Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 273315Beschikkingen | afhandelingStookontheffing

Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend voor:

 

  • 1.

    Het houden van een kerstboomverbranding op het trapveldje aan de Kloosterlaan in Langeweg op 5 januari 2019 vanaf 19:00 uur (verzonden 10 december 2018)

  • 2.

    Het houden van een kerstboomverbranding op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Markweg in Standdaarbuiten op 9 januari 2019 vanaf 18:00 uur (verzonden 10 december 2018)

 

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.