Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 274446Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan Straatweg ong (naast Straatweg 75) in Breukelen, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Straatweg (ong), gelegen op het perceel naar Straatweg 75 in Breukelen vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Straatweg ong. is gelegen in Breukelen op het perceel naast Straatweg 75. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een nieuwe vrijstaande woning in de tuin van het perceel Straatweg 75. Dit bestemmingsplan ziet op creëren van een nieuw bouwvlak.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPstraatwegongBRK-OW01) vanaf vrijdag 21 december 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 21 december 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze Straatweg ong.’, Z/18/141814. 

Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw Spaan (14 0346).