Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 281553VerordeningenALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2019 (APV)

Kenmerk Z027503/D289135

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018 met kenmerk D288044;

Gehoord het behandeladvies van Samenleving/Bestuur/Financiën van 06 december 2018;

HEEFT BESLOTEN:

 

1. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2019 vast te stellen

2. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2013, citeertitel 2015 in te trekken

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel