Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 274429Overige besluiten van algemene strekkingJaarplanning grote evenementen 2019, collectieve festiviteitendagen 2019 en evenementendagen Poeleplein en Ellebogenbuurt 2019

Het college en de burgemeester van de gemeente Groningen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft, maken bekend:

dat zij in hun vergadering van 11 december 2018 hebben besloten tot: het vaststellen van de jaarplanning grote evenementen 2019; het aanwijzen van de collectieve festiviteitendagen voor de zogenaamde horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen in 2019 en tot het aanwijzen van de dagen waarop voor evenementen op het Poeleplein en in de Ellebogenbuurt na 20.00 uur een geluidsnorm van 90 dB(A) en 105 dB(C) geldt in 2019.

Toelichting

Jaarplanning grote evenementen 2019

Om vroegtijdig een beeld te krijgen van het soort evenementen en de impact ervan op de openbare ruimte en veiligheid is de Jaarplanning vastgesteld. Evenementen op de Jaarplanning hebben een voorrangspositie met betrekking tot de datum en locatie. Zowel de organisator als de gemeente, maar ook de hulpdiensten, (horeca)ondernemers en andere betrokkenen weten op hoofdlijnen waar zij gedurende het jaar aan toe zijn. Benadrukt wordt dat het vergunningverleningstraject ook na toekenning van een plaats op de jaarplanning nog regulier plaatsvindt.

 

Een vergunningsaanvraag kan afgewezen worden als op de jaarplanning reeds een ander evenement is opgenomen. Overgebleven plekken op de jaarplanning kunnen opgevuld worden door middelgrote en kleine evenementen en door grote evenementen die niet op de jaarplanning staan.

Collectieve festiviteitendagen 2019

Op de collectieve festiviteitendagen geldt voor de horeca binnen de Diepenring van 11.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ’s nachts (formeel dus de volgende dag) geen geluidslimiet. Voor horecabedrijven buiten de Diepenring is de eindtijd van de onbeperkte geluidslimiet 24.00 uur ’s avonds. Buiten deze tijden gelden de normale regels.

 

De festiviteitendagen zijn geregeld in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer en in artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009. Bedrijven en instellingen waarop het besluit van toepassing is, hebben elk jaar naast de collectieve festiviteitendagen ook nog recht op twee individuele festiviteitendagen. Deze dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling VTH.

Evenementendagen Poeleplein en Ellebogenbuurt 2019

Op de aangewezen dagen voor het Poeleplein en de Ellebogenbuurt geldt voor evenementen na 20.00 uur een geluidsnorm van 90 d(B)A en 105 dB(C). Voor alle overige evenementen geldt na 20.00 uur een geluidsnorm van 85 d(B)A en 100 dB(C).

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt. Bezwaarschriften dienen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Meer informatie hierover vindt u op groningen.nl/bezwaar-maken.

Inwerkingtreding en inzage

Dit collegebesluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Bijlage: Jaarplanning Grote Evenementen Gemeente Groningen

januari

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

16-01-19

20-01-19

Diverse locaties binnenstad

Eurosonic Noorderslag

Stichting Eurosonic Noorderslag

 

15.000

17-01-19

18-01-19

N.v.t.

Collectieve festiviteitendagen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

april

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

14-04-19

n.v.t.

Grote Markt en Vismarkt

Groningen Urban Trail

Golazo Noord Nederland

Hardloop-evenement

3.000

19-04-19

n.v.t.

Binnenstad Groningen

Bloemenjaarmarkt

Groningen City Club

Bloemenmarkt

100.000

26-04-19

27-04-19

Gemeente Groningen

Koningsnacht-en dag 2019

Diverse organisaties waaronder 4PM Entertainment en Algemene Oranje-vereniging

 

 

26-04-19

n.v.t.

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

27-04-19

n.v.t.

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

mei

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

05-05-19

n.v.t.

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

05-05-19

n.v.t.

Stadspark

Bevrijdingsfestival

Stichting 4 en 5 mei

Bevrijdings-festival

130.000

09-05-19

19-05-19

Grote Markt, Vismarkt, Ossenmarkt

Meikermis

Gemeente Groningen

Kermis

125.000

11-05-19

n.v.t.

Roodehaan

Grunnpop

Festifairs B.V.

Popfestival

10.000

25-05-19

n.v.t.

Suikerfabrieks-terrein

Planet Paradigm

Paradigm

Dancefestival

2.500

29-05-19

02-06-19

Binnenstad

Groningse Terrassenfestival

4PM Entertainment

Terras en muziekfestival

3.000

juni

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

06-06-19

15-06-19

Academieplein, Binnenstad, Der Aakerk, Groninger Museum

RUG-lustrum

RUG

Lustrum van de universiteit

5.000

15-06-19

16-06-19

Stadspark (Zonneweide)

Rapalje

Stichting Zomerfolk Festival

Volksfeest met Ierse en Schotse muziek

1.900

20-06-19

23-06-19

Binnenstad

Swingin’ Groningen

Stichting Swingin’ Groningen

Muziek-evenement met jazz

20.000

22-06-19

n.v.t.

Stadspark

Stadspark Live

De Oosterpoort

Muziekfestival

20.000

juli

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

07-07-19

n.v.t.

Drafbaan

Draverij (Sweepstakes)

KH & RV

Draverij

2.000

14-07-19

n.v.t.

Suikerfabrieks-terrein

Paradigm Sunday Afternoon

Paradigm

Muziek-evenement (dance)

2.000

augustus

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

09-08-19

12-08-19

Suikerfabrieks-terrein

Paradigm Festival

Paradigm

Muziek-evenement (dance)

10.000

12-08-19

16-08-19

Gemeente Groningen

Keiweek

Stichting KEI

Introductieweek voor nieuwe studenten

6.500 deelnemende studenten

12-08-19

16-08-19

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

15-08-19

25-08-19

Noorder-plantsoen en diverse locaties binnenstad

Noorderzon Performing Arts Festival

Stichting Noorderzon

Cultureel festival met diverse (inter-)nationale podiumkunsten

150.000

25-08-19

n.v.t.

Grote Markt

Bauke Mollematocht

Stichting Sport-evenementen Le Champion

Wieler-evenement

2.000

20-08-19

28-08-19

Grote Markt

Kermis

K.V.V.V.

Kermis

n.t.b.

28-08-19

n.v.t.

Binnenstad en diverse andere locaties

Groningens Ontzet

K.V.V.V.

Viering Gronings Ontzet

40.000

28-08-19

 

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

30-08-19

31-08-19

Meerstad

Ballonfiesta

Bureau Meerstad

Luchtballonnen-spektakel en rand-programmering

13.000

(over2 dagen)

31-08-19

01-09-19

Stadspark

Popfestival

4PM Entertainment

Popfestival met internationale artiesten

30.000

september

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

07-09-19

n.v.t.

Drafbaan

Dance & Hardstyle in the Park

Van Gelder Events Catering

Muziek-evenement (dance)

5.000

13-09-19

15-09-19

Ossenmarkt

Rrrolend Groningen

Rrrollend Food Festival

Food festival

5.000

oktober

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

11-10-19

n.v.t.

Roodehaan

90’s Party

United 54

Muziek-evenement

2.000

12-10-19

n.v.t.

Roodehaan

Oktoberfest

United 54

Oktoberfest

2.000

12-10-19

n.v.t.

Start in Haren – finish Vismarkt

4Mijl4You

Golazo Noord Nederland

Wandeleditie hardloop-wedstrijd 4 Mijl

2.000

13-10-19

n.v.t.

Start in Haren – finish Vismarkt

4Mijl

Golazo Noord Nederland

Hardloop-wedstrijd

22.000

november

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

02-11-19

n.v.t.

Noorderplantsoen

Plantsoenloop

Golazo Noord Nederland

Hardloop-evenement

2.500

16-11-19

n.v.t.

Grote Markt en route door Groningen

Sinterklaasintocht

K.V.V.V.

Intocht van Sinterklaas

15.000

21-11-19

05-01-20

Grote Markt

IJsbaan

Stichting Evenementen Groningen

IJsbaan

400.000

december

Begin-datum

Eind-datum

Locatie

Naam evenement

Organisatie

Soort evenement

Totaal aantal bezoekers

31-12-19

n.v.t.

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

Collectieve festiviteitendag

n.v.t.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 11 december 2018,

de burgemeester,

Peter den Oudsten

de secretaris,

Peter Teesink