Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 274656Beschikkingen | aanvraagBorgweg 132 Scharmer Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Z2018-00012396

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval te hebben ontvangen:

 

• Borgweg 132, 9616 TL Scharmer, F. de Jong.

 

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Groningen, telefoonnummer: 0598 - 788 000.

 

.