Kennisgeving, beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht Wet BRP wordt bekend gemaakt, dat het College van Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 

De beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018 vast te stellen (4 december 2018)

 

Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk. De besluiten kunnen tijdens de openingsuren door iedereen bij de receptie van het gemeentehuis kosteloos worden ingezien. Als u dat wenst kunt u tegen betaling van de (leges)kosten een afschrift van de besluiten krijgen.

 

Naar boven