Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 279814Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 december 2018 tot en met 17 december 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Perzikkruid 18 in Zevenbergen

wijzigen van de overkapping en het bouwen van een schutting

13 december 2018

Vaandelweg 2 in Zevenbergen

vernieuwen van de kozijnen

12 december 2018

Apolloweg 2 in Moerdijk

wijzigen van de brandcompartimentering

13 december 2018

Orionweg 8 in Moerdijk

plaatsen van magazijnstellingen

13 december 2018

Stadsedijk 53 in Heijningen

in afwijking van de regels van het bestemmingsplan bouwen van een nieuwe (agrarische) bedrijfswoning

13 december 2018

Zevenbergseweg 14 in Klundert

plaatsen van een dakkapel en een aanbouw

13 december 2018

Markiezenlaan 49 in Standdaarbuiten

bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

13 december 2018

Steenweg 49 in Moerdijk

 

Eksterstraat in Fijnaart, Sportstraat-Hanekam en Vijverstraat ter hoogte van huisnummer 8 in Standdaarbuiten, Hofstraat ter hoogte van huisnummer 30 en Achterstraat ter hoogte van huisnummer 20 en Grintweg ter hoogte van huisnummer 2 in Willemstad en Gildelaan ter hoogte van huisnummer 42 t/m 80 in Zevenbergen, gemeente Moerdijk.

plaatsen van constructieve elementen

 

vervangen van 7 bruggen

13 december 2018

 

13 december 2018

 

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.