Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 279782Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Hazeldonkse Zandweg 28e in Zevenbergen

omgevingsvergunning beperkte milieutoets

12 december 2018

Industrieweg 1 in Zevenbergen

uitbreiden van een bedrijfsruimte

12 december 2018

van Liedekerkestraat in Standdaarbuiten

renoveren van 15 woningen

12 december 2018

Appelaarseweg 5 in Fijnaart

plaatsen van een dakkapel en vergroten van de bestaande dakkapel

12 december 2018

Dikkendijk 1 in Zevenbergen

renoveren van de landbouwschuur

12 december 2018

Vlasweg 7 in Moerdijk

milieuneutraal veranderen van de inrichting en het verplaatsen van bestaand detectiesysteem van de

hoofdingang naar de spoor-weegbrug

13 december 2018

   

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.