Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 273312Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Middenweg 6 in Moerdijk

uitbreiden van het terrein

11 december 2018

Langenoordstraat 102 in Zevenbergen

bouwen van een carport en vervangen berging

6 december 2018

Ambachtsherenweg 3-7, 11, 17, 21-25, 67-71, 75 en 77 in Klundert

renoveren van 11 woningen

6 december 2018

Noordschans in Klundert

bouwen van een woning en aanleggen uitrit

11 december 2018

    Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk