Gemeenteblad van Langedijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkGemeenteblad 2018, 279210Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LANGEDIJK 2019

 

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 18 december 2018 het “Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2018” is vastgesteld. In dit besluit zijn de bedragen voor 2019 vastgesteld voor de eigen bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening en het Persoonsgebonden budget. Het gaat om ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk,

Gelet op de artikelen 13, 14 en 16 van de Verordening maatschappelijke onders teuning gemeente Langedijk 2019 (Wmo-verordening 2019).

 

Artikel 1 De eigen bijdrage

Conform de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2019 is een eigen bijdrage verschuldigd voor het gebruik van een maatwerkvoorziening in zowel natura als in pgb zolang er van de voorziening gebruik gemaakt wordt. Behalve voor de in de Wmo-verordening 2019 genoemde uitzonderingen.

Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van h et Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de op 4 december 2018 gepubliceerde AMvB.

V anaf 1 januari 2019 gaat het zogenoemde abonnementstarief van kracht waarbij i edereen €17,50 per 4 weken eigen bijdrage gaat betalen voor de Wmo-ondersteuning. Dit geldt ongeacht inkomen, vermogen of hoeveelheid gebruik . Dit abonnementstarief is een maximumtarief.

 

Artikel 2 Het persoonsgebonden budget (pgb)

1. De hoogte van het pgb voor een collectieve vervoersvoorziening bedraagt € 367,11 per jaar. Dit kan getotaliseerd worden voor een periode van 5 jaar tot een bedrag van €1835,55.

2. Voor indicaties Thuisondersteuning gesteld vanaf 1 januari 2019 word en in 2019 de volgende bedragen per periode beschikbaar gesteld :

100%

75%

50%

€ 253,62

€ 190,22

€ 126,81

3. Voor indicatie s Thuisondersteun ing gesteld voor 1 januari 2019 alsook voor indicaties Hulp bij het Huishouden 1 (HH1) gesteld voor 1 januari 2018, worden de volgende bedragen per uur beschikbaar gesteld :

100%

75%

€ 24,36

€ 18,27

4. Voor Hulp bij het Huishouden 2 (HH2) wordt in 201 9 maximaal een bedrag beschikbaar gesteld van € 24, 55 per uur.

5. Voor indicaties Begeleiding/ Daginvulling /Respijtzorg gesteld voor 1 januari 2018 wordt maximaal een bedrag beschikbaar gesteld van:

Begeleiding Individueel:

inzet professional: 37,20 per uur

inzet netwerk: € 20, 67 per uur maximaal

Daginvulling (begeleiding groep) :

zonder vervoer: 45,47 per dagdeel

met vervoer: 51,66 per dagdeel

Respijtzorg (k ortdurend verblijf ) :

inzet professional: 104,37 per etmaal

inzet netwerk: 31,00 per etmaal

Persoonlijke Verzorging:

inzet professional: 27,90 per uur

inzet netwerk: 20,67 per uur maximaal

6. Voor begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen worden per product in 201 9 maximaal de volgende bedragen per week beschikbaar gesteld:

Intensiteit per week

Intensiteit I

 

 

Intensiteit II

 

 

 

100%

75%

50%

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 42,69

€ 32,02

€ 21,35

€ 89,65

€ 67.24

€ 44,83

Complexiteit Midden

€ 54,57

€ 40,93

€ 27,29

€ 114,60

€ 85,95

€ 57,30

Complexiteit Zwaar

€ 66,47

€ 49,85

€ 33,24

€ 139,58

€ 104,69

€ 69,79

Intensiteit per week

Intensiteit III

 

 

Intensiteit IV

 

 

 

100%

75%

50%

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 170,76

€ 128,07

€ 85,38

€ 303,10

€ 227,33

€ 151,55

Complexiteit Midden

€ 218,28

€ 163,71

€ 109,14

€ 387,45

€ 290,59

€ 193,73

Complexiteit Zwaar

€ 265,86

€ 199,40

€ 132,93

€ 471,90

€ 353,93

€ 235,95

7. Voor begeleiding bij een zinvolle daginvulling worden per product in 201 9 maximaal de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

Intensiteit per week

Intensiteit I

 

 

Intensiteit II

 

 

 

100%

75%

50%

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 46,95

€ 35,21

€ 23,48

€ 131, 47

€ 98,60

€ 65,74

Complexiteit Midden

€ 66,22

€ 49,67

€ 33,11

€ 185,41

€ 139,06

€ 92,71

Complexiteit Zwaar

€ 87,41

€ 65,56

€ 43,71

€ 244,74

€ 183,56

€ 122,37

 

 

 

 

 

 

 

Vervoer zonder rolstoel

€ 5,56

€ 4,17

€ 2,78

€ 11,68

€ 8,76

€ 5,84

Vervoer met rolstoel

€ 14,94

€ 11,21

€ 7,47

€ 31,23

€ 23,42

€ 15,62

Intensiteit per week

Intensiteit III

 

 

 

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 231,63

€ 173,72

€ 115,82

Complexiteit Midden

€ 326,67

€ 245,00

€ 163,34

Complexiteit Zwaar

€ 431,21

€ 323,41

€ 215,61

 

 

 

 

Vervoer zonder rolstoel

€ 20,57

€ 15,43

€ 10,29

Vervoer met rolstoel

€ 55,07

€ 41,30

€ 27,54

8. Voor respijtzorg voor een ondersteund netwerk wordt in 201 9 maximaal per etmaal het bedrag beschikbaar gesteld van:

Intensiteit

Per etmaal

Per etmaal

Per etmaal

 

100%

75 %

50%

Kortdurend verblijf inclusief zinvolle daginvulling

€ 132,00

€ 99,00

€ 66,00

 

Dit besluit treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  in zijn vergadering van 18 december 2018. 

 

De secretaris,

 

E.Annaert

 

De burgemeester,

 

L.A.M. Kompier