Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 281596VerordeningenIntrekking Brandbeveiligingsverordening Echt - Susteren 2012

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 23 oktober 2018 met BBV nummer […];

 

gelet op de Artikelen 147, eerste lid, Artikel 149 Gemeentewet en Artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s,

 

Besluit:

in te trekken de “Brandbeveiligingsverordening Echt - Susteren 2012”;

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. [wordt ingevuld door de griffie]

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans

griffier

drs. J.W.M.M.J. Hessels

burgemeester