Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 274584Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom en het rooien van struiken, Slekkerstraat 53, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Slekkerstraat 53 , voor het kappen van een boom en het rooien van struiken, datum ontvangst 12 december 2018.

 

Echt-Susteren, 20 december 2018