Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 274482Overige besluiten van algemene strekkingIntegraal Veiligheidsplan 2019-2022

 

Op 10 december 2018 is door de gemeenteraad van Best het ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022’ vastgesteld. In dit plan worden de landelijke, regionale en lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgesteld. In de aanvullende notitie ‘Lokale prioriteiten van IVP de Kempen 2019-2022’ ligt het accent op de invulling van de plaatselijke prioriteiten. U kunt hier beide stukken inzien. Het is niet mogelijk om tegen (een van) de stukken bezwaar te maken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Vakgroep Veiligheid van de gemeente Best op nummer 14 0499.