Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2018, 282614VerordeningenVerordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2019

 

Zaaknummer:

750440

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

Gelet op:

 

 • 1.

  De wijziging van de tarieven in artikel 6 Besluit paspoortgelden;

 • 2.

  Artikelen 147 en 229, lid1, onderdeel a en b van de Gemeentewetten artikel 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet

 • 3.

  De maximumtarieven die voor 2019 gehanteerd mogen worden voor rijbewijzen.

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  een aanpassing van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2019 en de daarbij behorende tarieventabel wenselijk is

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2019

 

 

Artikel 1  

 

 • A.

  Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2019 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort:

 

2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

 

2.1.1.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 71,35

2.1.1.2

in de maanden september t/m april

€ 66,35

2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

 

2.1.2.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 53,95

2.1.2.2

in de maanden september t/m april

€ 48,95

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1 (zakenpaspoort):

 

2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

 

2.2.1.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 71,35

2.2.1.2

in de maanden september t/m april

€ 66,35

2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

 

2.2.2.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 53,95

2.2.2.2

in de maanden september t/m april

€ 48,95

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

 

2.3.1.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 71,35

2.3.1.2

in de maanden september t/m april

€ 66,35

2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

 

2.3.2.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 53,95

2.3.2.2

in de maanden september t/m april

€ 48,95

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

 

2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

2.6

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.1 tot en met 2.5.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 48,60

2.7

Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van een reisdocument

€ 12,65

2.7.1

Voor het thuisbezorgen van elk volgend reisdocument of rijbewijs, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document.

€ 3,00

  

 • B.

  Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2019 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

3.2

Het tarief genoemd in 3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

3.3

Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van een rijbewijs

€ 12,65

3.3.1

Voor het thuisbezorgen van elk volgend rijbewijs of reisdocument, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document

€ 3,00

 

Artikel 2  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

   

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2019.

 

Datum besluit: 18 december 2018

 

 

Burgemeester en wethouders van Stede Broec,

De secretaris, De Burgemeester