Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 282988Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking subsidieplafonds 2019

 

Op basis van de op 8 november 2018 door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2019 hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2019 bekend. De subsidieplafonds geven het maximaal te verdelen subsidiebedrag voor 2019 aan. De wijze van verdeling is geregeld in de Beleidsregels gemeente Vlissingen.

Voor incidentele activiteiten zijn in het jaar 2019 vijf budgetten beschikbaar: ‘Sport’, ‘Gezond in de Stad’, ‘Aanjaagfonds Cultuur’, ‘Investeringsfonds’ en ‘Slag om de Schelde’.

Minderhedenbeleid €  86.890

Armoedebeleid € 42.200  

Weerbaarheid € 20.000

Algemene voorziening WMO € 203.000

WMO beleid €  20.000

Sociaal cultureel werk € 1.004.040

Leefbaarheid € 10.000

Jeugd €  136.000

Maatschappelijke zorg €  1.718.000

Kind- en peuteropvang € 405.000  

Milieubeleid €  685

Openbare orde en veiligheid € 86.150

Oudheidkunde en museum €  221.000

Festivalfonds € 200.000

Recreatie €  26.000

Lokale Omroep €  27.000

Bevordering toerisme €  133.000

Sport incidenteel € 34.320

Gezond in de Stad €  38.000

Aanjaagfonds Cultuur € 100.000

Investeringsfonds € 10.000

Slag om de Schelde € 75.000

Het subsidieprogramma 2019 ligt vanaf heden tot eind december 2019 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/subsidies.

In het subsidieprogramma staat per organisatie het voor 2019 geldende maximum bedrag. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn, niet hoger.

 

Vlissingen, 11 december 2018

B&W Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen