Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2018, 282804Beschikkingen | aanvraagHorecavergunning Stationspassage 1 te Utrecht (Santa Maria NS BV/Dunkin Donuts)

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat hij voornemens is de gevraagde vergunning te verlenen voor het volgende adres:

 

Stationspassage 1 te Utrecht

 

Ons kenmerk: HZ_DH-18-35080

 

Het vestigen van een lunchroom (D2) met terras 

 

De aanvraag ligt tot en met 24 januari 2019 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl

 

Zienswijzen:

 

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 24 januari 2019 hun zienwijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u per mail indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht via bekendmakingen@utrecht.nl Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wilt maken.