Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 281272Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, kappen van de haagbeuk i.v.m. slopen van het gebouw, Vlaskuilseweg 36, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Maria Hoop

Vlaskuilseweg 36 , voor het kappen van de haagbeuk i.v.m. slopen van het gebouw, datum ontvangst 17 december 2018.

 

Echt-Susteren, 7 september 2017