Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2018, 282487VerordeningenTechnische wijziging CAR/UWO (LOGA circulaire 26 juli, 2018, TAZ/U201800624)

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2018 een technische wijziging vastgesteld in de rechtspositie (CAR/UWO) van de ambtenaren.

Met dit besluit volgt het college het voorstel van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoonnraarden (LOGA) / de circulaire van 26 juli 2018.

Voor de ambtenaren die in dienst zijn van de raad, i.c. de griffier, ligt deze vaststellingbevoegdheid bij de werkgeverscommissie.

 

De circulaire gaat over een wijziging in de rechtspositionele bepalingen van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor brandweerpersoneel (met terugwerkende kracht per 1 januari 2018). Deze wijziging heeft geen rechtspositionele gevolgen voor de griffie, maar moet wel worden vastgesteld.

 

Besluit

 

De in de circulaire van 26 juli 2018 (TAZ/U201800624) voorgestelde wijziging van de arbeidsvoorwaarden, per 1 januari 2018 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR UWO overeenkomstig bijlage I bij dit voorstel.

 

Aldus vastgesteld op 20 november 2018

De werkgeverscommissie griffie gemeente Beemster,

A.J.M. van Beek

voorzitter

Bijlage 1

Bijlage CAR tekst

 

A Artikel 9b:22a, tweede lid, wordt vervangen door

 

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

 

leeftijd

factor

  

leeftijd

factor

 

leeftijd

 

factor

18

0.305

 

33

0,474

 

48

0,739

19

0.314

 

34

0,489

 

49

0,761

20

0.323

 

35

0,503

 

50

0,784

21

0.333

 

36

0,518

 

51

0,808

22

0.343

 

37

0,534

 

52

0,832

23

0.353

 

38

0,550

 

53

0,857

24

0.364

 

39

0,566

 

54

0,883

25

0.375

 

40

0,583

 

55

0,909

26

0.386

 

41

0,601

 

56

0,936

27

0.397

 

42

0,619

 

57

0,964

28

0.409

 

43

0,638

 

58

0,993

29

0.422

 

44

0,657

 

59

1,023

30

0.434

 

45

0,676

 

60

1,054

31

0.447

 

46

0,697

 

61

1,085

32

0,461

 

47

0,718

 

62

1,118

 

In de toelichting wordt de passage 'Stel dat op leeftijd.... € 10.000 is.' vervangen door 'Stel dat op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van € 10.000 (fictief bedrag). Om dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een bedrag van € 8.570 gestort worden (€ 10.000 x 0,857). Als er op een later moment dan op 53-jarige leeftijd wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.'

 

B Artikel 9b:45a, tweede lid, wordt vervangen door

 

2 De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

factor

 

leeftijd

 

factor

18

0.305

 

33

0,474

 

48

0,739

19

0.314

 

34

0,489

 

49

0,761

20

0.323

 

35

0,503

 

50

0,784

21

0.333

 

36

0,518

 

51

0,808

22

0.343

 

37

0,534

 

52

0,832

23

0.353

 

38

0,550

 

53

0,857

24

0.364

 

39

0,566

 

54

0,883

25

0.375

 

40

0,583

 

55

0,909

26

0.386

 

41

0,601

 

56

0,936

27

0.397

 

42

0,619

 

57

0,964

28

0.409

 

43

0,638

 

58

0,993

29

0.422

 

44

0,657

 

59

1,023

30

0.434

 

45

0,676

 

60

1,054

31

0.447

 

46

0,697

 

61

1,085

32

0,461

 

47

0,718

 

62

1,118

 

In de toelichting wordt de passage `Stel dat op leeftijd.... 10.000 is.' vervangen door 'Stel dat op de leeftijd van 62 jaar een bedrag gegenereerd moet zijn van 10.000 (fictief bedrag). Om dit te bereiken moet, bij de rendementen die ABP verwacht op de leeftijd van 53 jaar een bedrag van E 8.570 gestort worden (E 10.000 x 0,857). Als er op een later moment dan op 53-jarige wordt gestort, dan wordt het te storten bedrag ieder jaar hoger.'