Schaarhuisstraat 14, 5231 PV, ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk

Omgevingsvergunning v erlengen van de beslistermijn

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Schaarhuisstraat 14, 5231 PV, ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk, bouwen, strijd bestemmingsplan, gemeentelijke/provinciale monumenten, WB00040351, 02-04

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven