Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 279064Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Hazenberg 3, te Brummen

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 20 december 2018

Gelegenheid: Carbid schieten

Activiteit: carbid schieten en muziekfeest

Datum: 31 december 2018 van 12.00 uur en 20.00uur

Locatie: Hazenberg 3 te Brummen

Verkeersmaatregelen: op 31 december 2018 is van 12.00 uur tot 20.00 uur een tweezijdig parkeerverbod van kracht aan de L.R. Beijnenlaan, van de Eerbeekseweg tot de Hazenberg.

Zaaknummer: Z028020.

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 27 december 2018

Burgemeester van Brummen