Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 281491Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Cypresstraat 26 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 1 boom (stamdiameter 150cm), staande in de achtertuin van het perceel Cypresstraat 26 alsmede het herplanten van een boom

 

Ons kenmerk: 201824530

Stadsdeel:

  • -

    Segbroek

Locatie(s)

Cypresstraat 26

Ontvangstdatum aanvraag:

13 december 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.