Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 274725Beschikkingen | afhandelingHoogezand Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00012111

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

Het kappen van 38 bomen in Hoogezand en Foxhol op de volgende locaties;

33 bomen in Hoogezand.

• Alberdaplein in het speelveld, 6 Sierkersen;

• Abraham Kuypersingel ter hoogte van de Dreven, 7 bomen Esdoorn en Essen;

• Abraham Kupersingel ter hoogte van het Gorechtpark, 1 Els;

• Amberboomweg naast nummer 12, 1 Kastanje;

• Aurora achter nummer 14, 1 Wilg;

• Bartholomeus van de Helstraat ter hoogte nummer 4, 1 Berk;

• Hoofdstraat ter hoogte van nummer 122, 1 Kastanje;

• Jan Sangerslaan ter hoogte van nummer 18, 2 Eiken;

• Jan Sangerslaan ter hoogte van de Hoofdstraat, 2 Lijsterbessen;

• Rembrandtlaan ter hoogte van de Kern, 1 Es;

• Troelstralaan in het Gorechtpark, 5 bomen, Es, Linde en Kastanje;

• Violenstraat ter hoogte van nummer 16, 1 Es;

• Chopinlaan ter hoogte van nummer 38, 2 Sierkersen;

• Chopinlaan ter hoogte van nummer 16, 1 Sierkers;

• Kerslaan ter hoogte van nummer 6, 1 Sierkers;

5 bomen in Foxhol.

• Gerrit Imbosstraat ter hoogte van nummer 12 en 14, 5 Esdoorns;

17 december 2018.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, Telefoon (0598) 37 37 37