Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 273344Beschikkingen | aanvraagFultonweg 2 te Hoogezand Melding Activiteitenbesluit Z2018-00010906

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de

volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

 

Fultonweg 2, 9601 MK Hoogezand, N.V. Waterbedrijf Groningen, veranderingsmelding voor het veranderen van de inrichting, geaccepteerd en verzonden 14 december 2018.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk

verplichte bekendmaking.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met (0598) 37 37 37.