheidslaan;

c.  deelvergunninggebied Zuid-4.3 (Veluwebuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door  (1) het midden van de Amstel, (2) noordelijke teen talud A10, (3) het midden van de Kleine Wetering denkbeeldig doorgetrokken tot de noordelijke teen van het talud van de A10, (4) de westgevel van Zuidelijke wandelweg 41, (5) Zuidelijke Wandelweg, (6) Graafschapstraat, (7) de gevellijn van de bebouwing aan de President Kennedylaan;

d. deelvergunninggebied Zuid- 4.4.(Veluwebuurt Zuid), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) Pres Kennedylaan, (2) Graafschapstraat, (3) Zuidelijke Wandelweg, (4) de westgevel van Zuidelijke wandelweg 41 tot aan de kleine Wetering, (5) het midden van de Kleine Wetering denkbeeldig doorgetrokken tot de noordelijke teen van het talud van de A10, (6) de noordelijke teen van het talud van de A10, (7) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke teen van het talud van de A10, (8) de Wielingenstraat, (9) het Scheldeplein en (10) het Europaplein.

En:

- Scheldeplein 1A t/m H en K.

7.5 Vergunninggebied Zuid-5 (Prinses Irenebuurt) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het Zuideramstelkanaal, (2) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, de zuidzijde van de Diepenbrockstraat tot aan het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van de Boerenwetering tot de hoogte van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses Irenestraat, (4) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat, (5) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat, (6) een denkbeeldige lijn van de Fred Roeskestraat tot de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57 en (7) de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57.

a. deelvergunninggebied Zuid-5.1 (Prinses Irenebuurt), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het Zuideramstelkanaal, (2) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, de zuidzijde van de Diepenbrockstraat tot aan het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van de Boerenwetering tot de hoogte van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses Irenestraat, (4) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat, (5) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat (6) een denkbeeldige lijn van de Fred Roeskestraat tot de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57 en (7) de zuidelijke perceelgrens van de Dirk Schäferstraat 57 met uitzondering van de adressen in Zuid-5.2;

b.  deelvergunninggebied Zuid-5.2 met de adressen:- Fred Roeskestraat 73; - Prinses Irenestraat 19-61; - Beethovenstraat 200; - Parnassusweg 220.

7.6 Vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de Europaboulevard tussen de noordelijke teen van het talud van de A10 en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De Boelelaan (tussen de Europaboulevard en de Buitenveldertselaan), (3) de oostzijde van de Buitenveldertselaan tussen de De Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat, (4) noordzijde Arent Janszoon Ernststraat tussen de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat, en de noordzijde van de Overijsselweg, tot aan de ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627, (5) ringsloot t/m bebouwing Amstelveenseweg no. 575, (6) overzijde Amstelveenseweg, (7) het midden van de Amstelveenseweg tot aan de noordzijde van het Gaffelaarspad (8) de noordzijde van het Gaffelaarspad tot de IJssloot, (9) de IJssloot, (10) een denkbeeldige lijn zuidwaarts vanaf het Damloperspad tot de IJssloot (11) het Damloperspad tot de Jachthavenweg, (12) de zuidelijke teen van het talud van de A10, (13) de onderdoorgang van de A10 ter hoogte van de Schinkel, (14) de noordelijke teen van het talud van de A10 tot aan de Amstelveenseweg, (15) het midden van de Amstelveense weg tot aan de Fred. Roeskestraat, (16) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat, (17) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenwetering, (18) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke teen van het talud van de A10 en (19) de noordelijke teen van het talud van de A10.

7.7 Vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert) , waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrens met Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe Meer, (4) de noordelijke teen van het talud van de ring A10, (5) het Damloperspad, (6) een denkbeeldige lijn zuidwaarts vanaf het Damloperspad tot de IJssloot (7) de IJssloot, (8) de noordzijde van het Gaffelaarspad (9) het midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (10) overzijde Amstelveenseweg incl. Amstelveenseweg no. 575, (11) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627 tot aan de noordzijde van de Overijsselweg, (12) de Overijsselweg noordzijde, (13) Noordzijde Arent Janszoon Ernststraat tot aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan, (14) de oostzijde Buitenveldertselaan tot aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (15) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (16) de oostzijde van de Europaboulevard en (17) de noordelijke teen van het talud van de ringweg A10.

a. deelvergunninggebied-7.1, waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrens met Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe Meer, (4) de noordelijke teen van het talud van de ring A10, (5) het Damloperspad, (6) een denkbeeldige lijn zuidwaarts vanaf het Damloperspad tot de IJssloot (7) de IJssloot, (8) de noordzijde van het Gaffelaarspad (9) het midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (10) overzijde Amstelveenseweg incl. Amstelveenseweg no. 575, (11) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627 tot aan de noordzijde van de Overijsselweg, (12) de Overijsselweg noordzijde, (13) Noordzijde Arent Janszoon Ernststraat tot aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan, (14) de oostzijde Buitenveldertselaan tot aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (15) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (16) de oostzijde van de Europaboulevard en (17) de noordelijke teen van het talud van de ringweg A10 met uitzondering van de adressen genoemd onder vergunning gebied Zuid 7.2;

b. deelvergunninggebied Zuid-7.2  gebied waarvan de grenzen worden gevormd door 1) A.J. Ernststraat tussen de Willem van Weldammelaan en de Van Leijenberghlaan, (2) de van Leijenberghlaan tussen de A.J. Ernststraat en de noordgrens van het Gijsbrecht van Aemstelpark, (3) het Gijsbrecht van Aemstelpark tot aan de Willem van Weldammelaan, (4) de Willem van Weldammelaan tot aan de A.J. Ernststraat; - Giessenburg , nrs. 1-49 oneven;

- de (toekomstige) bebouwing op de Buitenveldertselaan 78-84 even; - Walborg 2a;

- A.J.Ernstzstraat 1179

7.8 Vergunninggebied Zuid- 8 (Museumkwartier, Willemspark-Concertgebouwbuurt) waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorder Amstelkanaal, (4) het midden van de Amstelveenseweg, (5) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygensstraat en(6) de zuidkant van het Zandpad doorgetrokken tot aan het midden van de Singelgracht.

a. deelvergunninggebied Zuid-8.1 (Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, (4) het midden van de Stadiongracht tot aan de Amstelveenseweg oostzijde, (5) de Amstelveenseweg oostzijde, (6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad met uitzondering van vergunninggebied Zuid 8.2;

 

b. deelvergunning gebied Zuid 8.2, omvat de adressen: 

 • -

  Pieter de Hoochstraat 9A, -9E, 11A-1 t/m 11G-4 ;

 • -

  Hobbemakade 30A-E 31

 • -

  Paulus Potterstraat 2, 4, 6 en 8;

 • -

  Koningslaan 32 en 34;

 • -

  Ruysdaelstraat 77 t/m 89 oneven;

 • -

  Valeriusplein 9, 9A1-4, 9B1-7, 9C1-7, 9D1-7, 9E1-5 en 9F, Valeriusstraat 151 en Lassusstraat 2A-E, 4, 8;

 • -

  Koninginneweg 28-32;

 • -.

  Van Eeghenstraat 104.

  8. Stadsdeel Zuidoost

8.1 Vergunninggebied  Zuidoost-1: (Vogeltjeswei/ F-buurt), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de Dolingadreef vanaf het kruispunt met de Bijlmerdreef, (2) het water tussen de D-buurt en de F-buurt, (3) de Gooiseweg, (4) het water ten zuiden van het Gulden Kruispad, (5) een denkbeeldige lijn getrokken vanaf het water, de noordoostelijke erfgrens volgend van het pand Flierbosdreef 23 naar het pand Flierbosdreef 15, (6) een denkbeeldige lijn getrokken, volgend de noordoostelijke en noordwestelijke erfgrens van het pand Flierbosdreef 15 naar de Flierbosdreef (7) de Flierbosdreef tot aan het kruispunt met de Bijlmerdreef, (8) de Bijlmerdreef tot aan het kruispunt met de Dolingadreef met inbegrip van de adressen Anton de Komplein 154/166 even, Bijlmerplein 1/156 even en oneven en 203/530 even en oneven, Bijlmerdreef 91/147 oneven, Flierbosdreef 2/124 even en Foppingadreef 7.

 

a. deelvergunninggebied Zuidoost-1a, waarvande grenzen worden gevormd door: Vogeltjeswei/ F-buurt, waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de Dolingadreef vanaf het kruispunt met de Bijlmerdreef, (2) het water tussen de D-buurt en de F-buurt, (3) de Gooiseweg, (4) het water ten zuiden van het Gulden Kruispad, (5) een denkbeeldige lijn getrokken vanaf het water, de noordoostelijke erfgrens volgend van het pand Flierbosdreef 23 naar het pand Flierbosdreef 15, (6) een denkbeeldige lijn getrokken, volgend de noordoostelijke en noordwestelijke erfgrens van het pand Flierbosdreef 15 naar de Flierbosdreef (7) de Flierbosdreef tot aan het kruispunt met de Bijlmerdreef, (8) de Bijlmerdreef tot aan het kruispunt met de Dolingadreef;

b. deelvergunninggebied Zuidoost-1b, waarvan de grenzen worden gevormd door de adressen Anton de Komplein 154/166 even, Bijlmerdreef 91/147 oneven, Flierbosdreef 2/124 even en Foppingadreef 7. - Elizabeth Cady Stantonplein 1 – 1006;

c. deelvergunninggebied Zuidoost-1c, waarvan de grenzen worden gevormd door de adressen Bijlmerplein 1/156 even en oneven en 203/530 even en oneven.

 

8.2 Vergunninggebied  Zuidoost-2: (Venserpolder), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het water tussen de Agatha Christiesingel en de Andersensingel, (2) de Dolingadreef, (3) de Burgemeester Stramanweg tot aan de westelijke teen van het talud van de spoorbaan Amsterdam -Utrecht , (4) een denkbeeldige lijn getrokken over de westelijke teen van het talud van de spoorbaan Amsterdam-Utrecht, tot aan het water tussen de Agatha Christiesingel en de Andersensingel.

 

8.3 Vergunninggebied  Zuidoost-3 : (H-buurt exclusief Huntum), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de as van de Hoogoorddreef vanaf de Foppingadreef tot aan de Flierbosdreef, (2) de as van de Flierbosdreef vanaf de Hoogoorddreef tot aan de Karspeldreef, (3) de as van de Karspeldreef vanaf de Flierbosdreef tot aan de Huntumdreef, (4) de as van de Huntumdreef vanaf de Karspeldreef tot aan de Gaasperdammerweg, (5) de as van de Gaasperdammerweg vanaf de Huntumdreef tot aan het spoor Amsterdam –Utrecht,  (6) de as van het spoor Amsterdam –Utrecht vanaf de Gaaspendammerweg tot aan de Karspeldreef, (7) de as van de Karspeldreef vanaf het spoor Amsterdam-Utrecht tot aan de Foppingadreef, (8) de as van de Foppingadreef vanaf de Karspeldreef tot aan de Hoogoorddreef met inbegrip van de adressen Bijlmerplein 550/1001 even en oneven en Hoogoorddreef 2 en 28/40 even.

 

a. deelvergunninggebied Zuidoost-3a, (Rechte-H-buurt), waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) de as van de Hoogoorddreef vanaf de Foppingadreef tot aan de Flierbosdreef, (2) de as van de Flierbosdreef vanaf de Hoogoorddreef tot aan de Karspeldreef, (3) de as van de Karspeldreef vanaf de Flierbosdreef tot aan de Foppingadreef en (4) de as van de Foppingadreef tot aan de Hoogoorddreef, met uitzondering van deelvergunninggebied Zuidoost-3c.;

 

b. deelvergunninggebied Zuidoost-3b, (Kromme H-buurt), waarvan de grenzen worden gevormd door: de as van de Karspeldreef vanaf de Huntumdreef tot aan het spoor Amsterdam -Utrecht, de as van het spoor Amsterdam –Utrecht vanaf de Karspeldreef tot aan de Gaasperdammerweg, de as van de Gaasperdammerweg vanaf het spoor Amsterdam –Utrecht tot aan de Huntumdreef, de as van de Huntumdreef vanaf de Gaaspendammerweg tot aan de Karspeldreef;

c. deelvergunning gebied Zuidoost-3c:

- Flat Hogevecht en de bijbehorende garage, gelegen langs de Karspeldreef bestaande uit de adressen Hogevecht 1 t/m 276 even en oneven;

- Hoogoorddreef 2 en 28 t/m 40 even;

d. deelvergunning gebied Zuidoost-3d, bestaande uit de adressen Bijlmerplein 550 t/m 1001 even en oneven.

8.4 Vergunninggebied  Zuidoost-4: (Huntum), waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de as van de Huntumdreef vanaf de Gaasperdammerweg tot aan de Karspeldreef, (2) de as van de Karspeldreef vanaf de Huntumdreef tot aan de waterloop gelegen ten noordoosten van Huntum, (3) de as van de waterloop gelegen ten noordoosten van Huntum vanaf de Karspeldreef tot aan de Gaasperdammerweg en (4) de as van de Gaasperdammerweg vanaf de as van de waterloop gelegen ten noordoosten van Huntum tot aan de Huntumdreef.

 

Overloopgebieden

 

(1) Stadsdeel Centrum

Binnen het stadsdeel geldt het vergunninggebied Centrum-4 als overloopgebied voor de vergunninggebieden Centrum-1 en Centrum-2.

(5) Stadsdeel Oost

1. Als het overloopgebied voor het deelvergunninggebied Oost-1b geldt het gedeelte van het vergunninggebied Oost-5 dat bestaat uit de volgende straten: (1) Anton Constandsestraat; (2) Bart de Ligtstraat; (3) Benno Stokvisstraat; (4) Bertrand Russellstraat; (5) Clara Meyer-Wichmannstraat; (6) Kees Boekestraat en (7) Schagerlaan, alsmede het gedeelte dat bestaat uit de volgende straten: (8) Eerste Ringdijkstraat; (9) George Westinghousestraat; (10) James Wattstraat, voor zover gelegen ten westen van de Nobelweg; (10) Rudolf Dieselstraat en (11) Stephensonstraat.

2. Als overloopgebied voor het vergunninggebied Oost-15 geldt het vergunninggebied Oost-14.

 

(6) Stadsdeel West

 • 1.

  Vergunninggebied West-2 geldt als overloopgebied voor het vergunninggebied West-1 en vergunninggebied West-11;

 

 • 2.

  Vergunninggebied West-4 geldt als overloopgebied voor het vergunninggebied West-3.

 • 3.

  Deelvergunninggebied West-10.2 (Bedrijventerrein Westerkwartier) geldt als overloopgebied voor vergunninggebied West-7;

 

(7) Stadsdeel Zuid

 • 1.

  Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel) wordt aangewezen als overloopgebied voor Zuid-2.3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt);

 • 2.

  Vergunninggebied Zuid-2 (Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier) en vergunninggebied Zuid-8 (Willemspark-Concertgebouwbuurt-Museumkwartier) fungeren als overloopgebieden voor vergunninggebied Zuid-3.1 (Pijp Noord);

 • 3.

  Het aangewezen vergunninggebied Zuid-4.3 (Rivierenbuurt/Veluwebuurt) als overloopgebied voor vergunninggebied Zuid-4.1 en Zuid-4.2 geldt uitsluitend voor wat betreft de parkeerplaatsen aan de Mirandalaan, de Zuidelijke wandelweg vanaf no. 1 tot aan no. 39 beide zijden van de hoofdrijbaan (niet de ventweg), en vanaf no. 39 aan de zijde van de rijbaan waar parkeren is toegestaan tot aan de Veluwelaan, alsmede de parkeervakken op het gedeelte van de ventweg aan de President Kennedylaan zuidzijde tussen no. 5 en de inrit langs het Politiebureau no.11.

  

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

Femke Halsema, Wil Rutten,

burgemeester waarnemend gemeentesecretaris