Gemeente Nissewaard - Aanwijzingsbesluit aanplakborden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 2:42, vierde en zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit aanplakborden.

 

Artikel 1 Aanwijzing van locaties voor aanplakborden

Meningsuitingen en bekendmakingen kunnen worden aangebracht op aanplakborden die staan:

 • a.

  in Spijkenisse Noord en Centrum op de volgende locaties, die nader worden aangewezen op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart:

  • 1.

   Groene Kruisweg, hoek met Sportlaan, ter hoogte van de bushalte;

  • 2.

   Winston Churchilllaan, hoek met Schiekampsingel;

  • 3.

   Baljuwlaan, hoek met Hoeklaan, aan de zuidoostzijde van de rotonde;

  • 4.

   Hoeklaan, tussen huisnummer 82 en Sniphoek, ter hoogte van de reclame- en informatiezuil;

  • 5.

   Hekelingseweg, hoek met Vredehofstraat, ter hoogte van de inrit van de begraafplaats;

  • 6.

   Dr. J.M. den Uyllaan, hoek met Thorbeckelaan, aan de oostzijde;

  • 7.

   Ruwaard van Puttenweg, tussen Thorbeckelaan en Centrumlaan, aan de noordzijde;

 • b.

  in Spijkenisse Oost op de volgende locaties, die nader worden aangewezen op de als bijlage 2 bij dit besluit behorende kaart:

  • 8.

   Schenkelweg, hoek met Donaulaan, nabij huisnummer 100;

  • 9.

   Schenkelweg, hoek met Eikenlaan, aan de zuidzijde ter hoogte van het basketbalveld;

  • 10.

   Schenkelweg, hoek met Maaswijkweg, aan de zuidzijde ter hoogte van het tennispark;

  • 11.

   Maaswijkweg, hoek met Joke Smitlaan, aan de zuidoostzijde van de rotonde;

  • 12.

   Maaswijkweg, hoek met Annie Romein – Verschoorlaan, aan de zuidoostzijde;

  • 13.

   Joke Smitlaan, hoek met Margaretha Roosenboomstraat, aan de westzijde;

  • 14.

   Heemraadlaan, hoek met Iepenlaan, ter hoogte van de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers;

  • 15.

   De Dijkgraaf, hoek met De Landmeter;

  • 16.

   De Schouw, kruising, nabij de ondergrondse afvalcontainers;

  • 17.

   Dorpsstraat, hoek met Kluivertweg, nabij de ondergrondse afvalcontainers;

 • c.

  in Spijkenisse West op de volgende locaties, die nader worden aangewezen op de als bijlage 3 bij dit besluit behorende kaart:

  • 18.

   Ouverturelaan, hoek met Dallelaan;

  • 19.

   Heemraadlaan, hoek met Akkersweg, aan de oostzijde nabij de VRI regelkast;

  • 20.

   Akkersweg, hoek met Akkersvoorde;

  • 21.

   Akkersweg, hoek met Lenteakker, ter hoogte van de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers naar het winkelcentrum;

  • 22.

   Hekelingseweg, hoek met Planetenlaan, ten zuiden van de rotonde en nabij de bushalte;

  • 23.

   Hekelingseweg, hoek met Heemraadlaan, nabij de tweede opgang naar het metrostation;

  • 24.

   Hekelingseweg, hoek met Gaard, aan de zuidzijde;

  • 25.

   Hekelingseweg, hoek met Kreek, nabij de fietsbrug;

  • 26.

   Westdijk, hoek met Wachthoevestraat, ter hoogte van het verkeersbord bebouwde kom.

Artikel 2 Aanwijzing van tijdelijke locaties voor aanplakborden

Meningsuitingen en bekendmakingen kunnen worden aangebracht op aanplakborden, die worden geplaatst in de periode dat verkiezingen als bedoeld in de Kieswet worden gehouden, die staan:

 • a.

  in Heenvliet, Geervliet en Abbenbroek op de volgende locaties, die nader worden aangewezen op de als bijlage 4 bij dit besluit behorende kaart:

  • 27.

   Heenvliet, Burghtweg, hoek met van Duyvenvoordeweg, aan de zuidzijde op het grasveld;

  • 28.

   Heenvliet, Korte Welleweg, nabij de poort van de ruïne Ravesteyn, tegenover het zebrapad;

  • 29.

   Geervliet, Landpoortstraat, aan de zuidzijde, nabij de inrit naar de kerk, achter de haag;

  • 30.

   Geervliet, Markenburglaan, op het grasveld nabij O.B.S. Markenburg;

  • 31.

   Abbenbroek, Gemeenlandsedijk Noord, hoek met Ring, nabij de bushalte en het water;

 • b.

  in Zuidland en Simonshaven, op de volgende locaties, die nader worden aangewezen op de als bijlage 5 bij dit besluit behorende kaart:

  • 32.

   Zuidland, Ring, aan de waterkant tegenover het restaurant;

  • 33.

   Zuidland, Kerkweg, hoek met Koekendorpseweg, aan de zuidzijde op de groenstrook;

  • 34.

   Zuidland, Stationsweg, in de middenberm, nabij Beeldsweg;

  • 35.

   Simonshaven, Molendijk, hoek met Ring, aan de zuidzijde achter de glasbak.

Artikel 3 Regels voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen

Meningsuitingen en bekendmakingen mogen niet over andere meningsuitingen en bekendmakingen worden aangebracht.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Eerder genomen besluiten waarbij locaties voor aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen zijn aangewezen, worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit aanplakborden.

 

 

 

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard van 6 februari 2018.

De locosecretaris,

J.L. Bal

De burgemeester,

M. Salet

Bijlage 1, genoemd in artikel 1, onder a: Locaties aanplakborden Spijkenisse Noord en Centrum, tek. nr. : 99-58-2188.

Bijlage 2, genoemd in artikel 1, onder b: Locaties aanplakborden Spijkenisse Oost, tek. nr. : 99-58-2189.

Bijlage 3, genoemd in artikel 1, onder c: Locaties aanplakborden Spijkenisse West, tek. nr. : 99-58-2190.

Bijlage 4, genoemd in artikel 2, onder a: Locaties aanplakborden Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, tek. nr. : 99-58-2191.

Bijlage 5, genoemd in artikel 2, onder b: Locaties aanplakborden Zuidland, Simonshaven, tek. nr. : 99-58-2192.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

 • de datum van de brief,

 • uw naam en adres,

 • uw bezwaren,

 • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

 • Gemeente Nissewaard

 • het college van burgemeester en wethouders

 • Postbus 25

 • 3200 AA Spijkenisse

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:

 • de Rechtbank Rotterdam

 • Sector Bestuursrecht

 • Postbus 50951

 • 3007 BM Rotterdam

U kunt het verzoek ook indienen via www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.

Naar boven