Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 278283

Gepubliceerd op 31 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen Geconsolideerde regelgeving

SUBSIDIEPLAFONDS 2019 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z029283/D291842

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 november 2018 met betrekking tot de vastgestelde subsidieplafonds per beleidsterrein voor het jaar 2019 met kenmerk Z003819/D284360;

 

BESLUIT:

 

1. De subsidieplafonds voor het jaar 2019 voor de beleidsterreinen met inbegrip van de (onder)verdeling van de subsidie per organisatie zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht met het registratiekenmerk Z029283/D291838 vast te stellen.

2. De beslistermijn op subsidieaanvragen voor het jaar 2019 te verdagen met 4 weken tot 28 januari 2019 overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (2016).

3. Dit besluit ter kennisname aan de Raad toe te sturen.

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2018.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder P. Steinweg

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl