Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2018, 276299Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Schoonengweg 6 in Voorthuizen, kappen van 45 bomen

Zaaknummer 2018W2984

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.