BELEID ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING GEMEENTE BRUMMEN (AVG) 2019- 2022

Kenmerk Z029298/D291865

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 

BESLUIT:

 

1. Vaststellen beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming Gemeente Brummen 2019-2022,

2. Vastgesteld beleid ter kennisname aan de Raad aanbieden.

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2018.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel

Naar boven