Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 278966Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 52-2018

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Dissel ong.

Bouwen 20 woningen

Bouwen

14-12-2018

WV-18-02089

Hokkelstraat 33

Oprichten meergeneratie- woning (tijdelijk max 10 jaar)

Handelen in strijd regels RO

14-12-2018

WV-18-02090

Dijkstraten

Plaatsen kunstwerk

Bouwen

18-12-2018

WV-18-02112

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Hurkseweg ong.

Bouwen woonhuis en aanleggen inrit/uitweg

Bouwen/inrit- uitweg/afwijken bestemmingsplan

18-12-2018

WV-18-01828

Sonseweg ong.

Bouwen woonhuis

Bouwen

18-12-2018

WV-18-01673

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Nieuwstraat 15

Ontheffing parkeerschijfzone

18-12-2018

HZ_PRK-18-01897

Kapelaan J.A. Heerenstraat 3

Ontheffing parkeerschijfzone

18-12-2018

HZ_PRK-18-01961

Nazarethstraat 55

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-01989

Boterhoek 83

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-2056

Hoofdstraat 4F

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-02063

Hoofdstraat 4D

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-01997

Boterhoek 42

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-01999

Oranjestraat 5B

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-02020

Hoofdstraat 3D

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-02036

Boterhoek 68

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-02047

Boterhoek 49

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ-PRK-18-02049

Boterhoek 78

Ontheffing parkeerschijfzone

19-12-2018

HZ_PRK-18-02050

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Drank- en Horecavergunning

(Drank- en Horecawet, artikel 3)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Dorpsplein

Drank- en Horecawetvergunning voor het Best Gezellig Winterfestijn (IJsbaan)

13-12-2018

HZ_DHW_V-18-01793

Evenementenvergunning

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 1)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Ruigvelden/Maaivelden

Straatbarbecue op 31 december

19-12-2018

HZ_EVK-18-01970

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Nummerbesluit

(Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 6)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Hurkseweg 2A

Toekennen nummeraanduiding

18-12-2018

HZ_NR-18-02106

Sonseweg 11

Toekennen nummeraanduiding

18-12-2018

HZ_NR-18-02109

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.