Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 282927Beschikkingen | aanvraagWeg der Verenigde Naties 12 Zuidbroek Verlengingbeslistermijn omgevingsvergunning(reguliere procedure)Z2018-00010860

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Weg der Verenigde Naties 12, 9636 HW Zuidbroek, voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, verlengd tot en met 12 februari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.